Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 18 (1372) z dn. 2.03.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2017 r. str. 1
Przeliczenie waluty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej str. 1
Do 31 marca br. trzeba przekazać ZUS ZSWA za 2016 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Egzaminy na doradcę podatkowego str. 2
Ułatwienia w rozliczeniach PIT str. 2
Nowe zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny str. 2
Od 1 marca 2017 r. wzrost wysokości dodatków do emerytur i rent str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa str. 2
Organizacje pożytku publicznego str. 2
Opieka nad dzieckiem str. 3
Składka na FP i FGŚP str. 3
Refundacja z PFRON str. 3
Ile od marca 2017 r. mogą dorobić emeryci i renciści? str. 3
Cel wynajmu mieszkania przesądza o stawce VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Niezaewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej str. 4
Zakup odzieży dla członków zarządu a odliczenie VAT str. 4
Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK_VAT str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Faktury korygujące w podatku dochodowym str. 5
Amortyzacja nieużywanych maszyn str. 5

VAT i akcyza

VAT u nabywcy usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem str. 6
Stawka VAT do budowy domu letniskowego str. 6
NIP PL na fakturze dokumentującej sprzedaż krajową str. 6

Prawo pracy w praktyce

Służba bhp w małych i dużych firmach str. 7
Nawiązanie stosunku pracy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych str. 7
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w razie zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego str. 7

Składki ZUS

Problemy płatników z naliczaniem składki na FEP str. 8
Przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych str. 8
ZUS pracownicy, która założyła firmę na urlopie wychowawczym str. 8
Termin opłacania składek przez wspólnika spółki str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wyższe progi zarobkowe dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego str. 9
Gdy zbliża się koniec okresu, na jaki została przyznana renta str. 9
Obniżenie ustalonej poprzednio podstawy wymiaru zasiłku str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Co grozi za (nie)umyślne błędy w fakturach? str. 10
Tryby przekazywania plików JPK str. 10
UPL-1 dla prezesa spółki z o.o. str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Czy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego podlega sankcji za nieterminowe dostarczenie ZUS ZLA? str. 11
Sanatorium pod koniec okresu zasiłkowego str. 11
Do czego jest zobowiązany pracodawca po śmierci pracownika? str. 11

Rachunkowość dla każdego

Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności str. 12
Ustalenie wartości początkowej inwestycji w nieruchomości str. 13
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego na koniec roku str. 13
Wpisanie do księgi odpisu na ZFŚS str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Majątek małżonków w firmowych rozliczeniach str. 14
Zasady podwykonawstwa w zamówieniach publicznych str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Pracowniczy ryczałt samochodowy a koszty paliwa str. 16
Zakazane programy lojalnościowe aptek str. 16
Premia uznaniowa wypłacana regularnie to nie nagroda str. 16

Spółki i wspólnicy

Odpowiedzialność członka zarządu za nietrafne decyzje gospodarcze str. 17
Jak sprawdzić zakres umocowania prokurenta? str. 17
Czy udzielać absolutorium członkowi zarządu i jednocześnie jedynemu wspólnikowi spółki z o.o.? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Nowe obowiązki przedsiębiorcy rozpatrującego reklamacje str. 18
Praktykant a stan zatrudnienia w firmie str. 18
Wniosek o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli str. 18
Ułatwienia w ubieganiu się o fundusze europejskie str. 19
Zatrudnienie opiekuna stażu str. 19
Lokalizacja projektu inna niż siedziby firmy str. 19
Dotacja na opracowanie strategii biznesowej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wynagrodzenie i ubezpieczenie w ZUS ze zlecenia na czas nieokreślony str. 20
Wynik finansowy w porównawczym rachunku zysków i strat a dochód w zeznaniu PIT str. 20

Firma dla początkujących

Termin zapłaty za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe str. 21
Ewidencja remanentu w księdze i uwzględnienie go przy ustalaniu dochodu str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wypadek zleceniobiorcy w innej firmie, gdzie pracuje na etacie str. 22
Nieodebrane przez pracownika świadectwo pracy str. 22
Powołanie pełnomocnika w spółce z o.o. - jakie zgromadzenie wspólników? str. 22
Koszty w księdze na przełomie roku str. 22

Prawnik radzi

Zaliczka czy zadatek? str. 23
Gminny wykaz nieruchomości do zbycia str. 23
Zarządzanie majątkiem wspólnym z ograniczeniami str. 23
Spadek z mocy ustawy dla dziadków str. 23
Czy spadkobierca płaci opłatę za samowolę spadkodawcy? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24
Kwota bazowa str. 24

Dodatki

Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania  
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60