Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 38 (1392) z dn. 11.05.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ponad rok z klauzulą rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatników str. 1
Szkła kontaktowe pracownika w kosztach pracodawcy str. 1
Do 31 maja br. informacja do KRUS o nieprzekroczeniu limitu podatku str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Płatności bezpośrednie w 2017 r. str. 2
Podwyższenie emerytury przyznanej z urzędu str. 2
Nowe kody szczególnej formy prawnej str. 2
Stosowanie klauzul społecznych w przetargach str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Świadectwo pracy str. 3
Staż do renty str. 3
Praktykant w firmie str. 3
Siłownia dla pracowników w kosztach firmowych str. 3
Badanie zasadności zwrotu VAT ma na celu walkę z wyłudzeniami str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Potrącenie komornicze a pożyczka udzielona przez zakład str. 4
Wypowiedzenie umowy o pracę nadal w formie pisemnej str. 4
Rekompensata finansowa za pracę pozarozkładową str. 4
Gwarancja wynagrodzenia w miesiącu "zerowym" str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenia związane z utworzeniem stanowiska pracy dla bezrobotnego str. 5
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w kosztach przedsiębiorcy str. 5
Opodatkowanie pracowniczych prezentów str. 5
Wydatki na studia przedsiębiorcy w kosztach podatkowych str. 5

VAT i akcyza

Ulga na złe długi u wierzyciela str. 6
Termin odliczenia VAT z faktury zaliczkowej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Warunki bhp także dla zleceniobiorcy str. 7
Zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy str. 7
Ewidencja czasu pracy str. 7
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony str. 7

Składki ZUS

Zlecenie z uczącym się rolnikiem str. 8
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po zakończeniu nauki str. 8
Rozliczenie w ZUS nadpłaconej pensji str. 8
Składki na FP i FGŚP za bezrobotnego w wieku 50+ str. 8
Urlop macierzyński matki a finansowanie składek ZUS za nianię str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Przebieg ubezpieczenia do świadczeń z ZUS potwierdzi ten organ str. 9
Zasiłek chorobowy należny po zasiłku macierzyńskim wypłacanym przez ZUS str. 9
Wysokość świadczenia przedemerytalnego dla byłego rencisty str. 9

Postępowanie przed fiskusem

E-skarga na decyzję podatkową str. 10
Informacje VAT-UE w formie elektronicznej str. 10
Kilkuzłotowa zaległość podatkowa str. 10
Korekta deklaracji w czasie kontroli podatkowej str. 10
Termin wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Podstawa opodatkowania w imporcie towarów str. 11
Usługa gastronomiczna a odliczenie VAT str. 11
Odliczenie VAT od zakupu samochodu sfinansowanego dotacją str. 11
Wynajem sprzętu - kiedy odwrotne obciążenie? str. 11

Rachunkowość dla każdego

Amortyzacja bilansowa środków trwałych (cz. II) str. 12
Koszty w działalności usługowej - zakup materiałów do wykonania usługi i kawy dla klientów str. 13
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym str. 13
Ewidencja przychodu z tytułu otrzymania dywidendy str. 13
Kiedy sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Gdy przedsiębiorca zachoruje w pierwszym miesiącu ubezpieczenia str. 14
Procedura wyliczania dochodu w projekcie str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Zapłata zasądzonych odsetek a koszty podatkowe str. 16
Pojęcie gospodarstwa domowego dla celów dodatku mieszkaniowego str. 16
Gdy płatnik przekaże nieprawdziwe dane w sprawie świadczeń z ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Początek likwidacji spółki z o.o. str. 17
Gdy udziały są zajęte przez komornika str. 17
Czy jeden ze wspólników może przejąć majątek spółki jawnej? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może wnioskować o przyspieszenie kontroli str. 18
Zapewnienie opieki medycznej w ZPChr str. 18
Powstanie zaległości wobec ZUS a zawieszenie działalności firmy str. 18
Ustalenie powierzchni hali celem stwierdzenia konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli stanu technicznego str. 18
Kary nakładane na kierowców i właścicieli pojazdów w ramach systemu viaTOLL str. 18
Praca marginalna a składki na ubezpieczenia społeczne str. 19
Problem z naliczaniem 40 euro za windykację str. 19
Konsekwencje zapłaty po złożeniu pozwu str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Ochrona danych osobowych i przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym str. 20

Firma dla początkujących

Zgłoszenia do ubezpieczeń przez CEIDG str. 21
Koszt najmu lokalu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Koszty wykonania obiektów pomocniczych str. 22
Błąd w danych nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT str. 22
Transport paliw a monitorowanie przewozów str. 22
Zmiana stanowiska a badania profilaktyczne str. 22

Prawnik radzi

Szkoda łowiecka w uprawach str. 23
Odpowiedzialność dewelopera po upływie terminu rękojmi str. 23
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego str. 23
Wykładnia wyroku a termin apelacji str. 23
Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed ślubem str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24

Dodatki

Ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych  
VAT w budownictwie  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60