Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 101 (1351) z dn. 19.12.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016SPIS treści :

?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

W 2017 r. obowiązuje wyłącznie nowy wzór księgi podatkowej! str. 1
Sankcje za błędne naliczanie składki wypadkowej do ZUS po nowemu str. 1
Boże Narodzenie, Nowy Rok i Trzech Króli bez pracy w handlu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
W 2017 r. wzrosną emerytury i renty str. 2
Zasiłek stały za okres przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności str. 2
Ubezpieczenie zdrowotne rolników str. 2
Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie str. 2
Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w 2017 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Świąteczno-noworoczne zakazy i ograniczenia w ruchu str. 2
Księgi spółki z o.o. str. 3
Zezwolenie na alkohol str. 3
Świadczenie rehabilitacyjne str. 3
Różnice kursowe od pożyczki w walucie obcej str. 3
Okoliczności badania zasadności zwrotu VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

PIT 2016 na start, czyli nowości w zeznaniach rocznych str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczanie wydatków na zakup wyposażenia str. 5
Najem prywatny u przedsiębiorcy-liniowca str. 5
Zmiana okresów amortyzacji str. 5

VAT i akcyza

VAT przy sprzedaży nieruchomości str. 6
Skutki w VAT prowadzenia działalności w dwóch formach prawnych str. 6
Podatnik nie zawsze odliczy VAT z faktur zakupu str. 6
Ponowne rozpoczęcie działalności a możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Przedłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę str. 7
Obowiązek zapoznania pracownika z regulacjami zakładowymi str. 7
Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny w kolejnym okresie rozliczeniowym str. 7
Zmiana wielkości etatu a zwolnienie na dziecko do lat 14 str. 7

Składki ZUS

Założenie firmy na urlopie wychowawczym a ubezpieczenie w ZUS str. 8
Uzupełnienie brakujących raportów składkowych str. 8
Opłacenie składki zdrowotnej po terminie str. 8
Składki na FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Chorobowe dla pracownika wykonującego dodatkowo zlecenie str. 9
Na jak długo ZUS wdraża egzekucję z renty? str. 9
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem str. 9
Zaświadczenie o zarobkach emeryta str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Dokumentacja obcojęzyczna w sprawie podatkowej str. 10
Spółka jawna jako duży podatnik str. 10
Wydłużenie biegu terminu przedawnienia podatku str. 10
Formularz deklaracji korygującej str. 10
Wniosek o interpretację podatkową str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Ubezpieczenia i składki w ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia str. 11
Gratyfikacja z tytułu jubileuszu firmy podlega składkom ZUS str. 11
ZUS osoby odpracowującej dług z tytułu czynszu za lokal str. 11
Składki ZUS od pracowniczych pakietów medycznych str. 11

Rachunkowość dla każdego

Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu str. 12
Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu kwalifikowanego bilansowo jako finansowy, a podatkowo jako operacyjny str. 13
Termin złożenia zawiadomienia o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych str. 13
Towary kupione za granicą w spisie z natury str. 13
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wymierzanie pracownikom kar porządkowych str. 14
W jaki sposób można kwestionować uchwały wspólników? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Podstawa opodatkowania VAT przy nabyciu paliwa str. 16
Przychód z ubezpieczenia OC członków organów spółki str. 16
PCC od zniesienia współwłasności przy rozdzielności majątkowej str. 16

Spółki i wspólnicy

Spółka z o.o. pod nowym adresem str. 17
Kto ma reprezentować spółkę jawną w okresie likwidacji? str. 17
Wyłączenie indywidualnej kontroli wspólników w spółce z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy str. 18
Zgoda wspólnoty na prowadzenie firmy w mieszkaniu str. 18
Podatek od nieruchomości za użytkowanie wieczyste str. 18
Zaliczka w unijnym projekcie str. 19
Poziom innowacji produktowej oceniany jako rezultat projektu str. 19
Informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia w umowie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Obowiązki wobec KRS i ZUS w razie darowizny części udziałów jednoosobowej spółki z o.o. str. 20
Wliczanie składki na ubezpieczenie grupowe do wynagrodzenia minimalnego i jej opodatkowanie str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

ZUS RCA za pracownika wykonującego zlecenie na rzecz pracodawcy str. 21
Wypełnienie deklaracji VAT-7 w przypadku świadczenia usług dla podatników spoza UE str. 21
Obniżanie wpłat na PFRON w deklaracji DEK-I-u str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Koszty udzielenia informacji o użytkowniku pojazdu str. 22
W jakim terminie ZUS wydaje decyzję w sprawie renty? str. 22
Ewidencja likwidowanego środka trwałego str. 22
Podpis na elektronicznej deklaracji VAT-7 str. 22

Prawnik radzi

Uregulowanie długu przez osobę trzecią str. 23
Kontrola notariusza w sprawie zapłaty podatku str. 23
Wymogi formalne wniesienia apelacji str. 23
Obowiązek okresowego przeglądu obiektu budowlanego str. 23
Lokalizowanie miejsca na śmietniki na posesjach str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24

Dodatki

Obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń chorobowych  
Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60