30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 39 (871) z dn. 14.05.2012

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 39 (871) z dnia 14.05.2012SPIS treści :

pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy str. 1
Korekta informacji podsumowującej bez wyjaśniania przyczyn jej złożenia str. 1
Kiedy fiskus przekaże nadpłatę komornikowi? str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Szanowni Czytelnicy str. 2
Składki ZUS za przedsiębiorcę na wychowawczym str. 2
Już tylko dwa dni na złożenie wniosków o dopłaty str. 2
Rząd przyjął założenia do ustawy o działalności leczniczej str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Likwidacja ulgi internetowej str. 2
Czy zniesiony zostanie egzamin na certyfikat księgowy? str. 2
Wzrost wysokości stóp procentowych NBP str. 2
Ewidencja przebiegu str. 3
Nowy rachunek w ZUS str. 3
Nabycie wierzytelności str. 3
Czy biura rachunkowe często informują o ryzyku prania pieniędzy? str. 3
Akcyza od sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Dokumentowanie importu usług str. 4
Zagubiona faktura a rozliczenie VAT str. 4
Sprzedaż nieruchomości w użytkowaniu wieczystym str. 4
Stawka VAT przy sprzedaży napojów kawowych str. 4
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu najmu str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Koszty wytworzenia środka trwałego str. 5
Dodatkowe koszty zlecenia str. 5
Sprzedaż składnika majątku po likwidacji działalności str. 5

VAT i akcyza

Odliczenie VAT z faktury wystawionej nieterminowo str. 6
Zakup na terytorium UE opodatkowany marżą str. 6
Sprzedaż samochodu przez podatnika niestosującego kasy str. 6
Kwota VAT uprawniająca do dokonania odliczenia str. 6

Prawo pracy w praktyce

Tygodniowa norma czasu pracy w systemie skróconego tygodnia pracy str. 7
Potrącenie z wynagrodzenia na poczet odszkodowania za kradzież firmowych pieniędzy str. 7
Dodatek za pracę w nocy w wysokości wyższej niż kodeksowa str. 7
Termin nawiązania stosunku pracy a rozpoczęcie pracy str. 7
Zapis w regulaminie dotyczący dofinansowania wczasów pod gruszą str. 7

Składki ZUS

Obowiązki wobec ZUS przy rozpoczęciu działalności str. 8
Nie każdego można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego str. 8
Zlecenie w czasie zawieszenia działalności gospodarczej str. 8
Składki w przypadku niewykonywania pracy przed urlopem wychowawczym str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

"Chorobówka" po wypłacie zaległego wynagrodzenia str. 9
Jaki NIP na ZUS ZLA po ustaniu zatrudnienia? str. 9
Emerytura niższa niż świadczenie przedemerytalne str. 9

Rachunkowość dla każdego

Koszty i przychody dotyczące najmu w księgach rachunkowych wynajmującego i najemcy str. 10
Kapitał przy przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe str. 11
Poziom istotności błędu str. 11
Ewidencja usług reklamowych str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

O czym trzeba wiedzieć zakładając spółkę cywilną? str. 12

Postępowanie przed fiskusem

E-korespondencja z sądami administracyjnymi str. 14
Termin wpłaty podatku przy rozliczeniach bezgotówkowych str. 14
Odmowa wydania zaświadczenia str. 14
Pełnomocnictwo w CEIDG nie dotyczy spraw podatkowych str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wynik finansowy w stowarzyszeniu prowadzącym działalność statutową str. 15
Limit 20.000 euro dotyczy tylko AC str. 15
Dokumenty do wniosku o zwrot części VAT str. 15
Dane pracownika do ZUS str. 15
NIP jako numer wpisu w CEIDG str. 15
Praca po 12 godzin w podstawowym systemie czasu pracy str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Kserokopia faktury jako podstawa do odliczenia VAT str. 16
Termin odliczenia VAT przez małego podatnika str. 16
Przy świadczeniu opłaconym ryczałtowo nie ustala się przychodu str. 16

Spółki i wspólnicy

Szczególne zasady reprezentacji spółki z o.o. str. 17
Zgłoszenie zawieszenia działalności a spółka cywilna str. 17
Wniesienie aportem majątku spółdzielni str. 17
Długi spółki z o.o. w organizacji str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Rejestracja organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży str. 18
Wydawanie dowodów kupna-sprzedaży walut w kantorze str. 18
Czy każdy przedsiębiorca zakładający firmę musi dokonać zgłoszeń w PIP i PIS? str. 18
Brak czasu nie jest podstawą do udzielenia zamówienia z wolnej ręki str. 18

Umowy cywilnoprawne

Czym różni się zastaw rejestrowy od zwykłego? str. 19
Prospekt informacyjny do umowy deweloperskiej str. 19
Odnowienie i przedłużenie gwarancji str. 19
Jak usunąć nieaktualną hipotekę? str. 19

Obrót gospodarczy

Przeniesienie praw i obowiązków z zawartej umowy str. 20
Opłaty za zarejestrowanie znaku towarowego str. 20
Wyegzekwowanie zwrotu kosztów procesu str. 20
Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym str. 20

Z listów od Czytelników

Forma zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółce jawnej str. 21
Zaskarżenie uchwały przez współuprawnionego str. 21
Umorzenie udziałów a prawo głosu str. 21
Kiedy będzie można bezpłatnie pobierać odpisy z KRS? str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Homologacja i rejestracja pojazdów z kierownicą po prawej stronie str. 22
Szkolenia z EFS muszą zakończyć się uzyskaniem certyfikatu str. 22
Wsparcie na kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycję str. 22
Leasing samochodu w projekcie PO KL str. 22

Prawnik radzi

Przyznanie spadku dla dziecka bez zarządu rodziców str. 23
Definicja prawna osoby najbliższej str. 23
Środek wychowawczy za chuligańskie zachowanie małoletniego str. 23
Jak rozdzielność majątkowa wpływa na obowiązki małżeńskie? str. 23
Przebaczenie spadkodawcy to nie oświadczenie woli str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Amortyzacja str. 24
Mały podatnik str. 24
Podatki w 2012 r. str. 24
PCC str. 24
Księgi rachunkowe str. 24
Opłaty lokalne str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT str. 24
Spadki i darowizny str. 24

Dodatki

Składki ZUS za osoby na macierzyńskim i wychowawczym  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60