Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 31 (1281) z dn. 18.04.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Minister Finansów wyjaśnia
Zapłata podatku wspólnika z konta spółki osobowej
str. 1
Z fikcyjnych faktur podatnik nie odliczy VAT str. 1
Do końca 2016 r. można prowadzić księgę według starego wzoru str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Krajowy rejestr przewoźników str. 2
Ułatwienia w swobodnym przepływie pracowników str. 2
Związki zawodowe również dla osób na umowach cywilnoprawnych str. 2
Bezrobocie w marcu 2016 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Obniżenie wartości transakcji bezgotówkowych str. 2
Ochrona lasów prywatnych str. 2
FP i FGŚP za pracownika str. 3
PIT z ZUS str. 3
Tłumaczenie dowodów str. 3
Możliwość przeliczenia emerytury lub renty str. 3
Przychody a obowiązek prowadzenia ksiąg str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Podwyższone koszty w PIT-37 str. 4
Ulga rodziców, gdy dziecko osiąga dochody z najmu str. 4
Rozliczenie z dzieckiem tylko po spełnieniu ustawowych warunków str. 4
Odliczanie wpłat na IKZE str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rekompensata za wypadek przy pracy w kosztach str. 5
Firmowy samochód prowadzącego działalność gospodarczą używany także do celów prywatnych str. 5
Darowizna składnika majątku członkowi rodziny str. 5

VAT i akcyza

Zastosowanie 8% stawki VAT do usług budowlanych str. 6
Sposób zmiany danych nabywcy na fakturze str. 6
Zakup naczepy samochodowej a obowiązki w VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego pracownika str. 7
Zwolnienia lekarskie w świadectwie pracy str. 7

Składki ZUS

Zatrudnienie w trakcie miesiąca a rozliczenie z ZUS str. 8
Warunki korzystania z ulgi dla nowych przedsiębiorców str. 8
ZUS zleceniobiorcy pobierającego zasiłek macierzyński str. 8
Urlop ojcowski w raporcie ZUS RSA str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Obliczanie renty rodzinnej po zmarłym ubezpieczonym str. 9
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego str. 9
Świadczenie 500+ na młodsze dziecko, gdy starsze ukończyło 18 lat str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Miejsce przechowywania dokumentacji podatkowej str. 10
Kara za niezłożenie w terminie ORD-U str. 10
E-skarga na decyzję podatkową str. 10
Dostęp do PFR PIT-38 za 2015 r. str. 10
VAT-UE z danymi autoryzującymi str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Urlopu okolicznościowego nie wykazuje się w drukach ZUS str. 11
Umowa zlecenia zawarta z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej str. 11
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika podlega składkom ZUS str. 11
Dwie wypłaty wynagrodzeń w jednym miesiącu w raportach ZUS str. 11

Rachunkowość dla każdego

Uproszczona ewidencja w organizacjach pozarządowych str. 12
Ujęcie w księgach zakupu licencji na program komputerowy str. 13
Jak ewidencjonować koszty uboczne zakupu? str. 13
Odsetki od pożyczki w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę str. 14
Grzywna za bezpodstawne zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego str. 14
Kogo i jak będzie kontrolować GIODO w 2016 r.? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Polisa w czasie zagranicznej podróży służbowej bez ZUS str. 16
Rozliczenie sprzedaży środka trwałego zakupionego z dotacji str. 16
Odliczanie VAT w trakcie zawieszenia działalności str. 16

Spółki i wspólnicy

Jak określić wartość udziałów w spółce z o.o.? str. 17
Podział długów po rozwiązaniu spółki cywilnej str. 17
Zawieszenie działalności a zwyczajne zgromadzenie wspólników str. 17
Skutki braku zgody spółki na sprzedaż udziałów str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zmiany w kwalifikacjach i szkoleniach okresowych kierowców str. 18
Zatrudnienie obywatela Białorusi str. 18
Konto bankowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą str. 18
Limit ilości PKD nie dotyczy CEIDG str. 18
Kumulacja pomocy publicznej str. 19
Jakie odsetki na rzecz gminy? str. 19
Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych str. 19
Podatek bankowy od umowy pożyczki str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie podatkowo-księgowe odsetek od zobowiązania uregulowanych w formie kompensaty jednostronnej str. 20
Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności ryczałtowca str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Deklaracja dotycząca opłaty za reklamę napojów alkoholowych str. 21
Przeliczenie emerytury z tytułu pracy w niepełnym wymiarze str. 21
Pola właściwe dla przedsiębiorcy w druku ZUS DRA str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ustanie zatrudnienia w trakcie zasiłku chorobowego a prawo do świadczenia rehabilitacyjnego str. 22
Ograniczenie kosztów AC przy drogim samochodzie str. 22
Zakup samochodu w procedurze marży nie uprawnia do odliczenia VAT str. 22
Opodatkowanie VAT usługi pożyczki od kontrahenta zagranicznego str. 22

Prawnik radzi

Zdolność niepełnoletniego do zawierania umów str. 23
Zakres przedstawicielstwa ustawowego małżonków str. 23
Dział spadku i rozliczenie darowizn otrzymanych za życia spadkodawcy str. 23
Rzetelne i terminowe rozpatrzenie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa str. 23
W jakiej formie można uzyskać zwolnienie z taksy notarialnej? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych str. 24

Dodatki

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników  
Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60