Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 32 (1386) z dn. 20.04.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Upływa termin złożenia PIT za 2016 r.! str. 1
Rzetelny przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT str. 1
PIT od należności za czas podróży zleceniobiorców str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Propozycja niższych składek dla mikroprzedsiębiorców str. 2
Premia dla rolników na samodzielne gospodarowanie str. 2
Kredyty hipoteczne waloryzowane kursem franka szwajcarskiego str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Badania techniczne pojazdu opłacane przed kontrolą str. 2
Części zamienne str. 3
ZUS przy zleceniu str. 3
Skutki w VAT nieodpłatnego przekazania towarów str. 3
Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Kiedy matka może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka? str. 4
Renta rodzinna dla młodej wdowy str. 4
Chorobowe po podjęciu zlecenia str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Amortyzacja składnika poddanego częściowo jednorazowej amortyzacji str. 5
Koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku u wieloetatowca str. 5
Przychód ze świadczeń bezrobotnego na stażu str. 5
Błąd w cenie towaru a moment korekty przychodu str. 5

VAT i akcyza

Otrzymanie po terminie faktury dokumentującej WNT str. 6
Wynajem podnośnika budowlanego a rozliczenie VAT str. 6
Ujemna wartość podatku w deklaracji VAT-7 str. 6
Sprawdzenie kontrahenta dla celów VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja str. 7
Podróż służbowa do miejsca zamieszkania str. 7
Podstawa rozwiązana umowy w świadectwie pracy str. 7
Okres wypowiedzenia dłuższy niż ustawowy str. 7

Składki ZUS

Zlecenie wykonywane na rzecz pracodawcy a ZUS str. 8
Ubezpieczenie i składki cudzoziemca zatrudnionego na etacie str. 8
Dodatek do zasiłku chorobowego a ZUS str. 8
ZUS wspólnika spółki jawnej str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zwiększenie stażu emerytalno-rentowego str. 9
Zasiłek pogrzebowy nie zawsze pokryje pełne koszty pogrzebu str. 9
Gdy zwolnienie lekarskie zawiera kod literowy "C" str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy (nie) zostanie wstrzymana zapłata spornego podatku? str. 10
Kara za niezłożenie w terminie VAT-27 str. 10
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy str. 11
Praca w systemie równoważnym kobiety w ciąży str. 11
Skorzystanie z obniżenia wymiaru etatu po urlopie wychowawczym str. 11
Warunki zawierania umowy na zastępstwo str. 11

Rachunkowość dla każdego

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych str. 12
Prowadząc uproszczoną ewidencję nie sporządza się sprawozdania finansowego str. 12
Czy stosowanie uproszczonej ewidencji jest obowiązkowe? str. 12
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o. str. 13
Ewidencja rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu str. 13
Koszt abonamentu i rozmów telefonicznych w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Leasingowany samochód osobowy w podatku dochodowym str. 14
Jakie prawa ma poszkodowany w kolizji drogowej? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Interpretacja podatkowa przed przekształceniem spółki str. 16
Kiedy roboty budowlane opodatkowane są 8% VAT? str. 16
Wspólnik może kwestionować wysokość wynagrodzenia członka zarządu str. 16

Spółki i wspólnicy

Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę str. 17
Spadkobiercy nie muszą wstępować do spółki z o.o. str. 17
Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony str. 17
Przystąpienie komandytariusza do spółki komandytowej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Koncesje i zezwolenia - planowane zmiany str. 18
Czy za telewizory do sprzedaży trzeba płacić abonament? str. 18
Kiedy możliwa jest powtórna kontrola przedsiębiorcy przez ten sam organ? str. 18
Poziomy gotowości technologicznej w projektach B+R str. 19
Rozwój przedsiębiorczości, czyli bezzwrotne dotacje na firmę str. 19
List intencyjny podpisany z wykonawcą przed złożeniem wniosku str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa refaktur za media str. 20

Firma dla początkujących

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej str. 21
Czy w okresie zasiłkowym uwzględnia się 33 dni wynagrodzenia chorobowego? str. 21
Certyfikat kompetencji zawodowych żony w firmie transportowej męża str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ewidencja kosztów związanych ze zbyciem środka trwałego str. 22
Zaświadczenie płatnika składek o wysokości przychodu rencisty str. 22
Kontrola w zakresie podatku od nieruchomości str. 22

Prawnik radzi

Zasady spłacania pożyczki studenckiej str. 23
Odmowa przyznania alimentów z uwagi na klauzulę współżycia społecznego str. 23
W jaki sposób można rozwiązać umowę rachunku wspólnego? str. 23
Zmiana ustroju majątkowego a obowiązki małżeńskie str. 23
Prawo spadkobiercy do informacji o rachunkach bankowych zmarłego str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24

Dodatki

Dokumentowanie dla celów VAT  
Tryb ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60