Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 36 (1390) z dn. 4.05.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Przesłanki zwolnienia pełnomocnika podatnika z odpowiedzialności solidarnej str. 1
Wycieczka z ZFŚS a pracowniczy przychód str. 1
Pakiet wierzycielski od 1 czerwca 2017 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 str. 2
Propozycja nowej ustawy o tachografach str. 2
Wyniki kontroli jakości paliw w 2016 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Prawo do odliczenia VAT str. 3
Renta rodzinna dla wdowca str. 3
Hipoteka nie stanowi kosztu przy sprzedaży mieszkania str. 3
Stawki w VAT na dotychczasowym poziomie str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Koszt czynszu najmu w księdze str. 4
Rabat przyznany w 2017 r. do zakupu towarów z 2016 r., gdy w 2016 r. były prowadzone księgi rachunkowe str. 4
Czy ujmować w księdze fakturę wystawioną do paragonu? str. 4
Ewidencja w księdze przychodu ze sprzedaży środka trwałego str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Darowizna składnika majątku w firmowym rachunku podatkowym str. 5
Zasady opodatkowania wynagrodzenia niani str. 5
Działalność indywidualna i w spółce cywilnej a wybór formy opodatkowania str. 5

VAT i akcyza

Wystawianie faktury przed dokonaniem WDT str. 6
Opodatkowanie dostawy komputerów dla placówek oświatowych str. 6
Skonto na fakturze dla kontrahenta z UE str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT od najmu str. 6

Prawo pracy w praktyce

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych str. 7
Umowa na zastępstwo po umowie na czas określony str. 7
Tryb zmiany okresu rozliczeniowego str. 7
Ograniczone uprawnienia przedstawiciela pracowników str. 7

Składki ZUS

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w praktyce str. 8
Ubezpieczenia i składki w ZUS w czasie opieki nad chorym dzieckiem str. 8
FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu wychowawczego str. 8
Dopłata pracodawcy do wypoczynku pracownika str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Średnie dalsze trwanie życia a wysokość emerytury str. 9
Wypłata zasiłku, gdy pracownik nie stawi się na wezwanie orzecznika ZUS str. 9
Zasiłek chorobowy dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Odsetki za zwłokę od zaległości w PIT za 2015 r. str. 10
Aktualizacja danych ewidencyjnych podatnika str. 10
Przesłanie deklaracji do systemu testowego e-Deklaracji str. 10
Zapłata podatków wspólników z rachunku spółki cywilnej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Składki ze zlecenia wykonywanego w czasie urlopu bezpłatnego str. 11
Prywatne auto używane w celach służbowych a składki ZUS str. 11
Kiedy za zleceniobiorcę należna jest składka na Fundusz Pracy? str. 11
Raporty ZUS za osobę wykonującą zlecenie w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego str. 11
Anulowanie ZUS ZUA str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego str. 12
Prezentacja w bilansie konta 30 "Rozliczenie zakupu" str. 13
Udokumentowanie kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Limit 15.000 zł a koszty firmowe według organów podatkowych str. 14
Praktyczne stosowanie przepisów o rękojmi str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Korekta VAT od nakładów w obcym środku trwałym str. 16
Roszczenia do dewelopera w związku z błędem w projekcie str. 16
Okoliczności stanowiące o umorzeniu składek przez ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Obywatel Ukrainy w zarządzie spółki kapitałowej str. 17
Udział zawsze z prawem głosu str. 17
Brak PCC od nieodpłatnego wycofania nieruchomości ze spółki str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

System monitorowania przewozu towarów str. 18
Transakcja powyżej 15.000 zł z osobą fizyczną str. 18
Pomocnicze działania zakupowe w zamówieniach publicznych str. 18
Jak długo trwa postępowanie o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego? str. 18
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw str. 19
Środki na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 str. 19
Egzekucja z dwóch nieruchomości w innych województwach str. 19
Skarga pauliańska a kwestionowanie tytułu wykonawczego str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie zatrzymanego zadatku w podatku dochodowym i VAT str. 20
Ubezpieczenie w ZUS w czasie zawieszenia działalności celem sprawowania opieki nad dzieckiem str. 20

Firma dla początkujących

Zezwolenie na organizację ogródka gastronomicznego str. 21
Wniosek o wydanie karty kierowcy str. 21
Ilość miesięcy uwzględnianych przy ustalaniu podstawy zasiłku str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

ZUS ze zlecenia za studenta, który ukończył 26 lat str. 22
Okresy nieskładkowe w druku ZUS Rp-6 przy ubieganiu się o ustalenie kapitału początkowego str. 22
Gdy orzeczenie o niepełnosprawności wygasa w trakcie miesiąca str. 22
Urlop po zmianie etatu w ciągu roku str. 22

Prawnik radzi

Sądowy zarządca nieruchomości str. 23
Zadośćuczynienie w związku z naruszeniem praw pacjenta str. 23
Brak wiedzy o składnikach masy spadkowej a złożenie deklaracji podatkowej str. 23
Środek zapobiegawczy do zmiany str. 23
Ogrodzenie działki przy linii brzegowej str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24
Odpisy na ZFŚS w 2017 r. str. 24
GUS o bezrobociu w marcu br. str. 24

Dodatki

Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60