30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 24 (752) z dn. 24.03.2011

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 24 (752) z dnia 24.03.2011SPIS treści :

pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Kiedy sprzedaż działek z budynkami jest działalnością podlegającą VAT? str. 1
Zeznanie podatkowe CIT-8 za 2010 r. str. 1
Wyższe kredyty konsumenckie jeszcze w tym roku str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego str. 2
Nieodpłatne szkolenia z zakresu opieki paliatywnej bez podatku str. 2
Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola przestrzegania praw pracujących rodziców
str. 2
Zwrot VAT za materiały budowlane str. 2
Użytkowanie wieczyste gruntu
Do 31 marca br. trzeba uiścić opłatę
str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Egzamin ustny na doradcę podatkowego str. 2
Wniosek o przyznanie płatności także przez Internet str. 2
Odsetki od podatku str. 3
Na wychowawczym bez chorobowego str. 3
Wpis od skargi str. 3
Obieg dokumentów w urzędach skarbowych nie zmieni się str. 3
Transport kombinowany
Zwrot podatku od środków transportowych
str. 3
Zamawiający wykluczy nierzetelnego wykonawcę ze wszystkich swoich postępowań str. 3
Wsparcie na powiązania kooperacyjne str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Chorobowe nowego pracownika str. 4
Dodatkowe świadczenie dla 70-letniego emeryta str. 4
Data wniosku o emeryturę wpływa na jej wysokość str. 4
Zasiłek rodzinny na dziecko uczące się w prywatnej szkole str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Majątek małżonków w działalności gospodarczej str. 5
Czy od umowy zlecenia można pobrać zaliczkę według stawki 32%? str. 5
Zakup towarów za granicą str. 5

VAT i akcyza

Transport towarów na terenie UE str. 6
Powrót do miesięcznego rozliczania VAT str. 6
Dane osoby fizycznej na fakturze VAT str. 6
Odliczenie VAT przy działalności mieszanej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Różne zasady liczenia stażu pracy str. 7
Wykonywanie pracy w dniu, na który wystawiono zwolnienie lekarskie str. 7
Obniżenie wymiaru czasu pracy str. 7
Zatrudnienie przez 7 dni w tygodniu str. 7

Składki ZUS

O czym trzeba pamiętać, płacąc wyższe składki ZUS? str. 8
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia str. 8
W ZUS ZSWA za 2010 r. uwzględniamy także 2009 r. str. 8
Jak prawidłowo wyliczyć okres zadłużenia w składkach ZUS? str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Poświadczenie prawa do emerytury lub renty str. 9
Emerytura z urzędu nie może być niższa od pobieranej renty str. 9
Praca na część etatu a prawo do zasiłku opiekuńczego str. 9
Chorobowe można wypłacić na podstawie starego druku zwolnienia str. 9

Rachunkowość dla każdego

Ogłoszenie sprawozdania i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych str. 10
Koszty eksploatacji wynajmowanych samochodów osobowych str. 10
Jak ująć w księgach korektę składek ZUS? str. 11
Ewidencja faktury za usługi doładowań telefonów komórkowych str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Praca na świadczeniu przedemerytalnym str. 12

Postępowanie przed fiskusem

Znaczenie dowodowe ksiąg podatkowych str. 14
Wezwanie z urzędu nie oznacza kontroli str. 14
Korekta deklaracji po likwidacji spółki cywilnej str. 14
Czas trwania postępowania podatkowego str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Obowiązek podatkowy przy wykonaniu usługi budowlanej str. 15
Koszty i podatek od wynagrodzenia prezesa str. 15
Darowizna do majątku osobistego syna str. 15
Jak długo przechowywać dokumenty VAT? str. 15
Usunięcie z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Jednorazowa amortyzacja w spółce niebędącej osobą prawną str. 16
Student płaci obowiązkowe składki ZUS z tytułu prowadzonej firmy str. 16
Głosowanie regułą "jeden właściciel - jeden głos" we wspólnocie mieszkaniowej str. 16

Spółki i wspólnicy

O podjętych uchwałach nie trzeba zawiadamiać wspólników str. 17
Rozliczenie wspólnika spółki jawnej z wydatków na prowadzenie jej spraw str. 17
Sposób na skupującego udziały str. 17
Sposób reprezentacji spółki w umowie z członkiem jej zarządu str. 17
Zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Promesa wydania koncesji str. 18
Prowadzenie klubu dziecięcego stanowi działalność regulowaną str. 18
O zawieszeniu nie trzeba informować ZUS-u str. 18
Pobieranie danych z tachografów cyfrowych str. 18
Określanie stopnia niepełnosprawności str. 18
Zapłata podatku od nieruchomości wynajętych spółce str. 18

Umowy cywilnoprawne

Odstąpienie od umowy sprzedaży str. 19
Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej po terminie str. 19
Wypowiedzenie dzierżawy w związku z brakiem czynszu str. 19
Rozliczenie posiadania współwłaściciela ponad udział str. 19

Obrót gospodarczy

Na co uważać, by nie stracić pieniędzy? str. 20
Zakaz sprzedaży bez marży handlowej str. 20
Przystąpienie wspólników do długu spółki str. 20
Odpowiedzialność importera za produkt wprowadzony na rynek str. 20

Z listów od Czytelników

Wykonanie dzieła materiałami zamawiającego str. 21
Zasady rozliczeń w walutach obcych między polskimi firmami str. 21
Zakres potrąceń przy zajęciu wynagrodzenia z umowy o dzieło str. 21
Wadliwość budynku z powodu błędów w projekcie str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Można już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie str. 22
Wydatki objęte pomocą de minimis str. 22
Dotacja na zatrudnienie pracownika str. 22
Wsparcie na promocje przedsiębiorczości i samozatrudnienia str. 22

Prawnik radzi

Obowiązek dbania o budynek str. 23
Można reklamować usługę dentystyczną str. 23
Jazda bez biletu to nie wykroczenie str. 23
Zasady ponoszenia kosztów w postępowaniu nieprocesowym str. 23
Oznaczenie porządkowe budynku str. 23

Wskaźniki i stawki

Ubezpieczenia ZUS str. 24
Zasiłki str. 24
Składka na FP i FGŚP str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24

Dodatki

Przychody zwolnione ze składek ZUS  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60