Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 39 (1184) z dn. 14.05.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Główny Inspektorat Pracy wyjaśnia
Urlop dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu
str. 1
Oprocentowanie otrzymanej po terminie nadpłaty z PIT za 2014 r. str. 1
Czynsz najmu lokalu męża w kosztach żony str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bezrobocie w kwietniu br. str. 2
Ochrona wolności obywatela w obowiązkach statystycznych str. 2
Dłuższy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie str. 2
Bezpieczeństwo nad wodą str. 2
Pieniądze na zagraniczną prezentację badań naukowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego str. 2
Błędny NIP w VAT-7 str. 3
ZUS za przedsiębiorcę z UE str. 3
Spółka z o.o. jako wspólnik str. 3
Dopłaty do zielonej szkoły w przychodach pracowniczych str. 3
Opłaty za przystanki komunikacyjne bez VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Prawo do emerytury a ponowne nawiązanie stosunku pracy str. 4
Świadczenie wypadkowe z każdego tytułu objęcia ubezpieczeniem wypadkowym str. 4
Jak ZUS powinien ustalić wysokość renty rodzinnej? str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Zasady stosowania jednorazowej amortyzacji str. 5
Zasady rozliczania straty z prywatnego najmu str. 5
Wydatki na doposażenie stanowiska dla bezrobotnego str. 5

VAT i akcyza

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT str. 6
Zwrot części VAT w związku z budową budynku jednorodzinnego str. 6

Prawo pracy w praktyce

Naliczanie i odprowadzanie odpisu na ZFŚS str. 7
Badania dla pracowników prowadzących pojazdy str. 7
Stawka kilometrówki w sferze budżetowej str. 7

Składki ZUS

W jakim terminie wspólnicy spółki rozliczają się z ZUS-em? str. 8
Moment powstania obowiązku opłaty składki zdrowotnej z działalności str. 8
Składki na FP i FGŚP za kilka dni pracy ubezpieczonego str. 8
Przekroczenie w 2014 r. limitu składek str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Gdy poród nastąpi w trakcie przebywania na świadczeniu chorobowym str. 9
Jaka stawka do ustalenia jednorazowego odszkodowania? str. 9
Emerytura przyznana od marca br. bez tegorocznej waloryzacji str. 9

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja odszkodowań z tytułu strat w składnikach majątku str. 10
Korekta kosztów z powodu braku zapłaty str. 11
Numeracja dowodów w księdze podatkowej str. 11
Sprzedaż towaru bez przyjęcia do magazynu str. 11
Dywidenda za 2014 r. otrzymana przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego str. 12
Minimalna i maksymalna wysokość "chorobówki" str. 13

Postępowanie przed fiskusem

Kwota autoryzująca korektę zeznania podatkowego str. 14
Egzekwowanie podatku wykazanego w deklaracji rozliczeniowej str. 14
Termin zwrotu zawyżonej opłaty za interpretację str. 14
Aktualizacja VAT-R po zmianie adresu zamieszkania str. 14
NIP przekształconej spółki handlowej str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika z CEIDG str. 15
Kiedy płatnik przekazuje ZUS ZLA organowi rentowemu? str. 15
Zwolnienie pracownika a efekt zachęty przy zatrudnieniu kolejnego str. 15
Koszty związane z rejestracją działalności w urzędzie skarbowym str. 15
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu a kasa rejestrująca str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej a przychód pracownika str. 16
Skutki naruszenia reprezentacji spółki przy zawieraniu umowy o pracę str. 16
Wysokość deklarowanej podstawy wymiaru składek ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy wspólnicy mogą skarżyć uchwałę o podziale zysku? str. 17
Odpłatne prowadzenie spraw spółki partnerskiej str. 17
Czy można już rejestrować spółkę osobową w trybie S24? str. 17
Możliwe sposoby wynagradzania prokurenta str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Wpłaty na PFRON - szykują się rewolucyjne zmiany str. 18
PKD dla szkoły nauki jazdy konnej str. 18
Pożyczka z ZFRON może zostać wypłacona pracownikowi ZPChr w gotówce str. 18
Dotacja dla przedszkola niepublicznego str. 18

Umowy cywilnoprawne

Inwestycje gminne a opłaty adiacenckie str. 19
Reklamy pośrednika kredytowego str. 19
PCC od cesji wierzytelności str. 19

Obrót gospodarczy

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym str. 20
Najdłuższe dopuszczalne terminy zapłaty str. 20
Ograniczenia przy składaniu pozwów do e-sądu str. 20

Relacja z dyżurów telefonicznych

Składki na FP i FGŚP za pracę na zleceniu str. 21
Wynagrodzenie za miesiąc częściowo objęty absencją chorobową str. 21
Prowadzenie działalności w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego str. 21
Stawka VAT na usługę budowlaną wykonaną przez podwykonawcę str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Pomoc finansowa udzielana przez PARP w ramach PO WER str. 22
Przebudowa targowiska z pieniędzy PROW 2014-2020 str. 22
Dotacja na zakup środków trwałych w regionie str. 22
Dofinansowanie sprzętu do wykrywania przecieków z sieci str. 22

Prawnik radzi

Wniosek o spis inwentarza masy spadkowej str. 23
Na pozostawienie podania bez rozpoznania przysługuje skarga na bezczynność organu str. 23
Drobna ilość środków odurzających a odpowiedzialność karna str. 23
Skutki zawieszenia i przerwania biegu terminu zasiedzenia nieruchomości str. 23

Wskaźniki i stawki

Ubezpieczenia ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Zasiłek dla opiekuna str. 24
Zasiłek dla bezrobotnych str. 24
Składka na FP i FGŚP str. 24
Emerytury i renty str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24

Dodatki

Jak prowadzić firmę działającą w sezonie wakacyjnym?  
Opracowanie polityki rachunkowości  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60