Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 21 (1166) z dn. 12.03.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Odsetki od pożyczki wspólnika dla spółki jako koszty podatkowe str. 1
Koszty kontroli Inspekcji Sanitarnej str. 1
Czas na sporządzenie ZUS ZSWA za 2014 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Zmiany zasad obliczania przyszłych emerytur str. 2
Nowe regulacje w zakresie przewożenia dzieci w pojazdach str. 2
Nowe zasady refundacji składek przez PFRON str. 2
TSUE ma rozsądzić jakie środki trwałe ująć w remanencie likwidacyjnym str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Obowiązki wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny str. 2
Sprzedaż komisowa str. 3
Dwa dni opieki na dziecko str. 3
Niewielkie odsetki str. 3
KRUS wyjaśnia
Jak liczyć przychód ze zlecenia, aby nie "wypaść" z KRUS?
str. 3
Różnicowanie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej i innych formacji niezgodne z Konstytucją str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru emerytury str. 4
Dla celów świadczenia rehabilitacyjnego miesiąc oznacza 30 dni str. 4
Okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w stażu emerytalno-rentowym str. 4
Opieka nad chorym dzieckiem tuż po zmianie wymiaru czasu pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Amortyzacja programów komputerowych str. 5
Rozliczenie wydatków na noclegi pracowników mobilnych str. 5
Wydatki na mandat w walucie obcej str. 5

VAT i akcyza

Stawka VAT na sprzedaż zboża str. 6
Ewidencjonowanie w kasie sprzedaży na rzecz przedsiębiorców str. 6
Zasady ubiegania się o zwrot części VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych str. 6
Rozliczenie VAT z faktury korygującej za media str. 6
Sprawdzenie statusu dłużnika przy uldze na złe długi str. 6

Prawo pracy w praktyce

Ustalenie warunków zatrudnienia dla niepełnoetatowca str. 7
Podstawa jubileuszówki i odprawy emerytalnej po zmianie wynagrodzenia str. 7
Wymiar urlopu po długiej chorobie str. 7

Składki ZUS

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego str. 8
Prawidłowa data zgłoszenia zleceniobiorcy w ZUS str. 8
Ulgowy ZUS w razie wykonywania działalności dla byłego zleceniodawcy str. 8
Oskładkowanie premii miesięcznej str. 8
Czy płacić składki na FP i FGŚP za członków rady nadzorczej? str. 8
Dokumenty rozliczeniowe ZUS za nianię str. 8

Rachunkowość dla każdego

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta str. 10
Ewidencja faktury korygującej koszty zużycia energii str. 11
Podatek od nieruchomości w księdze podatkowej prowadzonej metodą memoriałową str. 11
Rozliczanie w roku następnym różnic kursowych powstałych z wyceny bilansowej str. 11
Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Czas rozliczyć opłatę produktową str. 12
Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacone zaliczkowo? str. 13

Postępowanie przed fiskusem

Jak i kiedy firma musi złożyć zgłoszenie NIP-8? str. 14
Skutki zawyżenia kwoty zwrotu VAT str. 14
Zwrot nadpłaty podatku przekazem pocztowym str. 14
Skarga na interpretację str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Metody podpisywania e-deklaracji str. 15
Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury str. 15
Ubezpieczenie zdrowotne matki jako członka rodziny str. 15
Brak odpowiedzi na potwierdzenie salda str. 15
Jak wypełnić druk ZUS Rp-6 do celów renty? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Procedura VAT marża tylko przy sprzedaży używanych towarów str. 16
Powrót nauczyciela ze stanu nieczynnego nie zawsze możliwy str. 16
Dochodzenie odszkodowania za opóźniony lot str. 16

Spółki i wspólnicy

Rozwiązanie spółki z urzędu przez sąd rejestrowy str. 17
Odpowiedzialność wspólnika za długi spółki cywilnej po przystąpieniu do spółki str. 17
Zawieszenie działalności spółki z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kwalifikacje pracowników a sukces firmy str. 18
Umorzenie podatku od środków transportowych str. 18
Przewidywana liczba pracujących w formularzu CEIDG-1 str. 18
Potwierdzenie umowy zawieranej przez telefon str. 18

Umowy cywilnoprawne

Klient dewelopera będzie lepiej chroniony str. 19
Roszczenia z tytułu wad budynku wspólnoty mieszkaniowej str. 19
Potrącenie wierzytelności nie zawsze możliwe str. 19

Obrót gospodarczy

Przetwarzanie danych osobowych przez biura rachunkowe str. 20
Koszty demontażu wadliwych rzeczy str. 20
Krótki termin na rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu str. 20
Dom za pół ceny na licytacji komorniczej str. 20

Z listów od Czytelników

Czy członek rady nadzorczej może korzystać ze świadczeń chorobowych? str. 21
Praca na urlopie rodzicielskim osoby zatrudnionej w dwóch firmach str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Wsparcie na opracowanie nowego wyrobu lub technologii produkcji str. 22
Niewłaściwy wkład do projektu blokadą dla wypłaty wsparcia str. 22
Środki na uruchomienie działalności gospodarczej i praca na etat str. 22
Nowe bezpłatne szkolenia internetowe z EFS str. 22

Prawnik radzi

Połowa majątku wspólnego małżonków należy do spadku str. 23
Zasada surogacji składników majątku osobistego str. 23
Kupno nieruchomości przed wpisaniem spadkobiercy do księgi wieczystej str. 23
Uchylanie się od alimentów stanowi przestępstwo str. 23
Wymiar kary grzywny w trybie stawek dziennych str. 23

Wskaźniki i stawki

Ubezpieczenia ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Zasiłek dla opiekuna str. 24
Zasiłek dla bezrobotnych str. 24
Składka na FP i FGŚP str. 24
Emerytury i renty str. 24
Dodatki do emerytur i rent str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24

Dodatki

Elastyczna organizacja czasu pracy  
Ułatwienia w spłacie zaległości z tytułu składek ZUS  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60