Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 16 (1370) z dn. 23.02.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Surowe kary za fałszowanie faktur str. 1
Limit 15.000 zł przy dostawach towarów str. 1
Sprawozdanie z płatności za 2016 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Wypłata płatności obszarowych str. 2
Nowe prawo dla przedsiębiorców str. 2
Umorzenie czynszu osobom w trudnej sytuacji - bez podatku str. 2
Suplementy diety po kontroli NIK str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Zaświadczenia z ZUS na ustny wniosek str. 2
Trwają prace nad koncepcją e-Dowodu str. 2
Odliczenie VAT str. 3
Pozostałe zmniejszenia zysku str. 3
Podwyżka świadczenia przedemerytalnego i progów zarobkowych dla osób do niego uprawnionych str. 3
SN za większą ochroną wierzycieli przekształconego przedsiębiorcy str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Dofinansowanie kompleksowego przygotowania terenu pod inwestycje str. 4
Wynagrodzenie w projekcie informatycznym str. 4
Projekt rewitalizacyjny tylko gdy wynika z programu gminy str. 4
Wsparcie na budowę infrastruktury turystycznej str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Opłata za hotel dla przedsiębiorcy w kosztach firmowych str. 5
Wydatki na przegląd i konserwację firmowej maszyny str. 5
Odzież robocza przedsiębiorcy a koszty podatkowe str. 5
Podatek od zlecenia ze stawką godzinową str. 5

VAT i akcyza

Status przedsiębiorcy dla celów JPK str. 6
Termin odliczenia podatku z faktury VAT RR str. 6
Dwóch nabywców na fakturze a prawo do odliczenia VAT str. 6
Odwrotne obciążenie str. 6

Prawo pracy w praktyce

Jak korzystać z przedłużenia urlopu rodzicielskiego? str. 7
Ustalenie podstawy ekwiwalentu za urlop str. 7
Termin odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę str. 7

Składki ZUS

Współpraca z byłym pracodawcą a prawo przedsiębiorcy do ulgi w składkach str. 8
ZUS przedsiębiorcy przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym str. 8
Składki na FP i FGŚP za osobę świadczącą usługi zarządcze str. 8
Kod tytułu wyrejestrowania pracownika str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kwota bazowa dla świadczeń przyznanych od marca br. str. 9
Zakaz pracy na świadczeniu rehabilitacyjnym str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Małżeńska odpowiedzialność za długi podatkowe str. 10
Forma prowadzenia ksiąg a JPK_VAT str. 10
Udział w przesłuchaniu świadków str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wymiar urlopu dla pracownika niepełnoetatowego str. 11
Praca nadliczbowa pracownika zatrudnionego na część etatu str. 11
Urlop na żądanie w sferze budżetowej str. 11
Postanowienia umowy o pracę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I) str. 12
Korekta kosztów w księdze przy zapłacie gotówką w ramach transakcji ponad 15.000 zł str. 13
Prenumerata czasopism na 2017 r. opłacona w 2016 r. str. 13
Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu str. 13
Nadwyżka środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji str. 13
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2017 r. str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

KAS, czyli zmiany w administracji skarbowej od 1 marca 2017 r. str. 14
Pomoc de minimis w działalności gospodarczej str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Nieruchomość jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) str. 16
Naruszenie korzystania z rzeczy wspólnej str. 16
Okres zawieszenia działalności gospodarczej bez składek ZUS str. 16

Spółki i wspólnicy

Nakaz zapłaty przeciwko członkowi zarządu za długi spółki str. 17
Czy można darować udział w spółce jawnej dwóm osobom? str. 17
Od kiedy skuteczna jest zmiana umowy spółki? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Inspektor ochrony danych zastąpi ABI w 2018 r. str. 18
Efekt zachęty w podmiotach powiązanych str. 18
Wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających str. 18
Kompensata umowna i potrącenie w praktyce str. 19
Minimalne wynagrodzenie dla samozatrudnionych str. 19
Odsetki w transakcjach handlowych a "stare" umowy str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Faktura wystawiona w 2017 r. do sprzedaży z grudnia 2016 r. w rozliczeniu VAT i w księgach rachunkowych str. 20
Zasady opłacania i ujęcie w księdze podatkowej podatku od nieruchomości str. 20

Firma dla początkujących

Kiedy przedsiębiorca musi składać deklaracje INTRASTAT? str. 21
Ubezpieczenie w ZUS polskiego przedsiębiorcy wykonującego usługi za granicą str. 21
Zasiłek opiekuńczy należny ciężarnej pracownicy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Problemy przy przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową str. 22
Obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki str. 22
Minimalny okres wznowienia działalności gospodarczej str. 22
Podróż zleceniobiorcy a podatek dochodowy str. 22

Prawnik radzi

Samowola budowlana jako wada nieruchomości str. 23
W jakiej formie podpisać umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości? str. 23
Zasady głosowania we wspólnocie mieszkaniowej str. 23
Orzeczenie o winie przy rozwodzie str. 23
Państwowe zadośćuczynienie finansowe dla pokrzywdzonego przestępstwem str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Majątek trwały w podatku dochodowym  
Składki ZUS za ubezpieczonych w dokumentach rozliczeniowych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60