Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 17 (1371) z dn. 27.02.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Interpretacje podatkowe na nowych zasadach str. 1
Limit 15.000 zł a jednorazowa transakcja str. 1
Podwykonawstwo usług budowlanych str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA tylko do końca 2017 r. str. 2
Szpitalny system zabezpieczenia świadczeń str. 2
Do jutra należy złożyć informację o przychodach emerytów i rencistów str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Urlop wychowawczy str. 3
Składka zdrowotna str. 3
PKD dla sklepu str. 3
Kwota zmniejszająca podatek po ustaniu zatrudnienia - wyjaśnienie MF str. 3
Okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu zwrotu VAT str. 3
Wzrost wysokości renty socjalnej oraz limitów przychodów str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38 przy poniesieniu straty ze zbycia akcji str. 4
Ustalenie wysokości odliczenia ulgi na dzieci str. 4
Polikwidacyjna sprzedaż środka trwałego w zeznaniu rocznym str. 4
Podstawowe koszty w PIT-11 a prawo do ich podwyższonej wysokości w zeznaniu str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Opodatkowanie sprzedaży prywatnych nieruchomości str. 5
Amortyzacja warsztatu wybudowanego przez przedsiębiorcę na działce należącej do jego rodziców str. 5
Zakup pączków w kosztach firmowych str. 5

VAT i akcyza

Konsekwencje powrotu do zwolnienia z VAT str. 6
Opodatkowanie VAT usługi budowlanej wraz z materiałem str. 6
Forma składania deklaracji dla potrzeb VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wynagrodzenie prowizyjne i akordowe w wynagrodzeniu urlopowym str. 7
Przerwy między umowami a limit "33 i 3" str. 7
Wykorzystanie pełnej puli urlopu str. 7

Składki ZUS

Wcześniejsza współpraca a ulga dla nowych przedsiębiorców str. 8
Umowa zlecenia wykonywana przez studenta ubezpieczonego w KRUS str. 8
Zmiana terminu płatności składek ZUS str. 8
Składki z działalności w razie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia z etatu str. 8
Zgłoszenie do ubezpieczeń pracownicy na urlopie wychowawczym str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych w wyniku tegorocznej waloryzacji str. 9
Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko powyżej 14. roku życia str. 9
Świadczenie przedemerytalne w przypadku utraty renty str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Liczba etatów w kontekście składania JPK_VAT str. 10
Termin zapłaty podatku za spadkodawcę str. 10
Zwrot nadpłaty przekazem pocztowym str. 10
PIT za 2016 r. z nowym adresem zamieszkania str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zakup usług mycia cysterny od unijnej firmy a VAT str. 11
Skutki w VAT wydania bonów podarunkowych str. 11
VAT od usług wynajmu samochodów str. 11
Miejsce opodatkowania usługi projektowej str. 11

Rachunkowość dla każdego

Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. II) str. 12
Ujęcie kredytów w bilansie str. 13
Czy osoba fizyczna prowadząca księgi składa sprawozdanie w KRS? str. 13
Wynagrodzenia i składki ZUS przy przejściu na księgę podatkową str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Należności z tytułu podróży służbowych kierowców str. 14
Rozpoczęcie i zakończenie podróży służbowej kierowcy str. 14
Czas na zebrania roczne we wspólnotach mieszkaniowych str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Obciążanie kosztów ubezpieczeniem płatnym w ratach str. 16
Podział majątku wspólnego małżonków a PCC str. 16
Sposób przechowywania listów przewozowych CMR str. 16

Spółki i wspólnicy

NSA rozstrzygnie, jak spółka jawna ma rozliczać się z PCC str. 17
Egzekucja z majątku wspólników możliwa tylko w ściśle określonych okolicznościach str. 17
Podstawa prawna dla rekompensaty w naturze za umorzone udziały str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Uchwała NSA ważna dla prowadzących ZFRON str. 18
Zerowa deklaracja INTRASTAT str. 18
Zwolnienie z opodatkowania budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów specjalnych str. 18
Praktyczne problemy dotyczące opłat komorniczych str. 19
Ostrzeżenie w treści księgi wieczystej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie procesu sądowego o ustalenie świadczenia rehabilitacyjnego str. 20
Czy praca wykonywana w czasie pozbawienia wolności wpłynie na wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy? str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS str. 21
Prezentacja kosztów działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat jednostki mikro str. 21
Złożenie oświadczenia o posiadaniu bazy eksploatacyjnej str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Księgowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów str. 22
Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu str. 22
PIT-4R i PIT-11 z danymi autoryzującymi płatnika str. 22

Prawnik radzi

Podatek z tytułu dzierżawy gruntu rolnego str. 23
Nowy wniosek w sprawie pozwolenia na budowę str. 23
Czego nie może zająć komornik? str. 23
Uregulowanie należności poprzez potrącenie str. 23
Czy treść służebności wpisanej do księgi wieczystej można zmienić? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24
Kwota bazowa str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Prawa i obowiązki osób składających PIT za 2016 rok  
Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60