Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 4 (1149) z dn. 12.01.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

PIT i CIT 2015
Zgłaszanie przychodów z zaliczek na kasie fiskalnej do 20 stycznia!
str. 1
Odstąpienie od sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego za 2014 r. str. 1
Od 15 stycznia br. dalsze zmiany przed KRS str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Wysokość opłaty paliwowej w 2015 r. str. 2
Ułatwienia w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami str. 2
Aktualizacja programu Płatnik str. 2
Kierunki działań administracji podatkowej na 2015 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Stawki prądu i gazu w 2015 r. str. 2
Koszty pracownicze str. 3
Nagroda dla księgowego str. 3
Definicja rodziny w ZUS str. 3
Emeryci i renciści mogą wnioskować o przeliczenie pobieranych świadczeń str. 3
Wyższy VAT na sprzęt strażacki str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Firmowa strata po zamianie skali na ryczałt str. 4
Zawieszenie działalności a obowiązek złożenia zeznania str. 4
Dochody ze zlecenia i ulga na dziecko u ryczałtowca str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatek od dofinansowania zimowego wypoczynku str. 5
Koszty rejestracji samochodu str. 5
Moment powstania przychodu na przełomie roku str. 5

VAT i akcyza

Dokumenty korygujące sprzedaż wystawiane przez podatników VAT str. 6
Obowiązek podatkowy od usług komunalnych str. 6
Odliczenie VAT od paliwa str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy str. 7
Ryczałt za nadgodziny dla pracownika terenowego str. 7
Przyznanie pracownikowi renty a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia str. 7
Zmiana umowy o pracę w zgodzie z regulaminem str. 7
Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym str. 7

Składki ZUS

Data zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego str. 8
Nadpłacone składki na FP i FGŚP str. 8
Abolicja składkowa nie dla każdego przedsiębiorcy str. 8
Składka zdrowotna za członka rady nadzorczej str. 8
Błąd w drugim imieniu pracownika w ZUS ZUA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Emerytura mieszana już tylko dla nielicznych str. 9
Okres służby wojskowej w stażu emerytalno-rentowym str. 9
Niezdolność spowodowana chorobą zakaźną po ustaniu ubezpieczenia str. 9

Rachunkowość dla każdego

Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy str. 10
Wycena bilansowa środków trwałych w budowie str. 11
Ewidencja dotacji przeznaczonej na zakup środków produkcji w księgach grupy producenckiej str. 11
Księgi i dowody, które można zlikwidować w 2015 r. str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiany w pomocy udzielanej niepełnosprawnym str. 12
Wysokość dofinansowania w 2015 r. str. 12
Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie str. 13

Postępowanie przed fiskusem

Jak skutecznie uiścić należny podatek? str. 14
Rachunek bankowy spółki z o.o. w NIP-8 str. 14
Zwrot wynagrodzenia płatnika str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Dane na pieczątce firmowej str. 15
Informacje w świadectwie pracy o urlopie osoby niepełnosprawnej str. 15
Ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie od kontrahenta str. 15
Ujęcie w księgach sprzedaży środków trwałych wniesionych aportem str. 15
Usługi szkoleniowe i przychód w podatku dochodowym str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odliczenie VAT przy zakupie okularów dla pracownika str. 16
Podatek od nieruchomości za dzierżawione grunty str. 16
Otrzymanie dotacji a moment korekty kosztów podatkowych str. 16

Spółki i wspólnicy

Kłopoty wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. str. 17
PCC od wkładu niepieniężnego do spółki str. 17
Reprezentacja spółki z o.o. przy umowie z udziałowcami - członkami zarządu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Jednolite wzory wniosków dla przedsiębiorców str. 18
W jakich miejscach nie wolno sprzedawać wyrobów tytoniowych? str. 18
Podatek od nieruchomości za firmowy parking str. 18

Umowy cywilnoprawne

Rewolucja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych str. 19
Wypowiedzenie pełnomocnictwa a umowa zlecenia str. 19
Sprzedaż nieruchomości w warunkach pierwokupu str. 19
Zwrot kaucji dla uwłaszczonego najemcy mieszkania zakładowego str. 19

Obrót gospodarczy

Łatwiej ogłosić upadłość konsumencką str. 20
Za dzieło niewykonane trzeba zapłacić str. 20
Wykreślenie dłużnika z rejestru prowadzonego przez BIG str. 20

Z listów od Czytelników

Zakup usług budowlanych od podmiotu zagranicznego str. 21
Skutki w VAT przy przekształceniu jednoosobowej działalności w sp. z o.o. str. 21
Kasa fiskalna w zakładzie mechanicznym str. 21
Kiedy VAT krajowy przy WDT? str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Dotacja z kredytem na instalację odnawialnych źródeł energii str. 22
Skutki nieosiągnięcia wskaźników zaplanowanych w projekcie str. 22
Pomoc de minimis na szkolenie pracowników str. 22
Niekwalifikowalność kosztów doposażenia stanowiska pracy str. 22

Prawnik radzi

Rozpoznanie przez policję zawiadomienia o przestępstwie str. 23
Wstrzymanie zajęć w szkole w związku z niską temperaturą str. 23
Dochodzenie zachowku od obdarowanego str. 23
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości str. 23
Zasiedzenie skutkuje obowiązkiem podatkowym str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Amortyzacja str. 24
Mały podatnik str. 24
Podatki w 2015 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT str. 24
Księgi rachunkowe str. 24
Opłaty lokalne str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2015 r. str. 24

Dodatki

Dodatek reklamowo-promocyjny  
Nowe prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorców  
PIT 2014 - poradnik podatnika  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60