Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 4 (1149) z dn. 12.01.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015SPIS treści :

?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

PIT i CIT 2015
Zgłaszanie przychodów z zaliczek na kasie fiskalnej do 20 stycznia!
str. 1
Odstąpienie od sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego za 2014 r. str. 1
Od 15 stycznia br. dalsze zmiany przed KRS str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Wysokość opłaty paliwowej w 2015 r. str. 2
Ułatwienia w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami str. 2
Aktualizacja programu Płatnik str. 2
Kierunki działań administracji podatkowej na 2015 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Stawki prądu i gazu w 2015 r. str. 2
Koszty pracownicze str. 3
Nagroda dla księgowego str. 3
Definicja rodziny w ZUS str. 3
Emeryci i renciści mogą wnioskować o przeliczenie pobieranych świadczeń str. 3
Wyższy VAT na sprzęt strażacki str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Firmowa strata po zamianie skali na ryczałt str. 4
Zawieszenie działalności a obowiązek złożenia zeznania str. 4
Dochody ze zlecenia i ulga na dziecko u ryczałtowca str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatek od dofinansowania zimowego wypoczynku str. 5
Koszty rejestracji samochodu str. 5
Moment powstania przychodu na przełomie roku str. 5

VAT i akcyza

Dokumenty korygujące sprzedaż wystawiane przez podatników VAT str. 6
Obowiązek podatkowy od usług komunalnych str. 6
Odliczenie VAT od paliwa str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy str. 7
Ryczałt za nadgodziny dla pracownika terenowego str. 7
Przyznanie pracownikowi renty a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia str. 7
Zmiana umowy o pracę w zgodzie z regulaminem str. 7
Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym str. 7

Składki ZUS

Data zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego str. 8
Nadpłacone składki na FP i FGŚP str. 8
Abolicja składkowa nie dla każdego przedsiębiorcy str. 8
Składka zdrowotna za członka rady nadzorczej str. 8
Błąd w drugim imieniu pracownika w ZUS ZUA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Emerytura mieszana już tylko dla nielicznych str. 9
Okres służby wojskowej w stażu emerytalno-rentowym str. 9
Niezdolność spowodowana chorobą zakaźną po ustaniu ubezpieczenia str. 9

Rachunkowość dla każdego

Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy str. 10
Wycena bilansowa środków trwałych w budowie str. 11
Ewidencja dotacji przeznaczonej na zakup środków produkcji w księgach grupy producenckiej str. 11
Księgi i dowody, które można zlikwidować w 2015 r. str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiany w pomocy udzielanej niepełnosprawnym str. 12
Wysokość dofinansowania w 2015 r. str. 12
Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie str. 13

Postępowanie przed fiskusem

Jak skutecznie uiścić należny podatek? str. 14
Rachunek bankowy spółki z o.o. w NIP-8 str. 14
Zwrot wynagrodzenia płatnika str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Dane na pieczątce firmowej str. 15
Informacje w świadectwie pracy o urlopie osoby niepełnosprawnej str. 15
Ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie od kontrahenta str. 15
Ujęcie w księgach sprzedaży środków trwałych wniesionych aportem str. 15
Usługi szkoleniowe i przychód w podatku dochodowym str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odliczenie VAT przy zakupie okularów dla pracownika str. 16
Podatek od nieruchomości za dzierżawione grunty str. 16
Otrzymanie dotacji a moment korekty kosztów podatkowych str. 16

Spółki i wspólnicy

Kłopoty wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. str. 17
PCC od wkładu niepieniężnego do spółki str. 17
Reprezentacja spółki z o.o. przy umowie z udziałowcami - członkami zarządu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Jednolite wzory wniosków dla przedsiębiorców str. 18
W jakich miejscach nie wolno sprzedawać wyrobów tytoniowych? str. 18
Podatek od nieruchomości za firmowy parking str. 18

Umowy cywilnoprawne

Rewolucja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych str. 19
Wypowiedzenie pełnomocnictwa a umowa zlecenia str. 19
Sprzedaż nieruchomości w warunkach pierwokupu str. 19
Zwrot kaucji dla uwłaszczonego najemcy mieszkania zakładowego str. 19

Obrót gospodarczy

Łatwiej ogłosić upadłość konsumencką str. 20
Za dzieło niewykonane trzeba zapłacić str. 20
Wykreślenie dłużnika z rejestru prowadzonego przez BIG str. 20

Z listów od Czytelników

Zakup usług budowlanych od podmiotu zagranicznego str. 21
Skutki w VAT przy przekształceniu jednoosobowej działalności w sp. z o.o. str. 21
Kasa fiskalna w zakładzie mechanicznym str. 21
Kiedy VAT krajowy przy WDT? str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Dotacja z kredytem na instalację odnawialnych źródeł energii str. 22
Skutki nieosiągnięcia wskaźników zaplanowanych w projekcie str. 22
Pomoc de minimis na szkolenie pracowników str. 22
Niekwalifikowalność kosztów doposażenia stanowiska pracy str. 22

Prawnik radzi

Rozpoznanie przez policję zawiadomienia o przestępstwie str. 23
Wstrzymanie zajęć w szkole w związku z niską temperaturą str. 23
Dochodzenie zachowku od obdarowanego str. 23
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości str. 23
Zasiedzenie skutkuje obowiązkiem podatkowym str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Amortyzacja str. 24
Mały podatnik str. 24
Podatki w 2015 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT str. 24
Księgi rachunkowe str. 24
Opłaty lokalne str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2015 r. str. 24

Dodatki

Dodatek reklamowo-promocyjny  
Nowe prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorców  
PIT 2014 - poradnik podatnika  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60