Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 2 (1459) z dn. 4.01.2018

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Oświadczenie PIT-2 w 2018 r. str. 1
Wyznaczenie dnia wolnego za Święto Trzech Króli str. 1
Składki ZUS za nianie od 1 stycznia 2018 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Odsetki od składek OFE str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
E-wniosek o płatność bezpośrednią str. 2
Szersze zastosowanie paliw alternatywnych str. 2
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych w 2018 r. str. 2
Terminy egzaminów na doradcę podatkowego str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Nowe progi i kurs euro w zamówieniach publicznych str. 2
Potwierdzenie salda str. 3
Wniosek o becikowe str. 3
ZUS za oddelegowanych do pracy za granicę w 2018 r. str. 3
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika podlega VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a wysokość zasiłku macierzyńskiego str. 4
Renta rodzinna dla wdowca i dzieci drugiego małżonka str. 4
Kwota bazowa przy przeliczeniu renty z uwagi na stopień niezdolności do pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Podatek od przychodów, czyli ryczałt ewidencjonowany str. 5
Wydatki na sporządzenie wniosku o dotację str. 5
Jednorazowa amortyzacja maszyny budowlanej str. 5
Rozliczenie opłaty wstępnej w kosztach podatkowych str. 5

VAT i akcyza

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących str. 6
Dokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Rezygnacja z ZFŚS w zależności od stanu zatrudnienia str. 7
Badania wstępne i okresowe kierowców samochodów ciężarowych str. 7
Urlop wychowawczy nie zawsze obniży wymiar urlopu wypoczynkowego str. 7

Składki ZUS

Ubezpieczenie przedsiębiorcy zatrudnionego na kilku niepełnych etatach str. 8
Wynagrodzenie z umowy o dzieło wypłacone po zawarciu stosunku pracy a ZUS str. 8
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego córki po rezygnacji z nauki str. 8
ZUS od wartości szkolenia członka rady nadzorczej str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Zasiłek opiekuńczy należny od pierwszego dnia 2018 r. str. 9
Gdy ubezpieczony uniemożliwia kontrolę stanu zdrowia str. 9
Turnus rehabilitacyjny z ZUS a wypłata chorobowego str. 9
Renta wypadkowa a emerytura z urzędu str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Identyfikator podatkowy podatnika w PIT za 2017 r. str. 10
Doręczanie pism podatnikowi na skrytkę pocztową str. 10
Termin złożenia e-deklaracji str. 10
Zajęcie przez komornika sądowego zwrotu VAT str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego zatrudnionego w trakcie miesiąca str. 11
Urlop pracownika w czasie umowy zawartej na próbę str. 11
Wymiar i termin wykorzystania urlopu wychowawczego str. 11
Zmiana ustawowej wysokości odpisu na ZFŚS str. 11

Rachunkowość dla każdego

Sporządzanie uproszczonego bilansu str. 12
Towary na terenie strzeżonym inwentaryzowane okresowo str. 13
Zapisy księgowe związane z korektą odpisu na ZFŚS str. 13
Założenie księgi podatkowej na nowy rok str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wynagrodzenie i inne świadczenia na przełomie roku str. 14
Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Wydatki samochodowe rozliczane w uldze rehabilitacyjnej str. 16
Zawieszenie sprawy podatkowej z powodu zagadnienia wstępnego str. 16
Wskazanie braku winy w niezłożeniu wniosku o upadłość str. 16

Spółki i wspólnicy

Zasady udzielania prokury w 2018 r. str. 17
Zapis windykacyjny a wyłączenie wstąpienia spadkobierców do spółki str. 17
Zbycie prawa do zysku w spółce jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zbioru danych klientów biorących udział w konkursie str. 18
Powstanie obowiązku składania deklaracji wywozu Intrastat str. 18
Opodatkowanie budynku, który był użytkowany jedynie w części str. 18
Refundacja składek ZUS dla przedsiębiorcy na chorobowym str. 18
Temperatura w biurze nie niższa niż 18 °C str. 18
Problemy z wkładem niepieniężnym w projektach EFS str. 19
Gdy dłużnik umiera w trakcie procesu str. 19
PCC od sprzedaży sprzętu elektronicznego w internecie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rejestracja w ewidencji innych obiektów hotelarskich i obowiązki w VAT str. 20

Firma dla początkujących

Wybór lokalu na siedzibę firmy str. 21
Powoływanie symbolu PKOB na fakturze str. 21
Rejestracja spółki cywilnej w CEIDG str. 21
Pieczątka firmowa przedsiębiorcy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wycena i ewidencja zapasów w cenach zakupu str. 22
Obowiązek utrzymania doposażonego stanowiska pracy str. 22
Sposób skorygowania błędnej daty na fakturze str. 22
ZUS od zlecenia zawartego ze studentem str. 22

Prawnik radzi

Zabór przedmiotów z majątku wspólnego może być przestępstwem str. 23
Komornicze zajęcie rachunku indywidualnego z ograniczeniami str. 23
Gdy spadkobierca odrzuca spadek, by nie spłacać długów str. 23
Zarząd sądowy dla nieruchomości objętej współwłasnością str. 23
Osoba z niepełnosprawnością a podpisanie aktu notarialnego str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Amortyzacja str. 24
Księgi rachunkowe str. 24
Podatek rolny str. 24
Podatek leśny str. 24

Dodatki

Kodeks pracy. Stan prawny na 1.01.2018 r.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60