Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 39 (1393) z dn. 15.05.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Moment obciążenia kosztów usługą doradczą str. 1
Ustalenie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w ZUS IWA str. 1
Aktualizacja danych przez Portal Podatkowy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Program społecznego budownictwa czynszowego str. 2
Zmiany w obrocie nieruchomościami str. 2
Kolejny spadek bezrobocia str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Propozycje zmian w zakresie świadczeń rodzinnych str. 2
Prywatny najem str. 3
Urlop rodzicielski str. 3
Składki ZUS za ucznia str. 3
Planowane zmiany w zakresie "świadczenia 500+" str. 3
Stawka VAT na montaż markiz w budynku str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Podział kwoty jednorazowego odszkodowania na uprawnionych członków rodziny str. 4
Dokumenty w sprawie zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorcy str. 4
Czy zaświadczenie N-9 może być nieważne? str. 4
"Becikowe" dla bliźniąt str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Kto i kiedy prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu? str. 5
Koszt badań wstępnych kandydata do pracy str. 5
Przychód zleceniobiorcy z bezpłatnego zakwaterowania str. 5
Rozliczanie podatkowe składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy str. 5

VAT i akcyza

Zasady opodatkowania VAT sprzedaży lodów str. 6
Odliczanie VAT od wydatków na samochody ciężarowe str. 6
Rozliczenie VAT z faktury za energię elektryczną str. 6

Prawo pracy w praktyce

Skutki obniżenia wielkości etatu str. 7
Zaległy wypoczynek a urlop bezpłatny str. 7
Odprawa zależy od przyczyny zwolnienia str. 7

Składki ZUS

Rozliczenie w ZUS po orzeczeniu o niepełnosprawności str. 8
Student wykonujący zlecenie może się ubezpieczyć dobrowolnie str. 8
Ubezpieczenie pracownika będącego jednocześnie członkiem zarządu str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wznowienie postępowań w sprawach emerytur i rent str. 9
Renta rodzinna dla młodej wdowy niezdolnej do pracy str. 9
Zachorowanie po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy (nie) mogą być prowadzone kontrole krzyżowe? str. 10
Korekta deklaracji przed kontrolą podatkową str. 10
Zmiana pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji str. 10
Doręczenie decyzji podatkowej sąsiadowi podatnika str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

FP i FGŚP za zleceniobiorcę pobierającego rentę str. 11
Okres urlopu bezpłatnego w raporcie ZUS RSA str. 11
Rezygnacja zleceniobiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego str. 11
Składka chorobowa od dodatku za staż str. 11

Rachunkowość dla każdego

Działalność usługowa rozliczana tylko w zespole 4 str. 12
Ewidencja odroczenia terminu zapłaty składek do ZUS str. 13
Jak zaksięgować otrzymanie zapłaty należności do kasy walutowej? str. 13
Ujęcie w księdze otrzymanych odsetek od należności str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca str. 14
Zmiany planowane w zatrudnianiu cudzoziemców str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na małżonków str. 16
Koszty obsługi kart przedpłaconych w przychodach pracownika str. 16
Etat za granicą zwalnia w Polsce ze składek z działalności str. 16

Spółki i wspólnicy

Nieruchomości wspólników spółki cywilnej str. 17
Należności spółki a pozew przeciwko członkowi zarządu str. 17
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zmiany w ustawie umożliwiającej wycinkę drzew str. 18
Sposoby składania wniosku Wn-U-G str. 18
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieliska str. 18
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych str. 19
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości a grupa docelowa projektu str. 19
Pieniądze na opracowanie gry wideo - GameINN str. 19
Środki na badania i innowacje str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Moment powstania przychodu i odliczenia VAT przy usługach budowlanych str. 20
Czy konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu komunalnej spółki z o.o.? str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

INF-D-P dla pracownika, który w trakcie miesiąca stał się emerytem str. 21
Faktura dokumentująca sprzedaż towarów w systemie marży str. 21
Składka zdrowotna w ZUS RCA w razie przekroczenia rocznego limitu str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Przerwa w niezdolności do pracy pod koniec okresu zasiłkowego str. 22
Firmowe koszty z umowy zlecenia z mężem str. 22
Składka zdrowotna przedsiębiorcy pobierającego niski zasiłek macierzyński str. 22

Prawnik radzi

Obowiązki znalazcy zgubionej rzeczy str. 23
Zasada surogacji w ustroju wspólności ustawowej str. 23
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleniu na budowę str. 23
Badanie techniczne pojazdu częściej niż raz w roku str. 23
Tablica rejestracyjna na bagażnik rowerowy str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami  
Rozliczanie przychodów osób na świadczeniu przedemerytalnym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60