Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 101 (1351) z dn. 19.12.2016

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

W 2017 r. obowiązuje wyłącznie nowy wzór księgi podatkowej! str. 1
Sankcje za błędne naliczanie składki wypadkowej do ZUS po nowemu str. 1
Boże Narodzenie, Nowy Rok i Trzech Króli bez pracy w handlu str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
W 2017 r. wzrosną emerytury i renty str. 2
Zasiłek stały za okres przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności str. 2
Ubezpieczenie zdrowotne rolników str. 2
Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie str. 2
Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w 2017 r. str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Świąteczno-noworoczne zakazy i ograniczenia w ruchu str. 2
Księgi spółki z o.o. str. 3
Zezwolenie na alkohol str. 3
Świadczenie rehabilitacyjne str. 3
Różnice kursowe od pożyczki w walucie obcej str. 3
Okoliczności badania zasadności zwrotu VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

PIT 2016 na start, czyli nowości w zeznaniach rocznych str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczanie wydatków na zakup wyposażenia str. 5
Najem prywatny u przedsiębiorcy-liniowca str. 5
Zmiana okresów amortyzacji str. 5

VAT i akcyza

VAT przy sprzedaży nieruchomości str. 6
Skutki w VAT prowadzenia działalności w dwóch formach prawnych str. 6
Podatnik nie zawsze odliczy VAT z faktur zakupu str. 6
Ponowne rozpoczęcie działalności a możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Przedłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę str. 7
Obowiązek zapoznania pracownika z regulacjami zakładowymi str. 7
Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny w kolejnym okresie rozliczeniowym str. 7
Zmiana wielkości etatu a zwolnienie na dziecko do lat 14 str. 7

Składki ZUS

Założenie firmy na urlopie wychowawczym a ubezpieczenie w ZUS str. 8
Uzupełnienie brakujących raportów składkowych str. 8
Opłacenie składki zdrowotnej po terminie str. 8
Składki na FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Chorobowe dla pracownika wykonującego dodatkowo zlecenie str. 9
Na jak długo ZUS wdraża egzekucję z renty? str. 9
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem str. 9
Zaświadczenie o zarobkach emeryta str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Dokumentacja obcojęzyczna w sprawie podatkowej str. 10
Spółka jawna jako duży podatnik str. 10
Wydłużenie biegu terminu przedawnienia podatku str. 10
Formularz deklaracji korygującej str. 10
Wniosek o interpretację podatkową str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Ubezpieczenia i składki w ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia str. 11
Gratyfikacja z tytułu jubileuszu firmy podlega składkom ZUS str. 11
ZUS osoby odpracowującej dług z tytułu czynszu za lokal str. 11
Składki ZUS od pracowniczych pakietów medycznych str. 11

Rachunkowość dla każdego

Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu str. 12
Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu kwalifikowanego bilansowo jako finansowy, a podatkowo jako operacyjny str. 13
Termin złożenia zawiadomienia o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych str. 13
Towary kupione za granicą w spisie z natury str. 13
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w księdze str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Wymierzanie pracownikom kar porządkowych str. 14
W jaki sposób można kwestionować uchwały wspólników? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Podstawa opodatkowania VAT przy nabyciu paliwa str. 16
Przychód z ubezpieczenia OC członków organów spółki str. 16
PCC od zniesienia współwłasności przy rozdzielności majątkowej str. 16

Spółki i wspólnicy

Spółka z o.o. pod nowym adresem str. 17
Kto ma reprezentować spółkę jawną w okresie likwidacji? str. 17
Wyłączenie indywidualnej kontroli wspólników w spółce z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy str. 18
Zgoda wspólnoty na prowadzenie firmy w mieszkaniu str. 18
Podatek od nieruchomości za użytkowanie wieczyste str. 18
Zaliczka w unijnym projekcie str. 19
Poziom innowacji produktowej oceniany jako rezultat projektu str. 19
Informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia w umowie str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Obowiązki wobec KRS i ZUS w razie darowizny części udziałów jednoosobowej spółki z o.o. str. 20
Wliczanie składki na ubezpieczenie grupowe do wynagrodzenia minimalnego i jej opodatkowanie str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

ZUS RCA za pracownika wykonującego zlecenie na rzecz pracodawcy str. 21
Wypełnienie deklaracji VAT-7 w przypadku świadczenia usług dla podatników spoza UE str. 21
Obniżanie wpłat na PFRON w deklaracji DEK-I-u str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Koszty udzielenia informacji o użytkowniku pojazdu str. 22
W jakim terminie ZUS wydaje decyzję w sprawie renty? str. 22
Ewidencja likwidowanego środka trwałego str. 22
Podpis na elektronicznej deklaracji VAT-7 str. 22

Prawnik radzi

Uregulowanie długu przez osobę trzecią str. 23
Kontrola notariusza w sprawie zapłaty podatku str. 23
Wymogi formalne wniesienia apelacji str. 23
Obowiązek okresowego przeglądu obiektu budowlanego str. 23
Lokalizowanie miejsca na śmietniki na posesjach str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2016 r. str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24

Dodatki

Obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń chorobowych  
Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60