Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 23 (1480) z dn. 19.03.2018  »   Od 1 kwietnia 2018 r. nowi podatnicy z ...

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018, strona 1
dział: Strona tytułowa
Autor: Aleksandra Węgielska

Od 1 kwietnia 2018 r. nowi podatnicy z kasami rejestrującymi

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określone w tym rozporządzeniu zwolnienia obowiązują do 31 grudnia 2018 r.

§ 4 rozporządzenia (tak jak było do końca 2017 r.) zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Do przepisu tego dodano czynności, które zostały objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dotyczy to usług:

 • kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
   
 • związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
   
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

W przypadku podatników, którzy:

 • po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczną wykonywanie tych usług, ich świadczenie zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania jedynie do dnia 31 marca br.,
   
 • przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia tych usług, a następnie, po 1 stycznia br., rozpoczną świadczenie tych usług do dnia 31 marca br. - ich świadczenie zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca br.

Powołane regulacje dotyczące terminu stosowania kasy przez podatników rozpoczynających (i kontynuujących) wykonywanie tych usług stosuje się odpowiednio w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 39 załącznika lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Oznacza to, że w przypadku podatników świadczących te usługi i korzystających ze zwolnienia ze względu na formę dokonywanej zapłaty lub ze względu na strukturę sprzedaży, obowiązek rejestrowania sprzedaży tych usług nastąpi 1 kwietnia 2018 r.

Przy czym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień. Przewidziano w nim zwolnienie dla podatników świadczących usługi w zakresie wymiany walut z obligatoryjnego obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie do końca 2018 r. zwolnienia z obowiązku stosowania kas pozwoli na ewentualne skorzystanie przez te podmioty z możliwości zastosowania nowego rodzaju kas, tzw. kas on-line, których wdrożenie przewidziane jest w 2019 r.

Pozostałe artykuły z działu „Strona tytułowa” (Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018)

Czas na złożenie ORD-U za 2017 r.

Handel internetowy w sieci, a nie w galerii

Najpopularniejsze w dziale „Strona tytułowa”

Od 30 kwietnia br. ulga na start w składkach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018

VAT 2018
NIP na paragonie

Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018

Od 28 kwietnia br. wyrejestrowanie niektórych dzieci z ubezpieczenia zdrowotnego

Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018

Zasady przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018

Niższa składka wypadkowa dla małych płatników

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

VAT 2018
Złożenie dodatkowych dokumentów na potrzeby VAT

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Limit 10.000 zł a części peryferyjne

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

VAT 2018
VAT przy bezpodstawnym wzbogaceniu się

Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Wykreślenie podatnika z CEIDG a obowiązek złożenia VAT-Z

Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018

Trzeba złożyć sprawozdania i oświadczenia do PFRON

Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018

Nowe prawo 2018
Blokada kont w ramach STIR możliwa już od 30 kwietnia 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśnia
E-dokumentacja pracownicza bez elektronicznego podpisu

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018

MF wyjaśnia
Anulowanych faktur nie należy ewidencjonować w rejestrach VAT

Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018

Wyjaśnienie ZUS
Ustalenie okresu ulgi na start dla nowego przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018

VAT 2018
Zmiany w zwolnieniu podmiotowym z VAT

Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018

MF wyjaśnia
Kurs waluty a zaliczka na środek trwały

Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018

MF wyjaśnia
Spis z natury a zaliczka na podatek

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

VAT 2018
Nowa definicja pierwszego zasiedlenia

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Maksymalna obniżka stawki amortyzacyjnej

Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018

ZUS od wartości posiłków zakupionych poprzez mobilną aplikację

Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018

Zagraniczne szkolenia dla kontrahentów w kosztach firmowych

Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018

Skutki egzekwowania podatku na podstawie błędnej decyzji

Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018

Promesa bankowa a koszty

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018

Do 30 kwietnia br. trzeba złożyć PIT za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60