Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 24 (1378) z dn. 23.03.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Łagodniejsze sankcje za błędną składkę wypadkową str. 1
Wprowadzenie czasu letniego nie obniży wynagrodzenia str. 1
Korekta kosztów bilansowych dotyczących 2016 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Czas rozliczyć opłaty środowiskowe str. 2
Ograniczenie prawa wglądu do informacji o szczególnym charakterze str. 2
Trwa nabór wniosków o płatności bezpośrednie str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Wcześniejsza emerytura str. 3
Opłaty środowiskowe str. 3
Przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru podatnika VAT str. 3
Koszty związane z cesją umowy leasingu operacyjnego str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Środki na budowę, przebudowę infrastruktury turystycznej str. 4
Dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych str. 4
Modernizacja infrastruktury kultury ze środków EFRR str. 4
Wsparcie na zorganizowanie imprezy kulturalnej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Pracowniczy przychód ze zwrotu kosztów noclegu str. 5
Opodatkowanie wynagrodzenia prezesa zarządu str. 5
ZUS przedsiębiorcy w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym str. 5
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w firmowych kosztach podatkowych str. 5

VAT i akcyza

VAT przy wycofaniu lokalu użytkowego z firmy str. 6
Ewidencja sprzedaży VAT u mikroprzedsiębiorcy str. 6
Korekta faktury do transakcji objętej odwrotnym obciążeniem str. 6
Nieterminowo wystawiona faktura a prawo do odliczenia VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Dodatkowa dokumentacja przy umowie zlecenia str. 7
Zwolnienie okolicznościowe dla pracującej babci str. 7
Zatrudnienie równoległe na pełny i część etatu str. 7

Składki ZUS

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS przejmowanych pracowników str. 8
Składka na FP od nagrody rocznej dla byłego pracownika str. 8
Ukończenie przez studenta 26. roku życia a rozliczenie składek ZUS str. 8
Kod tytułu ubezpieczenia wspólnika spółki str. 8
ZUS od diety za podróż służbową str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Konsekwencje niepoddania się badaniu lekarskiemu w ZUS str. 9
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po podwyżce wynagrodzenia str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Upływa termin złożenia ORD-U za 2016 r.! str. 10
Termin zwrotu nadpłaty po korekcie zeznania podatkowego str. 10
Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Praca w systemie równoważnym a udzielanie urlopu wypoczynkowego str. 11
Obwieszczenie o czasie pracy str. 11
Krótkie zwolnienie lekarskie a badania kontrolne str. 11
Skrócenie okresu wypowiedzenia w związku z likwidacją pracodawcy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II) str. 12
Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych str. 13
Ewidencja księgowa zapłaconej kary umownej str. 13
Koszt ubezpieczenia majątku w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Przesłanki uchylenia limitów zatrudnienia terminowego str. 14
Organizacja pracy szkoły a limity "33 i 3" str. 14
Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

VAT przy aporcie znaku towarowego str. 16
Oboje małżonkowie muszą wiedzieć o egzekucji wspólnego podatku str. 16
Odpowiedzialność wspólników rozwiązanej spółki cywilnej za zaległe podatki str. 16

Spółki i wspólnicy

Zmiany w KRS od 1 czerwca 2017 r. dotyczące udziałów i akcji str. 17
Gdy członek zarządu zaskarża uchwałę wspólników str. 17
Kompensata z udziałem wspólników spółki cywilnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Wątpliwości przedsiębiorców odnośnie limitu transakcji gotówkowych str. 18
Umowa na dostawę owoców i warzyw str. 18
Punkt ksero wnosi opłatę reprograficzną str. 18
Śmierć pożyczkobiorcy z ZFRON str. 18
Zalety i wady umowy przedwstępnej str. 19
Rozliczenie podwykonawcy a stawka godzinowa str. 19
Czy prowadzenie zajęć praktycznych może być dziełem? str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Gdy emeryt wojskowy podejmie zatrudnienie na umowę o pracę str. 20
Sprzedaż domowych soków - forma organizacji i opodatkowanie str. 20

Firma dla początkujących

Ustalenie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w księdze podatkowej str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Jak wykazać okres pracy szczególnej w druku ZUS ZSWA? str. 22
Zaświadczenie o przychodach rencisty str. 22
VAT-27 przy sprzedaży usług budowlanych str. 22
Długość okresu ubezpieczenia nie wpływa na prawo do zasiłku macierzyńskiego str. 22

Prawnik radzi

Publikacja wizerunku zgodnie z prawem str. 23
Darowizna zamiast alimentów? str. 23
Podpisać się można tylko własnym nazwiskiem str. 23
Podatek od zachowku str. 23
Zadeklarowane w zeznaniu kwoty mogą podlegać weryfikacji str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Praktyczne aspekty sporów z ubezpieczycielami  
Problemy płatników składek ZUS interpretacje, orzecznictwo, wyjaśnienia  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60