Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 33 (1387) z dn. 24.04.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Rozliczenie nieistotnych kosztów przyszłych okresów
str. 1
Zatrzymany zadatek trzeba rozliczyć w zeznaniu rocznym str. 1
Święta majowe z zakazem pracy w handlu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Przeciętne wynagrodzenie str. 2
Majowe ograniczenia i zakazy ruchu dla ciężarówek str. 2
Stacje Kontroli Pojazdów po kontroli NIK str. 2
Na poczcie można płacić smartfonem str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Urząd skarbowy wyznaczony do wpłaty kaucji str. 2
Porozumienie stron str. 2
Emerytura z urzędu str. 3
Budowa środka trwałego str. 3
Ulga prorodzinna na studenta kończącego naukę w trakcie roku str. 3
Sposób fakturowania po centralizacji rozliczeń JST str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Ulga na małoletnie dziecko zamieszkałe za granicą str. 4
Prawo do ulgi internetowej przy braku zapłaty za fakturę str. 4
Obowiązek rozliczenia sprzedaży prywatnej rzeczy w zeznaniu podatkowym str. 4
Status osoby samotnie wychowującej dzieci a prawo do preferencyjnego rozliczenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Koszty używania pracowniczych samochodów str. 5
Rozliczenie kosztowe opłaty za wezwanie do zapłaty str. 5
Wydatki na wymianę instalacji elektrycznej str. 5

VAT i akcyza

Środki trwałe w remanencie likwidacyjnym str. 6
Zakup usługi od podatnika zwolnionego z VAT str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach naprawy glazury str. 6

Prawo pracy w praktyce

Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie str. 7
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego str. 7
Zawarcie porozumienia stron w trakcie biegnącego wypowiedzenia str. 7

Składki ZUS

Rozliczenia z ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy str. 8
Składki emerytalno-rentowe za członków rady nadzorczej str. 8
Poinformowanie ZUS o zmianie rachunku bankowego spółki z o.o. str. 8
Opłacenie po terminie składki chorobowej za zleceniobiorcę str. 8
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wypłata zaległej pensji a podstawa zasiłku chorobowego str. 9
Zwrot przez ZUS przedłożonych dokumentów w sprawie o rentę str. 9

Postępowanie przed fiskusem

"Czynny żal" w związku z niezłożeniem ORD-U za 2016 r. str. 10
Podwyższone odsetki za zwłokę od zaległego podatku VAT str. 10
PIT-37 za 2016 r. po zmianie nazwiska str. 10
Korekta deklaracji podatkowej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Odwrotne obciążenie a metoda kasowa str. 11
VAT od sprzedaży odpadów poprodukcyjnych str. 11
Zwrot części VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych str. 11
Sprzedaż towaru przez podatnika zwolnionego z VAT str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja nabycia środka trwałego od kontrahenta z UE str. 12
Odnaleziona faktura dokumentująca pozostałe wydatki z 2016 r. str. 13
Ewidencja usługi transportowej wykonywanej przy sprzedaży towarów str. 13
Wydatki poniesione w celu otrzymania dotacji na zakup lub wytworzenie środka trwałego str. 13
Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5 str. 13
Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Nowe warunki zatrudniania nauczycieli str. 14
Pomoc publiczna w programach operacyjnych na lata 2014-2020 str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Sprzedaż artykułów za 1 grosz a koszty podatkowe str. 16
PCC przy zakupie ogródków działkowych str. 16
Możliwość wystawienia faktury w czasie zawieszenia działalności str. 16

Spółki i wspólnicy

Zwyczajne zgromadzenie w spółce w zawieszeniu, w likwidacji, w upadłości albo w restrukturyzacji str. 17
Umowa między spółkami z tymi samymi wspólnikami str. 17
Protokół z posiedzenia zarządu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Będą zmiany dla pośredników w obrocie nieruchomościami str. 18
Jak prowadzić stołówkę w szkole? str. 18
Termin przekazania środków na rachunek ZFRON str. 18
Zmiany w opłatach półkowych str. 19
Zwolnienie przedsiębiorcy od kosztów sądowych str. 19
Nowości przy dotacjach na tworzenie sieciowych produktów str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wynagrodzenie dla pracownicy, która nie potwierdziła pobytu w szpitalu str. 20
Konieczność rejestracji firmy i opodatkowanie nieruchomości w gospodarstwie agroturystycznym str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Sprzedaż zwolniona z VAT w deklaracji VAT-7 str. 21
Tabele ilustrujące zatrudnienie w firmie ubiegającej się o status ZPChr str. 21
Dokumentowanie wydatków dotyczących firmy prowadzonej w mieszkaniu str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

FP za zleceniobiorcę wynagradzanego stawką godzinową str. 22
Zaległa opłata środowiskowa str. 22
ZUS Rp-7 wystawia pracodawca lub jego następca prawny str. 22
Długość okresu wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu str. 22

Prawnik radzi

Zakres odpowiedzialności poręczającego str. 23
Służebność osobista i gruntowa str. 23
Podatek od czynności cywilnoprawnych między bliskimi str. 23
Przesłanki i skutki uznania za zmarłego str. 23
Wpis danych z zagranicznego aktu stanu cywilnego str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

PCC w spółkach w 2017 roku  
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60