Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 28 (1382) z dn. 6.04.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Kompensata a obowiązek korekty VAT str. 1
Podatkowy przychód ze zbycia wieczystego użytkowania przekształconego we własność str. 1
Od 1 kwietnia br. trzeba naliczać nową składkę wypadkową str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Powstanie sieć szpitali str. 2
"Od papierowej do cyfrowej Polski" str. 2
Ubezpieczenie upraw rolnych str. 2
Wsparcie na komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej str. 2
ZUS przy trzech firmach str. 3
Dyżur domowy str. 3
Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostradą str. 3
Ubezpieczeni powinni zadbać o ustalenie kapitału początkowego str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Przygotowanie i uzbrojenie terenu pod inwestycje dofinansowane w 85% str. 4
Środki na przebudowę i wyposażenie budynku edukacji przedszkolnej str. 4
Wsparcie na realizację projektu obejmującego dotacje na założenie firmy str. 4
Dofinansowanie do infrastruktury sportowej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Status małego podatnika na potrzeby 15% CIT str. 5
Skutki podatkowe ujawnienia środka trwałego w firmie str. 5
Opodatkowanie umowy zlecenia ze stawką godzinową str. 5
Sposób opodatkowania wynagrodzenia członka rady nadzorczej str. 5

VAT i akcyza

JPK przy ręcznym prowadzeniu ksiąg podatkowych str. 6
Odliczenie VAT od zakupu pojazdów ciężarowych str. 6
Opodatkowanie sprzedaży złomu dla podatnika zwolnionego z VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną str. 7
Zastosowanie do pracownika systemu skróconego tygodnia pracy str. 7
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia okolicznościowego str. 7

Składki ZUS

ZUS od zlecenia wykonywanego w kraju i za granicą str. 8
Składka zdrowotna przedsiębiorcy-emeryta legitymującego się stopniem niepełnosprawności str. 8
Ubezpieczenia w ZUS małżonka wspólnika spółki cywilnej współpracującego przy działalności gospodarczej str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wzrost kwot jednorazowych odszkodowań z ZUS str. 9
Kiedy powinna nastąpić pierwsza wypłata przyznanej emerytury? str. 9
Wniosek o zasiłek macierzyński na kolejny okres str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Termin zwrotu nadpłaty z PIT za 2016 r. str. 10
Wyjawienie majątku przed sądem str. 10
(Nie)zapowiedziana kontrola podatkowa str. 10
Okres przechowywania UPO str. 10
E-korekta z danymi autoryzującymi str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zasady stosowane przy obliczaniu odprawy rentowej str. 11
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy str. 11
Urlop nauczyciela szkoły niepublicznej str. 11
Określenie miejsca pracy w umowie o pracę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wybrane problemy dotyczące techniki księgowania str. 12
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r. str. 13
Jak księgować koszty sprzedaży i podatek od nieruchomości w działalności deweloperskiej? str. 13
W księdze podatkowej nie ujmuje się odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku ZFŚS str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Organizacja pracy zmianowej przez całą dobę str. 14
Korekta sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Organ musi udowodnić, że podatnik nie dochował należytej staranności str. 16
Cesję pożyczki można ograniczyć w umowie str. 16
Pomoc z ZFŚS bez uwzględnienia kryterium socjalnego ze składkami ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Odejście z zarządu spółki kapitałowej str. 17
Czy można wnioskować o wykreślenie z KRS wpisu dotyczącego innego podmiotu? str. 17
Wynagrodzenie dla prokurenta na podstawie jedynie uchwały zarządu str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Rzecznik Przedsiębiorców - nowa instytucja na straży praw przedsiębiorców str. 18
Zgoda kuratorium oświaty na prowadzenie kursów na wychowawców kolonijnych str. 18
Podatek od nieruchomości za kontenerową stację transformatorową str. 18
Kontrole stawki godzinowej a umowy o dzieło str. 19
Czego komornik może dowiedzieć się o dłużniku? str. 19
Dochodzenie roszczeń z rękojmi przez wspólnotę mieszkaniową str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Podatkowe rozliczenie sprzedaży budynku warsztatowego str. 20
Ubezpieczenie w razie prowadzenia firmy za granicą i wykonywania w Polsce zlecenia str. 20

Firma dla początkujących

Wysokość świadczenia chorobowego dla pracownika z minimalnym wynagrodzeniem str. 21
Nieruchomość i umowa spółki jawnej str. 21
Składki na FP i FGŚP za osoby wykonujące zlecenie str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie zwalnia przedsiębiorcy z opłaty składek str. 22
Zawieszenie działalności a ulgowe składki ZUS przedsiębiorcy str. 22
Limit transakcji gotówkowych a zapłata kartą płatniczą str. 22
Przekazanie prezentów o małej wartości w świetle VAT str. 22
Obowiązek sporządzania raportu fiskalnego str. 22

Prawnik radzi

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka wymaga zgody sądu str. 23
Udostępnienie nagrania sesji rady gminy str. 23
Pozew na urzędowym formularzu str. 23
Mandat za wykroczenia rowerzysty str. 23
Poddasze nienadające się do zamieszkania a podatek od nieruchomości str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24

Dodatki

Obowiązki przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w 2017 roku  
PIT 2016 praktyczne porady dla składających zeznania  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60