Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 102 (1247) z dn. 21.12.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015SPIS treści :

?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Zaniechanie ustalania różnic kursowych metodą bilansową str. 1
VAT przy przekazaniu samochodu na cele osobiste str. 1
Zakaz pracy w handlu w grudniowe i styczniowe święta str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Trwają prace nad projektem budżetu na rok 2016 str. 2
Kiedy możliwy jest zwrot prezentu? str. 2
Opłata paliwowa w 2016 r. str. 2
Zmiana stanowiska w sprawie księgowego ujęcia praw do emisji CO2 str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Zwolnienie na dziecko str. 3
Chorobowe po 90 dniach str. 3
Zasady określania podstawy opodatkowania usług turystyki str. 3
Jednorazowe ujęcie wstępnej opłaty leasingowej w księdze podatkowej str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Nowości w rozliczeniach rocznych za 2015 r. str. 4
Wspólne rozliczenie z mężem obcokrajowcem str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Ustalenie dochodu przedsiębiorcy na koniec roku str. 5
Koszty wynajęcia auta przez spółkę z o.o. str. 5
Odzyskana należność a przychody podatkowe str. 5
Zakup na potrzeby prezentacji str. 5

VAT i akcyza

Brak NIP na fakturze dokumentującej zakup str. 6
Dysponowanie podatkiem VAT naliczonym str. 6
Podstawa opodatkowania przy sprzedaży samochodu na zasadzie marży str. 6
VAT przy darowiźnie przedsiębiorstwa str. 6
Faktura przed wykonaniem usługi budowlanej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Roczna korekta stanu zatrudnionych i odpisu na ZFŚS str. 7
Warunki proporcjonalnego ustalenia dodatkowego urlopu str. 7

Składki ZUS

ZUS wspólnika spółki komandytowej str. 8
Ulgowy ZUS dla przedsiębiorcy świadczącego pomoc prawną str. 8
Składki od rekompensaty za likwidację nagród za staż pracy str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Świadczenie przedemerytalne dla bezrobotnych str. 9
Okres niezdolności do pracy pracownika a prawo do zasiłku chorobowego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Opłaty za kopiowanie akt sprawy podatkowej będą jednolite str. 10
Opłata skarbowa za zaświadczenie z urzędu skarbowego str. 10
Decyzja nie musi uwzględniać interpretacji podatkowej str. 10
Skutki niezłożenia deklaracji str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Prawidłowa wysokość składki zdrowotnej pracownika str. 11
Umowa zlecenia z uczniem szkoły policealnej str. 11
Zmiana tytułu do ubezpieczeń w ZUS dla członka rodziny str. 11
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie za zleceniobiorcę str. 11

Rachunkowość dla każdego

Fundusze specjalne na dzień bilansowy str. 12
Ewidencja księgowa dotycząca płatności kartą str. 13
Spisanie groszowych sald rozrachunków str. 13
Uznanie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej za inwentaryzację roczną str. 13
Koszty uboczne zakupu materiałów w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wymogi co do formy dokumentów w spółkach str. 14
Odpowiedzialność za długi spadkowe po zmianach str. 15
Długi spadkowe przed przyjęciem i po przyjęciu spadku str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Skutki w VAT otrzymania zaliczki str. 16
Strata na sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu str. 16
ZUS od wyrównania wynagrodzenia członka rady nadzorczej str. 16

Spółki i wspólnicy

SN przeciwko tzw. uchwałom nieistniejącym str. 17
Odzyskanie wkładu przed likwidacją spółki str. 17
Przekazanie udziału w spółce jawnej synowi str. 17
Wypłata części wspólnego majątku byłemu wspólnikowi str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Budowa firmowych garaży, wiat i parkingów str. 18
Podatek od nieruchomości za nieużytki str. 18
Na czym polega metoda jakościowa efektu zachęty? str. 18
Dla kogo wsparcie na zatrudnienie młodych pracowników? str. 18
Dotacje na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej str. 19
Postępowanie ofertowe w projektach PROW str. 19
Dofinansowanie realizacji projektu outplacementowego str. 19
Nieruchomość jako wkład niepieniężny do projektu str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Niezdolność do pracy w trakcie zawieszonej działalności gospodarczej str. 20
Składka na FP za zleceniobiorcę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Zatrudnienie obcokrajowca na podstawie oświadczenia str. 21
Wykazanie w ZUS RSA nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika str. 21
Jak wypełnić KRS-WE i KRS-WK? str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ewidencja przychodu z tytułu kary umownej str. 22
Termin odliczenia VAT przez podatnika rozliczającego się kwartalnie str. 22
Chorobowe na dziecko właściciela firmy str. 22
Kartki świąteczne w kosztach podatkowych str. 22
Określenie PKD dla działalności str. 22

Prawnik radzi

Kiedy trzeba zapłacić wyższe koszty zastępstwa procesowego? str. 23
Pozew czy wniosek w sprawie o separację? str. 23
Schronienie dla zwierząt domowych str. 23
Spłata kredytu a obowiązek podatkowy od darowizny str. 23
Wymogi formalne z związku z budową zjazdu z posesji str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Podatki w 2015 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Amortyzacja str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24

Dodatki

Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku  
Zamknięcie księgi podatkowej za 2015 rok  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60