Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 21 (1375) z dn. 13.03.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Komornicy są podatnikami VAT str. 1
Opodatkowanie zlecenia przedsiębiorcy str. 1
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. do 31 marca 2017 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Projekt zmian w abonamencie RTV str. 2
Poprawiony elektroniczny wniosek o dowód osobisty str. 2
Kredyt na innowacje technologiczne str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Bezrobocie w lutym 2017 r. str. 2
Wypowiedzenie umowy str. 3
ZUS od "trzynastki" str. 3
Prawo do becikowego str. 3
Stawka VAT na roboty budowlane str. 3
Oskładkowanie stypendiów sportowych str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Ulga internetowa w zeznaniu podatkowym str. 4
Odliczenie straty z działalności gospodarczej str. 4
Rozliczenie w zeznaniu rocznym faktycznych kosztów dojazdu do pracy str. 4
Prawo do wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Samochodowe świadczenia w przychodach pracowniczych str. 5
Ustalanie limitu małego podatnika, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy str. 5
Koszty z tytułu amortyzacji środka trwałego kupionego za gotówkę str. 5

VAT i akcyza

Zastosowanie 0% stawki VAT przy WDT str. 6
Miejsce opodatkowania usługi wynajmu magazynu dla obcokrajowca str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wyliczenie odprawy emerytalnej str. 7
Urlop ojcowski w systemie równoważnego czasu pracy str. 7
Planowanie czasu pracy w firmie ogrodniczej str. 7
Ochrona zatrudnienia w czasie obniżenia wymiaru etatu str. 7

Składki ZUS

Jak naliczać odsetki od nieterminowo opłacanych składek ZUS? str. 8
Ubezpieczenie zdrowotne pracującej żony str. 8
Urlop bezpłatny pracownika w raporcie ZUS RSA str. 8
Dopłata pracodawcy do miejsca postojowego ze składką ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Prawo do renty w razie osiągnięcia wieku emerytalnego str. 9
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla spełniających kryterium dochodowe str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Korekta (nie zawsze) sposobem na błąd w deklaracji podatkowej str. 10
Potwierdzenie złożenia e-deklaracji str. 10
Wniosek o układ ratalny w czasie postępowania egzekucyjnego str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne str. 11
Jaka stawka VAT do sprzedaży sznurka? str. 11
Ewidencja zaliczki w kasie fiskalnej str. 11
Warunki ubiegania się o zwrot VAT w terminie 60 dni str. 11

Rachunkowość dla każdego

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. str. 12
Ewidencja straty i odszkodowania w związku ze zdarzeniem losowym str. 13
Zysk bilansowy a strata podatkowa str. 13
W jaki sposób numerować dowody w księdze podatkowej? str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Obrót towarami wrażliwymi w 2017 r. str. 14
O jakie świadczenie wnioskować po wykorzystaniu okresu zasiłkowego? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Dokumentowanie usług związanych z nieruchomościami str. 16
Ulga prorodzinna na zarobkujące dziecko str. 16
Podatek od nieruchomości dla hal garażowych w budynku mieszkalnym str. 16

Spółki i wspólnicy

Zmiana danych wspólnika a obowiązki spółki wobec KRS str. 17
Ile jest czasu na pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności? str. 17
Przekształcenie spółki a egzekucja z jej udziałem jako wierzycielem str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Praktyczne sposoby rozliczania opłat środowiskowych str. 18
Jak często przedsiębiorca może zawieszać działalność firmy? str. 18
Postępowanie zamawiającego, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę str. 18
Informacje o warunkach zatrudnienia uzależnione od kraju przyjmującego str. 19
Opis faktury tylko w odniesieniu do kosztów bezpośrednich projektu str. 19
Dopłata do materiału siewnego od 1 ha str. 19
Wpływ innowacyjności produktu i inteligentnych specjalizacji na ocenę projektu str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Nowa umowa o pracę zawarta w trakcie wypowiedzenia a prawo do świadczenia chorobowego str. 20
Ujęcie podatkowo-księgowe odsetek od zobowiązań str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Zgłoszenie zmiany nazwy firmy w CEIDG str. 21
Ograniczenie podstawy wymiaru składki chorobowej w ZUS RCA str. 21
Faktura dokumentująca wykonanie usług budowlanych przez podwykonawcę str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Składniki wynagrodzenia przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika a podstawa świadczenia chorobowego str. 22
Urlop rodzicielski dla ojca dziecka str. 22
Ewidencja zakupu gruntu str. 22

Prawnik radzi

Przeniesienie udziału własności nieruchomości do majątku wspólnego str. 23
Wpływ upadłości małżonka na stosunki majątkowe i zobowiązania str. 23
Lekarz rodzinny nie może wystawić usprawiedliwienia nieobecności str. 23
Sprawa o rozwód uniemożliwia wszczęcie innych postępowań str. 23
Co z tytułem wykonawczym po zmianie nazwiska? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24

Dodatki

Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60