Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 29 (1383) z dn. 10.04.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Wyrejestrowanie od 29 kwietnia br. dzieci z ubezpieczenia zdrowotnego str. 1
Okoliczności anulowania faktury str. 1
Święta Wielkanocne objęte zakazem pracy w handlu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Rząd przyjął "Przegląd systemów wsparcia rodzin" str. 2
Pomoc dla rolników na rozwój małych gospodarstw str. 2
Opłata roczna z tytułu nadzoru na 2017 r. str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
NIK sprawdziła działanie Systemu Rejestrów Państwowych str. 2
Wymiar urlopu str. 3
Spisanie należności str. 3
Władza rodzicielska a ulga na dziecko str. 3
Mechanizm odwrotnego obciążenia w konsorcjum str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Zasady ustalania wysokości przychodu z pracy za granicą str. 4
Zakup okularów a ulga rehabilitacyjna str. 4
Ulga na trzecie dziecko urodzone w trakcie roku podatkowego str. 4
Wspólne rozliczenie przy działalności rolniczej męża i etacie żony str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Firmowe przyspieszenia amortyzacyjne str. 5
Zakup maszyny budowlanej w celu wytworzenia środka trwałego str. 5
Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jako przesłanka uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności str. 5

VAT i akcyza

Błędne zaewidencjonowanie sprzedaży w kasie str. 6
Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury str. 6
Obowiązek poinformowania o likwidacji działalności opodatkowanej VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności na urlop dodatkowy str. 7
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli str. 7
Okres bezrobocia w stażu pracy str. 7

Składki ZUS

Składki ZUS od nagród z tytułu jubileuszu str. 8
Ubezpieczenia w ZUS pracownika obywatela Niemiec str. 8
Prawidłowe oznaczenie dowodu wpłaty składek do ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Nie każdy emeryt otrzyma najniższą kwotę świadczenia str. 9
Obniżka chorobowego w oparciu o zwykłe zaświadczenie lekarskie str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak fiskus sprawdza zeznania podatkowe za 2016 r.? str. 10
Wypłaty z zablokowanego rachunku bankowego str. 10
Okres przechowywania dokumentów po likwidacji firmy str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Opieka nad konkubiną po porodzie str. 11
Zaświadczenie ZUS Rp-7 bez wynagrodzenia za 2017 r. str. 11
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownika str. 11
Uwzględnianie premii kwartalnej w podstawie wymiaru zasiłku str. 11

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja leasingu kwalifikowanego bilansowo jako finansowy, a podatkowo jako operacyjny str. 12
Umowa przedwstępna na sprzedaż nieruchomości str. 13
Zakup waluty w banku i zapłata nią zobowiązania w tym samym dniu str. 13
Samofakturowanie a przychód w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Rozliczenie VAT przy eksporcie towarów str. 14
Czas zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Koszty opłat wnoszonych po kradzieży przedmiotu leasingu str. 16
Opodatkowanie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne str. 16
Podatnik decyduje, co zrobi z nadwyżką VAT naliczonego nad należnym str. 16

Spółki i wspólnicy

SN o odpowiedzialności likwidatora str. 17
Wykreślenie z KRS danych o zadłużeniu str. 17
Kapitał zakładowy spółki z o.o. ustalany w procedurze przekształcenia str. 17
Na co przeznaczyć środki z dopłat? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Nowe zasady przenoszenia rachunków bankowych str. 18
Wykonywanie przez pracownika obowiązków w ramach WOT str. 18
Opodatkowanie budynku wyłączonego z użytkowania str. 18
Warunki zawieszenia działalności w celu sprawowania opieki nad dzieckiem str. 18
Środki na tworzenie sieciowych produktów str. 19
Sprawdzanie i przechowywanie dokumentacji do stawki godzinowej str. 19
Zapis na sąd polubowny w treści umowy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Kolejne umowy o dzieło w świetle prawa pracy i składek ZUS str. 20
Wypłata dywidendy w postaci gruntu str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości str. 21
Faktura zakupu niezawierająca NIP nabywcy str. 21
Jak rozliczyć w raportach ZUS wynagrodzenie chorobowe? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

ZUS w razie podjęcia działalności gospodarczej na urlopie macierzyńskim str. 22
Urlop wypoczynkowy przy zwolnieniu z obowiązku wykonywania pracy str. 22
NIP a prawo pracownika do kwoty zmniejszającej podatek str. 22
Możliwość skorzystania z ulgi przy zakupie kolejnej kasy rejestrującej str. 22

Prawnik radzi

Suma z polisy ubezpieczenia na życie bez podatku str. 23
Czy decyzja o pozwoleniu na budowę musi być ostateczna? str. 23
Szkoda wyrządzona przez zwierzę str. 23
Wątpliwości co do bezstronności komornika str. 23
Odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w transporcie str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Ubezpieczenie rolników w II kwartale 2017 r. str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60