Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 31 (1385) z dn. 18.04.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

ZUS z kontraktu menedżerskiego wykonywanego w zakresie działalności str. 1
VAT przy sprzedaży działek w ramach zarządzania prywatnym majątkiem str. 1
Najem a limit 15.000 zł str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Nowy standard "Środki trwałe" i inne prace KSR str. 2
Zaświadczenie A1 a praca we Francji str. 2
Saldo konta przedpłaconego viaTOLL można sprawdzić SMS-em str. 2
Zniesienie opłat roamingowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Likwidacja maszyny str. 3
Odprawa pośmiertna str. 3
Podstawa zasiłku str. 3
Czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT str. 3
Udowodnienie prawa do ulgi rehabilitacyjnej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Koszty wykazywane w PIT-39 str. 4
Przerwa w studiowaniu a ulga prorodzinna str. 4
Praktyki zawodowe ze stratą podatkową str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wygrane konkursowe w interpretacjach podatkowych str. 5
Czy w trakcie 2017 r. można utracić status małego podatnika i prawo do stosowania 15% stawki CIT? str. 5
Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym str. 5

VAT i akcyza

Sposób dokumentowania usług transportowych str. 6
VAT przy sprzedaży mieszkania przez spółkę jawną str. 6
Nadzór budowlany a odwrotne obciążenie str. 6
Stawka VAT na usługę przeprowadzenia imprezy okolicznościowej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Co może skontrolować inspektor pracy? str. 7
Wysokość odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy przez pracownika str. 7

Składki ZUS

ZUS przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim str. 8
Składka zdrowotna z kilku prowadzonych działalności str. 8
Błędne zgłoszenie studenta do ubezpieczeń w ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego przekraczający 100% str. 9
Gdy pobierający świadczenie przedemerytalne wymaga opieki str. 9
Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy pracownikowi? str. 9
Renta rodzinna dla ucznia szkoły policealnej str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Odsetkowe konsekwencje uchylenia wadliwej decyzji str. 10
Data zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym str. 10
Wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego str. 10
Wyznaczenie w firmie kilku osób do obliczania podatków str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Składki ZUS od wartości przekazanego samochodu służbowego str. 11
Ulga w składkach na FP i FGŚP za zatrudnioną pracownicę str. 11
Zgłoszenie do ubezpieczeń członka rodziny przedsiębiorcy i pracownika str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych str. 12
Ewidencja księgowa kosztów z przełomu roku str. 13
Rozliczenie w księdze strat w towarach str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Interpretacje, opinie, objaśnienia, czyli jak organy podatkowe wyjaśniają przepisy str. 14
Rozliczenia z ZUS w razie przejęcia innej firmy str. 15
Składka na FEP od wypłaty dla pracowników przejętej firmy str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Skutki w VAT nieodpłatnego wydania materiałów reklamowych str. 16
Prawo przedsiębiorcy do ulgowego ZUS str. 16
Wspólna nieruchomość a najem między małżonkami str. 16

Spółki i wspólnicy

Obowiązki sprawozdawcze spółek jawnych i partnerskich wobec KRS str. 17
Zmiana umowy spółki z udziałem notariusza str. 17
Upadłość konsumencka wspólnika spółki cywilnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Będą zmiany dotyczące zawieszania działalności gospodarczej str. 18
Limit płatności przy transakcjach z zagranicznym przedsiębiorcą str. 18
Przesunięcie terminu płatności a prawo do ulgi str. 18
Kiedy nie trzeba stosować zasady konkurencyjności? str. 19
Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty str. 19
Wypowiedzenie umowy o pracę a zwrot środków str. 19
Etapy realizacji projektu inwestycyjnego str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Korzystanie z urlopu ojcowskiego na dwoje dzieci str. 20
Czy przychody z najmu mieszkania wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych? str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Wykazanie w deklaracji VAT wydatków z ograniczonym prawem do odliczenia str. 21
Informacja o schorzeniu szczególnym w druku INF-D-P str. 21
Na kim spoczywa obowiązek wypełnienia formularza ZUS Np-7 dla pracownika? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Jak zaksięgować i wycenić karę umowną w euro? str. 22
Wartość budowli w deklaracji podatkowej str. 22
Dwa okresy zatrudnienia a ilość zaświadczeń ZUS Rp-7 str. 22
Moment dokonania korekty przychodu str. 22

Prawnik radzi

Zadośćuczynienie dla krewnych ofiary wypadku str. 23
Operat może być aktualny krócej niż rok str. 23
Szczególne wymogi przesłuchania dzieci str. 23
Nagranie egzaminu na prawo jazdy str. 23
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Emerytury i renty str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Obniżanie wpłat na PFRON w 2017 roku  
Ustalanie wysokości należnego zasiłku macierzyńskiego  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60