Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 101 (1455) z dn. 18.12.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Święta Bożego Narodzenia bez pracy w handlu str. 1
Licytacje on-line od 1 stycznia 2018 r. str. 1
Zaniżona zaliczka na podatek str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Budżet państwa będzie opłacał składki ZUS za starsze osoby na etacie str. 2
Zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń dla rodzin str. 2
Opłaty biegłych rewidentów w 2018 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Inspekcja Handlowa skontrolowała jakość mięsa w placówkach handlowych str. 2
Wysokość dochodu uprawniająca do kredytu studenckiego str. 2
Koszt w walucie obcej str. 3
Zmiana danych w ZUS str. 3
Usługi członka zarządu a koszty podatkowe spółki str. 3
Użytkowanie wieczyste wlicza się do opłaty za najem str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Nowości w zeznaniach PIT za 2017 r. str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Limit 15.000 zł i koszty podatkowe w praktyce str. 5
Zakup opon zimowych - ulepszenie czy bieżące koszty? str. 5
Wydatki przedsiębiorcy na leczenie str. 5

VAT i akcyza

Złożenie deklaracji VAT-7 przy powrocie do zwolnienia z VAT str. 6
Zakup objęty odwrotnym obciążeniem a JPK_VAT str. 6
Dokumentowanie sprzedaży fakturą uproszczoną str. 6
Obowiązek podatkowy w VAT od pożyczki udzielonej pracownikowi str. 6

Prawo pracy w praktyce

"Robocze" święta dla niektórych pracowników str. 7
Likwidacja działalności a zwolnienie pracownicy na urlopie macierzyńskim str. 7

Składki ZUS

ZUS polskiego przedsiębiorcy zatrudnionego w UE str. 8
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS zleceniobiorcy będącego domownikiem str. 8
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy str. 8
Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Świadczenie dla byłych opiekunów osób niepełnosprawnych str. 9
Wpływ opłacania składek KRUS na emeryturę z ZUS str. 9
ZUS ZLA na 4 miesiące a wypłata świadczenia chorobowego str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Odsetki za zwłokę od zwracanej nadpłaty podatku str. 10
Termin wniesienia odwołania od decyzji str. 10
Zapłata zaległości ujawnionych w wyniku kontroli podatkowej str. 10
Zaświadczenie ze spornym podatkiem str. 10
Odwołanie pełnomocnictwa UPL-1 str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Przekroczenie tzw. limitu 30-krotności a składka wypadkowa i zdrowotna zleceniobiorcy str. 11
Składka na FGŚP od wynagrodzenia niższego niż minimalne str. 11
Oskładkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego po ustaniu zatrudnienia str. 11

Rachunkowość dla każdego

Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych str. 12
Możliwość niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego str. 13
Rozliczenie niedoboru zawinionego przez pracownika str. 13
Ujęcie w księdze kosztu najmu na przełomie roku str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Obowiązki płatnika składek przy zatrudnieniu w firmie członków rodziny str. 14
Ochrona danych osobowych w czasie rekrutacji i zatrudnienia str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

VAT przy sprzedaży za symboliczną złotówkę str. 16
Pomoc domowa z Ukrainy a obowiązki płatnika pdof str. 16
Umowa sprzedaży opodatkowana VAT nie podlega PCC str. 16

Spółki i wspólnicy

Zastąpienie wspólnika w spółce cywilnej str. 17
Czynniki decydujące o ważności zgromadzenia str. 17
Wspólnicy spółki jawnej w postępowaniu sądowym str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kolejne zwolnienia w podatku od nieruchomości str. 18
Skutki śmierci właściciela jednoosobowej firmy str. 18
Zastosowanie procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym str. 18
Innowacje w firmach wspierane z EFRR str. 19
Granty na dizajn str. 19
Pracownik zwolniony na potrzeby wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej str. 19
Dotacja i ulga podatkowa w odniesieniu do tych samych kosztów B+R str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Ramy prawne i obowiązki związane z VAT przy zawieszeniu spółki z o.o. str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

W przypadku błędnej daty zgłoszenia do ubezpieczeń nie wystarczy korekta druku ZUS ZUA str. 21
Wykazanie importu usług w deklaracji VAT-7 str. 21
Poświadczenie istnienia prawa do renty str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wygaśnięcie stosunków pracy po śmierci pracodawcy str. 22
Zarobkowanie a powszechny wiek emerytalny str. 22
Przechowywanie kart wynagrodzeń do ustalenia podstawy renty str. 22
Powstanie przychodu przy zapłacie czynszu najmu z góry str. 22
VAT przy przekazaniu koszy upominkowych str. 22

Prawnik radzi

Jazda na stoku z ograniczeniami str. 23
Zaniedbany porzucony pojazd na chodniku str. 23
Szkoda podczas remontu mieszkania str. 23
Obciążona nieruchomość nabyta na licytacji komorniczej str. 23
Opłata za posiadanie psa w 2018 r. str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24

Dodatki

Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku  
Zasady odliczania VAT w 2018 roku  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60