Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 34 (1388) z dn. 27.04.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 1
(Nie)korzystny zakaz ponownej kontroli podatkowej str. 1
Zmiana formy prawnej firmy a ulga na zakup kasy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Dodatek energetyczny str. 2
Spółka z o.o. zakładana w trybie S-24 bez zwykłego e-podpisu str. 2
Poświadczanie elektronicznych zwolnień lekarskich str. 2
Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji str. 2
Zezwolenie na prowadzenie apteki tylko dla farmaceuty str. 2
Surowe kary dla kierujących pod wpływem alkoholu str. 2
Zaostrzenie kar dla niepłacących alimentów str. 2
Ochrona ciężarnych wykonujących pracę tymczasową str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Udziały w bilansie str. 3
Opłata reklamowa str. 3
W spółkach z udziałem publicznym należy już wdrażać nowe zasady wynagradzania członków organów str. 3
Świadczenia chorobowe dla pracowników KAS str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Upadłość konsumencka dla byłego przedsiębiorcy str. 4
Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej str. 4
Czy dłużnik może zasłaniać się upadłością? str. 4
Ilość wierzycieli a wniosek o upadłość str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Opodatkowanie przychodów z agroturystyki str. 5
Opłata planistyczna w kosztach podatkowych str. 5
Korekta składki OC po sprzedaży firmowego samochodu str. 5

VAT i akcyza

Właściwa stawka VAT przy wynajmie mieszkania studentom str. 6
Odliczenie VAT z faktury dokumentującej leasing str. 6
Zakup maszyny w kraju spoza UE str. 6
Zakupy zwolnione w ewidencji VAT str. 6
Nabycie usług tłumaczenia od zagranicznej firmy str. 6

Prawo pracy w praktyce

Sporządzanie i przekazywanie rozkładów czasu pracy str. 7
Zaległa odprawa emerytalna str. 7
Ustalenie uposażenia przy zmianie stanowiska funkcjonariusza straży str. 7

Składki ZUS

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę str. 8
Składki emerytalno-rentowe pracownika niepełnoetatowego na urlopie wychowawczym str. 8
Wznowienie prowadzenia firmy a ulgowe składki ZUS str. 8
Informacja do ZUS o likwidacji spółki jawnej str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Gdy świadczenie chorobowe pracownika podlega egzekucji str. 9
Każde przekroczenie kryterium dochodowego uniemożliwia przyznanie świadczenia 500+ str. 9
Uzyskanie przez płatnika składek uprawnień do kontrolowania swoich ubezpieczonych str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak (terminowo) złożyć PIT za 2016 r.? str. 10
Roczne zeznanie podatkowe zmarłego podatnika str. 10
Zgłoszenie zlikwidowanego rachunku bankowego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Raporty za pracownicę po urodzeniu dziecka str. 11
Składki ZUS za ucznia zatrudnionego na etacie str. 11
Kod tytułu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS str. 11
Składki ZUS od odszkodowań wypłaconych pracownicy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja rabatów przyznanych w 2017 r. dotyczących 2016 r. str. 12
Ujęcie księgowe różnic z zaokrągleń wartości towarów str. 13
Ewidencja likwidacji środka trwałego w budowie str. 13
Zapłata zaległych składek ZUS a zapisy w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Termin zwrotu bezpośredniego nadwyżki VAT str. 14
Konsekwencje braku wniosku o ustalenie kapitału początkowego str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Własne cele mieszkaniowe w kontekście zwolnienia podatkowego str. 16
Odmowa dopuszczenia do pracy nie jest natychmiastowym zwolnieniem str. 16
Dopuszczalność sprzedaży alkoholu przez internet str. 16

Spółki i wspólnicy

Gdy spółka zostaje bez zarządu i wspólnika str. 17
Podpisy pod wnioskiem o otwarcie likwidacji i opłaty od niego str. 17
Wycofanie udziałów jednego ze wspólników ze spółki z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Jak potwierdzać niepełnosprawność pracownika? str. 18
Nie wszyscy muszą prowadzić kampanie środowiskowe str. 18
Podatek od nieruchomości za pokój przeznaczony na prowadzenie firmy str. 18
Zasadność korekt finansowych przy zwrocie dotacji str. 19
Zatrudnienie obywateli z krajów trzecich i świadczenie usług w innym kraju str. 19
Zaliczka na realizację operacji inwestycyjnej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podwyższenie kapitału zakładowego z aportem w postaci zabudowanej nieruchomości str. 20

Firma dla początkujących

Powstanie firmy a pierwsze zapisy w księdze podatkowej str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Uzupełnienie wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego str. 22
Jak ubiegać się o status ZPChr? str. 22
Badania wstępne przyszłego pracownika str. 22
Rozliczenie wpłaty niepokrywającej długu i odsetek za zwłokę str. 22

Prawnik radzi

Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku str. 23
Zobowiązanie byłego małżonka do alimentacji str. 23
Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za śmieci str. 23
Zajęcie sąsiedniej nieruchomości w związku z budową domu str. 23
Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej trzy razy bez opłat str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24

Dodatki

Nowe zasady kontroli przedsiębiorców  
Oskładkowanie świadczeń pracowniczych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60