Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 14 (1368) z dn. 16.02.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zmiana zasad rocznych rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów str. 1
Zdarzenia ujawnione w 2017 r. po dniu bilansowym str. 1
Pojęcie podwykonawcy w świetle przepisów o VAT str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Monitoring drogowego przewozu towarów str. 2
Wymiana informacji podatkowych str. 2
Zaostrzenie kar za wyłudzenie VAT str. 2
Refundacja składek niepełnosprawnych przedsiębiorców w 2017 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Upływa termin przekazania JPK_VAT za styczeń 2017 r. str. 2
NBP wprowadził nowy banknot 500 zł str. 2
Z komunikatów GUS str. 2
Renta wypadkowa str. 3
Opłata za rejestrację spółki str. 3
Zawieszenie działalności str. 3
Usługi budowlane a kasa rejestrująca str. 3
Dla celów ZUS diety odlicza się za cały okres pobytu za granicą str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Refakturowanie kosztów noclegowych i gastronomicznych str. 4
Odliczenie VAT z faktury zawierającej oznaczenie "metoda kasowa" str. 4
Rozliczenie VAT, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i nieopodatkowane str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Uproszczenia w opłacaniu zaliczek na podatek str. 5
Odszkodowanie od pracownika w przychodach pracodawcy str. 5
Podatkowe konsekwencje umorzenia pożyczki byłemu pracownikowi str. 5
Zapłata ryczałtu w okresie zawieszenia działalności str. 5

VAT i akcyza

Obowiązek składania informacji VAT-27 w obrocie krajowym str. 6
Warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni str. 6
Rozliczenie korekty in minus w wyniku zawarcia ugody sądowej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu pracodawcy str. 7
Ekwiwalent za urlop a zmiana stawki str. 7
Wypowiedzenie umowy złożone przed dostarczeniem zwolnienia lekarskiego str. 7
Brak stanowiska dla pracownika powracającego po urlopie macierzyńskim str. 7

Składki ZUS

ZUS od wypłaty dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą str. 8
Obowiązki pracodawcy wobec ZUS po przejściu pracownika na urlop wychowawczy str. 8
Oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Obniżenie świadczeń funkcjonariuszy służb mundurowych str. 9
Ubieganie się o rentę przez osobę na świadczeniu rehabilitacyjnym str. 9
Ile czasu mają rodzice na złożenie wniosku o "becikowe"? str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak uregulować podatek z PIT za 2016 rok? str. 10
Adres korespondencyjny w UPL-1 str. 10
Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych str. 10
Wpis od skargi kasacyjnej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Jak oblicza się 7-dniowy termin na dostarczenie ZUS ZLA? str. 11
ZUS chce ponownie zaświadczenie płatnika składek Z-3 str. 11
Zwolnienie na rodzica wystawione na ponad 14 dni str. 11
ZUS Rp-7 dla przyszłego rencisty bez kwot z ZFŚS str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I) str. 12
KŚT i stawka amortyzacji dla ulepszenia (inwestycji) w obcym środku trwałym str. 13
Ujęcie w bilansie gwarancji bankowej zabezpieczającej wykonanie umowy str. 13
Produkcja u podatnika na księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiana zasad wycinki drzew i krzewów str. 14
Składki ZUS od świadczeń dla chorego pracownika str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Strata powstała w wyniku wyłudzenia a koszty podatkowe str. 16
Gminy nie mogą pobierać opłat za parkowanie w soboty str. 16
Niezdolność do pracy powstała w czasie przerwy w nauce a renta rodzinna str. 16

Spółki i wspólnicy

Kiedy i jak wspólnicy mogą wnieść dopłaty? str. 17
W jaki sposób przekazać nieruchomość spółce jawnej? str. 17
Forma czynności w jednoosobowej spółce z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Ustalanie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK str. 18
Zawieszenie działalności gospodarczej w trybie anonimowym str. 18
Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na starych zasadach str. 18
Jak wypromować produkt za unijne pieniądze? str. 19
Nowy dział w firmie dofinansowany do 70% str. 19
Dofinansowanie do wynagrodzeń str. 19
Pomoc na subsydiowane zatrudnienie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Gdy spadkobiercą wspólnika spółki jawnej jest żona i małoletnie dziecko str. 20
Służbowe auto wykorzystywane do jazd prywatnych w czasie urlopu macierzyńskiego str. 20

Firma dla początkujących

Zapisy w księdze podatkowej dotyczące składek ZUS str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ujęcie w księgach i w bilansie zapłaconej kaucji str. 22
Podwójne dofinansowanie ze środków PFRON na jednego pracownika str. 22
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek str. 22
Błąd na fakturze i moment dokonania korekty kosztów podatkowych str. 22

Prawnik radzi

Wygaśnięcie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę str. 23
Przelew od osoby obcej a zwolnienie z podatku od darowizny str. 23
Zaległości w płatności czynszu a wypowiedzenie najmu str. 23
Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym str. 23
Wykonawca testamentu str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24

Dodatki

Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu PIT za 2016 rok?  
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - najczęstsze problemy  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60