Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 24 (1065) z dn. 24.03.2014

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Kto musi wykonać ponowne badania techniczne samochodu? str. 1
Kary mają odstraszać od pełnego odliczania VAT od aut str. 1
Wprowadzenie czasu letniego nie pozbawia wynagrodzenia str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Transgraniczna opieka zdrowotna str. 2
Podatek dochodowy str. 2
Ordynacja podatkowa str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Zgłoszenie ilości punktów w mDoradcy do 31 marca 2014 r. str. 2
VAT z faktury za prąd str. 3
Składki przedsiębiorcy str. 3
Badanie sprawozdania str. 3
Można składać wnioski o płatności bezpośrednie str. 3
Zmiany w "chorobówkach" dla służb mundurowych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Odliczenie przy dziecku urodzonym w trakcie roku str. 4
Ulga na leki z refundacją NFZ str. 4
Umorzenie pożyczki a złożenie zeznania str. 4
Roczne koszty pracownika dojeżdżającego do zakładu pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Sposoby na amortyzację firmowych budynków str. 5
Przychód z odszkodowania od firmy kurierskiej str. 5
Czy otrzymany VAT należny od aportu jest przychodem podatkowym? str. 5
Usługi na rzecz byłego zleceniodawcy a prawo do ryczałtu str. 5

VAT i akcyza

Zwrot części VAT a termin otrzymania pozwolenia na budowę str. 6
Kiedy odliczyć VAT przy zakupie towaru? str. 6
Data wykonania usługi podana na fakturze str. 6
Odliczenie VAT od samochodów po 1 kwietnia 2014 r. str. 6
Termin rozliczenia VAT od usług transportowych str. 6

Prawo pracy w praktyce

Przerywany czas pracy na nowych zasadach str. 7
Rekompensata za nadgodziny dla kierownika oddziału str. 7

Składki ZUS

Jak ZUS rozlicza wpłaty z tytułu składek? str. 8
Dokumenty rozliczeniowe po wznowieniu działalności str. 8
Zlecenie i własna firma a składki ZUS str. 8
Świadczenia zdrowotne w trakcie urlopu bezpłatnego str. 8

Rachunkowość dla każdego

Błędy popełnione w latach ubiegłych str. 10
Jak ująć wynagrodzenie i składki ZUS w księdze podatkowej? str. 11
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r. str. 11
Wpływ dokumentów kosztowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Ubezpieczeni muszą zdecydować o członkostwie w OFE str. 12

Postępowanie przed fiskusem

Korekta zeznania po otrzymaniu nadpłaty str. 14
Skarga na opieszałych urzędników str. 14
Zaliczenie nadpłaty z zeznania rocznego na poczet VAT str. 14
Fiskus może wielokrotnie sprawdzać to samo rozliczenie str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Prowadzenie działalności w kilku formach a możliwość zawieszenia jednej z nich str. 15
Zgłoszenie w ZUS pracownika wykonującego umowę zlecenia str. 15
Odszkodowanie za wypadek w pracy str. 15
Zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy str. 15
NIP PL na fakturze dokumentującej sprzedaż w kraju str. 15
Ulga na zakup kasy str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Wydatki na poczęstunek na targach a reprezentacja str. 16
PCC od darowizny przedsiębiorstwa str. 16
VAT od usług związanych z organizacją eksportu towarów str. 16

Spółki i wspólnicy

Rezygnacja z funkcji w zarządzie spółki str. 17
Prokurent na czas oznaczony str. 17
Spółka komunalna i PCC str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Na jakich zasadach przedsiębiorcy regulują abonament RTV? str. 18
Przewozy taksówką z lotniska str. 18
Doposażenie stanowiska pracy a stan zatrudnienia w firmie str. 18
Zwrot podatku nie przysługuje, gdy koleją przewożony jest tylko kontener str. 18

Umowy cywilnoprawne

Zastaw rejestrowy a przewłaszczenie pojazdu str. 19
Prawa do utworu pracownika str. 19
Wypowiedzenie dzierżawy str. 19
Jak uchronić bonifikatę na mieszkanie komunalne? str. 19

Obrót gospodarczy

Pozew o zapłatę przedawnionych długów str. 20
Do jakiego sądu z niemieckim kontrahentem? str. 20
Kupno zadłużonego przedsiębiorstwa str. 20

Z listów od Czytelników

W jaki sposób ZUS dokonuje potrąceń komorniczych z emerytury? str. 21
Renta szkoleniowa przez 36 miesięcy str. 21
Wysokość emerytury na starych lub mieszanych zasadach str. 21
Podejrzenie sfałszowania zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA str. 21
Macierzyński przed porodem także dla właścicielki firmy str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Preferencyjne pożyczki na własny biznes str. 22
Bezpłatna usługa doradczo-szkoleniowa dla małych i średnich przedsiębiorstw str. 22
Wsparcie na utworzenie serwisu e-zdrowie i konsultacje on-line str. 22
Maksymalne stawki wynagrodzeń w projektach regionalnych str. 22

Prawnik radzi

Pozew o separację i skutki dla dziedziczenia str. 23
O co wnioskować po wyroku - o uzasadnienie czy wyjaśnienie? str. 23
Osoba zaginiona i dziedziczenie str. 23
Zwrot kosztów transportu towaru w razie reklamacji str. 23
Nieprawidłowe dane w ewidencji a obowiązek w podatku od nieruchomości str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Amortyzacja str. 24
Mały podatnik str. 24
Podatki w 2014 r. str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT str. 24
Księgi rachunkowe str. 24
Opłaty lokalne str. 24
Spadki i darowizny str. 24

Dodatki

Czy warto założyć spółkę handlową?  
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w aspekcie VAT  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60