30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 20 (1374) z dn. 9.03.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Kontrole skarbowe nie są kontrolami celno-skarbowymi str. 1
Prace związane z zakończeniem roku obrotowego 2016 str. 1
ZUS od ekwiwalentu na dojazdy do pracy str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Zmiany w kodach ubezpieczenia str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Wzruszenie decyzji organów rentowych o ustaleniu prawa do emerytury lub renty str. 2
Pierwsze kontrole przestrzegania minimalnej stawki za godzinę str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Dodatek nocny str. 3
ZUS członka RN str. 3
Książka kontroli str. 3
Skutki w VAT dostawy nieruchomości w zamian za odszkodowanie str. 3
Wyższe świadczenia chorobowe za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Prawidłowe określenie odsetek w pozwie o zapłatę str. 4
Możliwość zapłaty za każdy etap prac a terminy umowne str. 4
Dochodzenie 40 euro za koszty windykacji str. 4
Jak wyliczyć odsetki od umowy z 2015 roku? str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Składki ZUS od pracowniczych wynagrodzeń w kosztach pracodawcy str. 5
Skutki podatkowe nieodpłatnej umowy zlecenia str. 5
Jednorazowa amortyzacja naczepy str. 5
Amortyzacja używanego samochodu str. 5
Koszty pracownicze od dwóch umów o pracę str. 5

VAT i akcyza

Kurs waluty przy imporcie usług str. 6
Usługi budowlane świadczone na terytorium Wspólnoty str. 6
Podatek naliczony przy nieodpłatnym imporcie towarów str. 6
Odliczenie VAT z faktury za gaz str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wykorzystanie urlopów zaległych str. 7
Sposób określenia miejsca pracy w umowie o pracę str. 7

Składki ZUS

Zawieszenie firmy bez wyrejestrowania pracowników str. 8
Ulga w składkach na FP i FGŚP po urodzeniu dziecka str. 8
Informacja do ZUS o przyznaniu pracownikowi prawa do renty str. 8
Składki społeczne przedsiębiorcy po ponownym rozpoczęciu działalności str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Możliwość wyłączenia z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej str. 9
Dochód do świadczeń rodzinnych a intercyza str. 9
Wymóg wymiany legitymacji emeryta str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy (nie) zostanie wszczęte pokontrolne postępowanie podatkowe? str. 10
Zwrot nadpłaty po śmierci podatnika str. 10
Zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP str. 10
Kara za niezłożenie deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Systemy pracy stosowane w gospodarstwie rybackim str. 11
Urlop bezpłatny czasami uwzględniany w stażu urlopowym str. 11
Umowa o świadczenie usług a umowa o pracę str. 11
Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy str. 11

Rachunkowość dla każdego

Sprawozdanie z działalności za 2016 r. str. 12
Jak zaksięgować roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu? str. 13
Ewidencja rabatu udzielonego za zrealizowaną w 2016 r. sprzedaż str. 13
W księdze podatkowej nie ujmuje się odszkodowania przyznanego, lecz faktycznie otrzymane str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Czas na sporządzenie zgłoszenia ZUS ZSWA str. 14
Minimalna stawka godzinowa na zleceniu w przykładach str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Podwyższenie przez ZUS stopy procentowej składki wypadkowej str. 16
Opodatkowanie VAT dostaw łańcuchowych str. 16
Dorozumiana zgoda inwestora na podwykonawcę robót budowlanych str. 16

Spółki i wspólnicy

Nowe wymogi dla członków organów spółek komunalnych str. 17
Spółka nie ustanowi zastawu na swoich udziałach str. 17
Spłata wierzyciela spółki cywilnej przez jednego ze wspólników str. 17
Czy wspólnicy doprowadzą do wyłączenia jednego z nich ze spółki jawnej? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Obowiązki środowiskowe w marcu str. 18
Podatek od nieruchomości spółki wynajmującej prywatne mieszkanie str. 18
Jednorazowa wartość transakcji i kilka płatności a limit 15.000 zł str. 18
Innowacyjny recykling i technologie chemiczne w projektach B+R str. 19
Przekroczenie limitu pomocy to brak dopłaty str. 19
Dofinansowanie budowy żłobka str. 19
Wsparcie na realizację projektu informatycznego str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z o.o. - koszty procedury, wykreślenie z CEIDG i VAT str. 20

Firma dla początkujących

Opłacone odsetki za zwłokę w deklaracji rozliczeniowej str. 21
Rejestracja firmy w CEIDG po zmianach str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ewidencja rozliczenia otrzymanej zaliczki na poczet dostawy towarów str. 22
Zwolnienie lekarskie za okres wsteczny str. 22
Zleceniobiorca też zgłasza rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego str. 22

Prawnik radzi

Udział w majątku wspólnym nie zawsze taki sam str. 23
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie tylko dla właściciela str. 23
Obowiązkowe udzielenie pierwszej pomocy str. 23
Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z pomocy psa asystującego str. 23
Różnica między dożywociem a umową darowizny str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24

Dodatki

Ewidencje prowadzone dla potrzeb VAT  
Podatki i opłaty lokalne w praktyce  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60