Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 15 (1369) z dn. 20.02.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Limit 15.000 zł a transakcje zagraniczne
str. 1
Koszty bilansowe na przełomie roku str. 1
Obowiązek podatkowy w dostawie krajowej str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju str. 2
Ratunkowy dostęp do technologii lekowych str. 2
Wyższa kwota bazowa do naliczania świadczeń emerytalno-rentowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Większy nadzór nad producentami kosmetyków str. 2
Fałszywe wezwania do zapłaty str. 2
FP za pracownika str. 3
Praca na rencie socjalnej str. 3
Wzrost emerytur i rent od 1 marca br. str. 3
Zamawiający muszą złożyć sprawozdanie do UZP str. 3
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym sprzedaży e-papierosów str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Umowa o dzieło w rozliczeniu za 2016 r. str. 4
Zeznanie roczne przy zawieszeniu działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych str. 4
Nadpłata składek ZUS w zeznaniu przedsiębiorcy str. 4
Rozliczenie straty po zmianie formy opodatkowania str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Zmiana podatkowego statusu składnika firmowego majątku str. 5
Dofinansowanie do okularów pracownika str. 5
Rozliczenie kosztowe opłaty sądowej str. 5
Zakup opon zimowych do nowego samochodu str. 5

VAT i akcyza

Rozliczanie VAT w przypadku WNT str. 6
VAT od robót budowlanych wykonanych w grudniu 2016 r. str. 6
Częściowe odliczenie VAT przez małego podatnika str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wyjścia prywatne na regulaminowych zasadach str. 7
Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy str. 7
Zatrudnienie niepełnoetatowca w trakcie miesiąca str. 7

Składki ZUS

Ubezpieczenia i składki wspólników spółki z o.o. str. 8
Dobrowolne ubezpieczenia zleceniobiorcy-studenta str. 8
Składki zleceniobiorcy pobierającego z etatu świadczenie chorobowe str. 8
Druki do ZUS po wznowieniu działalności str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Premia roczna w podstawie wymiaru zasiłku str. 9
Wysokość zasiłku rodzinnego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Osoba upoważniona do odbioru firmowej korespondencji str. 10
Wniosek o wyłączenie rzeczy spod egzekucji str. 10
Korekta zeznania sposobem na wspólne rozliczenie małżonków str. 10
Upoważnienie do podpisania JPK_VAT str. 10
Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Rozliczenie faktury za udział w zagranicznej konferencji str. 11
Skutki zmiany rozliczeń w VAT str. 11
Faktura do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II) str. 12
Kiedy zaksięgować i uwzględnić podatkowo rozliczenie inwentaryzacji za 2016 r.? str. 13
Korekta kosztów o wartość niesprzedanych towarów odpisanych w momencie zakupu str. 13
Kompensata w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Centralizacja rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego str. 14
Planowane zmiany w postępowaniach przymuszających prowadzonych przez KRS str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Służbowe jazdy zamiejscowe prywatnym autem ze składką ZUS str. 16
Kary umowne w kosztach firmowych str. 16
Zawieszenie działalności a zwrot ulgi za kasę str. 16

Spółki i wspólnicy

O co wnioskować, aby nie płacić za długi spółki kapitałowej? str. 17
Udział w innej spółce nie wpływa na możliwość zawieszenia działalności przez spółkę z o.o. str. 17
Nowy sposób reprezentacji spółki jawnej str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Książka kontroli na nowych zasadach str. 18
Odwożenie z serwisu rzeczy klientów a charakter usługi przewozowej str. 18
Kiedy wliczyć do stanu pracowników zatrudnionych w różnych miejscach? str. 18
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej str. 18
Gdy egzekucja wobec dłużnika jest bezskuteczna str. 19
Wykonanie wniosku o zabezpieczenie str. 19
Podwójne zawezwanie do próby ugodowej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Rozliczenie różnic kursowych z faktury regulowanej w częściach str. 20
Zatrudnienie i ubezpieczenie najbliższego członka rodziny str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Informacja o wynagrodzeniu w druku INF-U str. 21
Urlop rodzicielski pracownicy w raportach ZUS str. 21
Prezentacja składek ZUS w porównawczym rachunku zysków i strat str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Dodatki za pracę w nocy przy wynagrodzeniu urlopowym str. 22
Okres, z którego można przyjąć zarobki do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego str. 22
ZUS od zlecenia z emerytem prowadzącym własną działalność str. 22
Składki wspólników na FP a koszty podatkowe w spółce cywilnej str. 22

Prawnik radzi

Prawo jazdy z ograniczeniem str. 23
Spadek za granicą - co z podatkiem w Polsce? str. 23
Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców str. 23
Zgoda na leczenie małoletniego pacjenta str. 23
Przedstawicielstwo ustawowe małżonków str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych str. 24

Dodatki

Obowiązki płatnika składek i ubezpieczonego w sprawach emerytalno-rentowych  
Rachunek zysków i strat za 2016 rok  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60