Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 101 (1246) z dn. 17.12.2015

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.?
str. 1
Zmiana zasad oskładkowania kilku umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r. str. 1
Do 31 grudnia br. zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę str. 2
Informacja PIP dotycząca skarg na przedsiębiorców str. 2
Kredyt konsumencki - kontrola UOKiK str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Zmiana rachunków bankowych urzędów skarbowych str. 2
Skrócenie wypowiedzenia str. 3
Świadczenia z NFZ str. 3
Zatrudnienie str. 3
Od 2016 r. zmiany w prezentacji sprawozdań skonsolidowanych str. 3
VAT przy sprzedaży biura str. 3
Doręczanie pism na adres (nie)zamieszkania str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Upadłość a restrukturyzacja str. 4
Kto może być doradcą restrukturyzacyjnym? str. 4
Które postępowanie restrukturyzacyjne wybrać? str. 4
Czy układ będzie korzystny dla wierzyciela? str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Gwiazdkowe wydatki w kosztach firmowych str. 5
Podróże służbowe prezesa spółki str. 5
Przejazd do pracy służbowym samochodem - skutki podatkowe po stronie pracownika str. 5

VAT i akcyza

Wskaźnik proporcji przy sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży str. 6
Rozliczenie VAT przy wykonaniu usługi transportowej str. 6
Skutki utraty prawa do zwolnienia z VAT str. 6
Ulga na złe długi w przypadku, gdy dłużnik zlikwidował działalność str. 6
Warsztat samochodowy bez kasy rejestrującej str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych str. 7
Ustalanie stażu zakładowego w razie przejęcia firmy str. 7
Urlop wychowawczy tylko dla pracownika str. 7

Składki ZUS

Zasady opłacania składki na FP za zleceniobiorców str. 8
Korekta rozliczeń w związku z przekroczeniem rocznego limitu str. 8
Zgłoszenie w ZUS płatnika składek str. 8
ZUS przy zawieszeniu działalności str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Profil do zwolnień lekarskich pracowników firm obsługiwanych przez biura rachunkowe str. 9
Ustalanie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego str. 9
Jak ustalić okres ubezpieczenia do świadczenia przedemerytalnego? str. 9
Emerytura powszechna a staż pracy str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Jak fiskus będzie doręczał pisma firmom? str. 10
Wpłata wpisu sądowego na niewłaściwy rachunek bankowy str. 10
PIT-4R i PIT-11 w formie elektronicznej str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Wynagrodzenie należne za pracę w nocy str. 11
Nadgodziny w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego str. 11
Wypowiedzenie bez uzasadnienia nie wyklucza odprawy str. 11
Druga umowa na okres próbny po zmianach str. 11

Rachunkowość dla każdego

Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie str. 12
Ewidencja księgowa zaległych odpisów amortyzacyjnych str. 13
Wydłużony rok obrotowy spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej str. 13
Zakup materiałów w księdze podatkowej str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Różnice kursowe na rachunku walutowym str. 14
Unijny program na rzecz kształcenia młodzieży Erasmus+ str. 15
Wolontariat europejski str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Nocleg i wyżywienie w jednej diecie str. 16
Miejsce opodatkowania VAT wynajmu środka transportu str. 16
Zakup odzieży roboczej nie jest możliwy z rachunku ZFRON str. 16

Spółki i wspólnicy

Zmiany w przepisach dotyczących spółek str. 17
Zwolnienie od kosztów sądowych dla wspólników spółki cywilnej str. 17
Kiedy spółka musi być reprezentowana na szczególnych zasadach? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Więcej obowiązków dla wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON str. 18
Od orzeczenia o przeciwwskazaniu do kierowania pojazdami można się odwołać str. 18
Czy zarządca budynku odpowiada za ochronę przeciwpożarową obiektu? str. 18
Przejściowe Świadectwo Płatności a faktura str. 19
Wsparcie na funkcjonowanie żłobka str. 19
Naliczenie odsetek a kompensata str. 19
Koszty kwalifikowalne inwestycji w układy kogeneracji str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Obowiązki i skutki związane z przekształceniem spółki cywilnej w komandytową str. 20

Firma dla początkujących

Wybór i zgłaszanie kodów PKD przez przedsiębiorcę str. 21
Składki ZUS nowego przedsiębiorcy po zatrudnieniu na etacie str. 21
Abonament za odbiornik radiowy w firmowym aucie str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Ewidencja księgowa kosztów remontu i ulepszenia str. 22
Urlop ojcowski a nazwisko dziecka str. 22
VAT przy dzierżawie gruntów rolnych str. 22
Prawo do jednorazowej amortyzacji str. 22

Prawnik radzi

Jak głosują współwłaściciele hali garażowej we wspólnocie? str. 23
Brudny pojazd przyczyną nałożenia mandatu str. 23
Sporządzenie aktu notarialnego nie zawsze możliwe str. 23
Sądowe sankcje wobec rodziców w związku z przejawami chuligaństwa dziecka str. 23
Jakie wydatki można pokryć dodatkiem mieszkaniowym? str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2016 r. str. 24
Mały podatnik str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24
Podatki w 2015 r. str. 24
Emerytury i renty str. 24
Składki za pracowników młodocianych str. 24

Dodatki

Odliczanie VAT przy użytkowaniu samochodu w firmie  
Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60