Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 102 (1456) z dn. 21.12.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Inwentaryzacja kasy na dzień 31 grudnia 2017 r. str. 1
Do końca roku rejestracja oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców na starych zasadach str. 1
Nowe zaświadczenie dla kontrahentów podatnika str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Od 2019 r. składki ZUS od całości przychodu str. 2
Podzielona płatność podatku VAT str. 2
Zmiany w opodatkowaniu VAT niektórych wyrobów str. 2
Przesunięcie wejścia w życie Rejestru Należności Publicznoprawnych str. 2
Zakazy ruchu w okresie świąteczno-noworocznym str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Kapitał początkowy str. 3
Kary za nieterminowość str. 3
Posiłki dla prezesa a koszty podatkowe spółki str. 3
Zawyżony podatek VAT należy wpłacić na konto urzędu str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Obowiązek przekazywania plików JPK_VAT str. 4
Odliczenie VAT z faktury zakupu usługi przeglądu gaśnicy str. 4
Prawo do odliczenia VAT przy użytkowaniu samochodu str. 4
Nieodpłatne przekazanie gadżetów a VAT str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Grudniowe wynagrodzenia w kosztach firmowych str. 5
Rozliczenie kosztów wykonania parkingu str. 5
Koszty wezwania do zapłaty str. 5

VAT i akcyza

Odliczenie VAT przez podatników rozliczających WNT str. 6
Wystawienie faktury na żądanie kupującego str. 6

Prawo pracy w praktyce

Rozliczanie czasu pracy na koniec roku str. 7
Brak zgody pracodawcy na wypowiedzenie umowy przez pracownika str. 7
Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca str. 7
Dokumenty uprawniające do urlopu okolicznościowego str. 7

Składki ZUS

Skutki zmian w opłacaniu składek ZUS str. 8
ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę str. 8
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej str. 8
Roczna informacja o naliczonych składkach str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Problemy z ustalaniem uprawnień do zasiłku opiekuńczego str. 9
Długość okresu zasiłkowego, gdy niezdolność związana jest z wypadkiem str. 9
Zdublowane dni w zaświadczeniu ZUS ZLA str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Zasady składania od 1 stycznia 2018 r. deklaracji VAT przez internet str. 10
Rozliczenia po zmianie urzędu skarbowego str. 10
Doręczenie decyzji podatkowej spółce z o.o. str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Okres wypowiedzenia umowy z klauzulą o dwutygodniowym wypowiedzeniu str. 11
Wypłata wynagrodzenia za zwolnienie na czas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym str. 11
Dodatek stażowy ustalony od pensji zasadniczej str. 11

Rachunkowość dla każdego

Tworzenie rezerw na dzień bilansowy str. 12
Zapłata zobowiązania w euro z rachunku walutowego a zapisy w księdze podatkowej str. 13
Ujęcie w księdze podatkowej prenumeraty czasopisma księgowego na 2018 r. str. 13
Korekta odpisu na ZFŚS na koniec 2017 r. w związku ze zmianą stanu zatrudnienia str. 13
Metoda inwentaryzacji składników aktywów trwałych powierzonych innej jednostce str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiany w podatku dochodowym na 2018 r. str. 14

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Wpływ urlopu bezpłatnego na podstawę wymiaru zasiłku str. 16
Odsprzedaży mediów nie uwzględnia się w limicie do zwolnienia z VAT str. 16
Wpłata wadium w gotówce na rachunek bankowy zamawiającego str. 16

Spółki i wspólnicy

Zatrudnienie wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o. str. 17
Gdy wspólnicy chcą zakończyć działalność spółki jawnej str. 17
Nazwa skrócona dla spółki z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów i w systemie CEPiK str. 18
Opodatkowanie lokalu mieszkalnego wynajmowanego w celach noclegowych str. 18
Zasady okazywania inspektorom książki kontroli str. 18
Zwolnienie z opłat w 2018 r. str. 18
Rozpoczęcie inwestycji w kontekście pomocy publicznej str. 19
Ekwiwalent za urlop w Niemczech dla polskich pracowników str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Gdy pracownik oczekuje na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego str. 20

Firma dla początkujących

Wcześniejsze prowadzenie działalności w spółce a prawo do z ulgi w ZUS dla nowego przedsiębiorcy str. 21
Członek zarządu nie może zostać ABI str. 21
Skutki w VAT założenia kolejnej działalności gospodarczej str. 21
Rachunek osobisty w CEIDG str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Badania kontrolne a przerwy weekendowe w zwolnieniu lekarskim str. 22
VAT z paragonu za przejazd autostradą str. 22
Faktury kosztowe dotyczące danego roku, otrzymane w roku następnym str. 22
Rozliczenie kosztów sądowych str. 22
Urlop bezpłatny a składki ZUS z działalności str. 22

Prawnik radzi

Bieg okresu zasiedzenia nieruchomości może zostać zawieszony str. 23
Wygaśnięcie umowy leasingu w związku z kradzieżą auta str. 23
Majątek wspólny nie zawsze po połowie str. 23
Nie można podpisywać się "za kogoś" str. 23
Przemoc w rodzinie i Niebieska Karta str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24

Dodatki

Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych  
Zasady składania wniosków do KRS w 2018 roku  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60