Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 13 (1367) z dn. 13.02.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

W 2018 r. zniknie PIT-40! str. 1
Ewidencje VAT a przesyłanie pliku JPK_VAT
- wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
str. 1
Dane porównawcze w nowym wzorze bilansu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Jedna wpłata do ZUS zamiast kilku str. 2
Kwoty graniczne świadczeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych str. 2
Bezrobocie w styczniu br. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Wstrzymanie wniosków o dofinansowanie na poprawę bhp w firmie str. 2
Stopy procentowe NBP bez zmian str. 2
Świadectwo pracy str. 3
Podział renty rodzinnej str. 3
Podatek transportowy str. 3
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Zasady przyspieszonego zwrotu VAT
str. 3
Prawo przedsiębiorcy do ulgowego ZUS str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Podatek liniowy i etat a wspólne rozliczenie małżonków str. 4
Odliczenie w PIT-37 składek ZUS od drobnych zleceń str. 4
Koszty uzyskania przychodów z dwóch PIT-11 str. 4
Prywatny najem u samotnego rodzica str. 4
Udokumentowanie wydatków na zabiegi rehabilitacyjne str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Zaliczki miesięczne i kwartalne w 2017 r. str. 5
Opodatkowanie dopłat do wypoczynku dzieci pracowników str. 5
PIT od zapomogi wypłaconej emerytowi str. 5
Składka członkowska w kosztach str. 5

VAT i akcyza

VAT przy zakupie i przewiezieniu towarów do firmy unijnej w celu uszlachetnienia str. 6
Odliczenie VAT od nabycia usług reklamowych str. 6
Kurs walut w imporcie usług str. 6

Prawo pracy w praktyce

Obliczanie stażu urlopowego w pierwszym roku pracy str. 7
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia str. 7
Wystąpienie nadgodzin w systemie równoważnym str. 7

Składki ZUS

Ulga w składce zdrowotnej dla emeryta i rencisty z firmą str. 8
Prawidłowa data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ZUS str. 8
Oskładkowanie wartości pakietu świadczeń medycznych dla pracownika na urlopie bezpłatnym str. 8
Informacja do ZUS o zmianie numeru PESEL str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku chorobowego str. 9
Skierowanie na rehabilitację z ZUS str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Autoryzacja małżeńskiego e-zeznania str. 10
Termin złożenia JPK_VAT za styczeń 2017 r. str. 10
Odpowiedzialność wspólników za podatki spółki cywilnej str. 10
Zakres pełnomocnictwa UPL-1 str. 10
Zwrot kilkuzłotowej nadpłaty str. 10
Rzecz z zastawem skarbowym str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracownika str. 11
Kod tytułu ubezpieczenia pracownika w ZUS RCA str. 11
Ubezpieczenia i składki ZUS osoby na świadczeniu przedemerytalnym str. 11

Rachunkowość dla każdego

Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II) str. 12
Czy przy zakupie waluty w kantorze internetowym powstają różnice kursowe? str. 13
Ujęcie w księdze prowizji bankowych na podstawie wyciągu bankowego str. 13
Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych str. 13
Księgowanie faktur na przełomie roku str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Rezygnacja z ZFŚS u dużego przedsiębiorcy str. 14
Duży pracodawca może zrezygnować z tworzenia ZFŚS w trakcie roku str. 14
Rozliczanie emerytur i rent z tytułu przychodu z 2016 r. str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Wydatki na imprezę promocyjną a koszty podatkowe str. 16
Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych str. 16
Podstawa opodatkowania VAT czynności darowizny znaku towarowego str. 16

Spółki i wspólnicy

Kiedy trzeba ustalić czy spółka jest niewypłacalna? str. 17
Jakie są skutki nabycia udziałów bez wymaganej zgody spółki? str. 17
Dwóch wspólników zamiast trzech str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Obowiązki sprzedawcy w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentem str. 18
Dane w sprawozdaniu do UZP str. 18
Za alkohol można zapłacić po terminie str. 18
Aktualizacja wpisu w zakresie PKD str. 18
Uproszczone metody rozliczania wydatków w projekcie str. 19
Promocja projektu w okresie jego trwałości str. 19
Refundacja wynagrodzenia a pomoc de minimis dla przedsiębiorcy str. 19
InnoNeuropharm nowym programem sektorowym dla branży farmaceutycznej str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Przedłużenie umowy o pracę z pracownikiem a ubieganie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy str. 20
Zasady poboru opłaty targowej str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Deklaracja na podatek od środków transportowych str. 21
Wypełnienie przez przedsiębiorcę druku ZUS DRA str. 21
Informowanie ZUS o zaprzestaniu wypłaty premii miesięcznej str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

PIT-11 zmarłego pracownika str. 22
Obniżone odsetki podatkowe str. 22
Ustalanie statusu przedsiębiorstwa w kontekście JPK str. 22
Ewidencja przeceny wyrobów gotowych str. 22

Prawnik radzi

Odwołanie darowizny a majątek wspólny małżonków str. 23
Dokument z USC do ślubu zagranicznego str. 23
Warunkowe umorzenie postępowania str. 23
Przestępstwo niealimentacji str. 23
Urzędnik udostępni stronie akta postępowania i wyda kopie dokumentów str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej  
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60