Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 10 (1364) z dn. 2.02.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017SPIS treści :

?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Sprawozdania finansowe za 2016 r. wyłącznie na nowych wzorach str. 1
Wybór sposobu opłacania zaliczek w 2017 r. str. 1
Do 28 lutego br. - roczna informacja o składkach ZUS str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Opłaty biegłych rewidentów w 2017 r. str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Zaostrzenie kar za wyłudzenie VAT str. 2
Regulacje prawne będą badane pod kątem wpływu na MŚP str. 2
Zmiany przepisów dla SKOK-ów str. 2
Można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Za 2016 r. nie ma opłaty za brak sieci zbierania pojazdów str. 2
Wypowiedzenie umowy str. 3
Wysokość macierzyńskiego str. 3
VAT w bilansie str. 3
ZUS za osoby na urlopie wychowawczym w 2017 r. str. 3
Zasadność przedłużania terminu zwrotu VAT str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Zróżnicowana wysokość zasiłku chorobowego za poszczególne miesiące niezdolności do pracy str. 4
Okres opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach w stażu rentowym str. 4
Wpływ podjęcia zatrudnienia przez emeryta na uprawnienia do świadczenia str. 4
Prawo do renty rodzinnej po zmianie systemu nauki str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

PIT od należności pracownika w podróży służbowej str. 5
PIT-40 dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku podatkowego str. 5
Odliczenie składek ZUS str. 5

VAT i akcyza

Odliczenie i zwrot VAT u podatników stosujących odwrotne obciążenie str. 6
Informację podsumowującą VAT-27 składa się bez względu na wartość sprzedaży str. 6
Rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej in minus str. 6

Prawo pracy w praktyce

W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe str. 7
Podstawa odprawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia str. 7
Czas pracy kierowcy-zleceniobiorcy str. 7
Limit godzin niepełnoetatowca na poziomie wymiaru czasu pracy str. 7

Składki ZUS

Kiedy zleceniodawca opłaca składkę na FP za zleceniobiorców? str. 8
Ustalenie okresu przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne str. 8
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wykonywania dwóch umów zlecenia objętych minimalną stawką godzinową str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Wzrost kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji str. 9
Niezdolność do pracy po ustaniu jednego a przed zawarciem drugiego stosunku pracy str. 9
Rencista zawiadamia ZUS o przychodzie str. 9

Postępowanie przed fiskusem

Skutki doręczenia decyzji domownikowi str. 10
Weryfikacja rozliczeń kontrahentów w przypadku zwrotu VAT str. 10
E-korekta papierowej deklaracji VAT-7 str. 10
Urząd skarbowy właściwy w zakresie PIT i VAT str. 10
ZAP-3 z nowym kontem podatnika str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Rozliczenie w ZUS okresu choroby pracownika str. 11
Składki ZUS od kilku zleceń wykonywanych jednocześnie str. 11
Oskładkowanie zapomogi str. 11
Premia dla pracownika na urlopie wychowawczym w raportach ZUS str. 11
Składka na FEP za okres pracy "szczególnej" str. 11
ZUS od świadczeń dla zwalnianych pracowników str. 11

Rachunkowość dla każdego

Uproszczony rachunek zysków i strat str. 12
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych a otrzymana dotacja str. 13
Przychód z tytułu kary umownej w księdze podatkowej str. 13
Ujęcie w bilansie należnych wpłat na kapitał podstawowy str. 13
Przeniesienie do ewidencji pozabilansowej niskocennych środków trwałych całkowicie zamortyzowanych str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Sankcje w podatku VAT str. 14
Zasady prowadzenia ZFRON i wydatkowania jego środków str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Błędna podstawa prawna we wniosku o interpretację podatkową str. 16
Prawo do ulgi mieszkaniowej przy sfinansowaniu wydatków z kredytu str. 16
Nabycie wierzytelności bankowej a moment jej przedawnienia str. 16

Spółki i wspólnicy

Konflikt interesów w spółce z o.o. str. 17
Warunki przekazania wnukowi udziału w spółce jawnej str. 17
Komu ma złożyć rezygnację jeden z członków zarządu? str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Wyjątki w obowiązku rejestracji zbiorów danych u GIODO str. 18
Przeciętne zatrudnienie w Z-06 str. 18
Delegowanie do Francji w firmach transportowych str. 18
Samochód ciężarowy w spółce cywilnej str. 18
Kredyt na innowacje z częściową spłatą kapitału str. 19
Dofinansowanie działań inwestycyjnych str. 19
Transakcje gotówkowe tylko do kwoty 15 tys. zł str. 19
Trwałość miejsc opieki nad dziećmi str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

PCC od pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez udziałowca z majątku wspólnego małżonków str. 20
Podatek od środków transportowych za 2016 r. zadeklarowany i opłacony w styczniu 2017 r. str. 20

Firma dla początkujących

Ubezpieczenia żony przedsiębiorcy sporadycznie pomagającej mu w firmie str. 21
W CEIDG można zarejestrować firmę przez telefon str. 21
Choroba a okres prowadzenia działalności gospodarczej str. 21
Limit zwolnienia z VAT przy zawieszeniu działalności str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Dokumentowanie przez wdowę prawa do renty rodzinnej str. 22
Praca wykonywana w dniu wolnym dla pracownika str. 22
Badanie efektu zachęty metodą jakościową str. 22
Przerwa w działalności na czas opieki nad dzieckiem str. 22

Prawnik radzi

Ustrój przymusowy, czyli rozdzielność majątkowa str. 23
Wspólność ustawowa to nie zawsze równe udziały str. 23
Właściwość sądu w sprawie o alimenty str. 23
Darowizny a dział spadku str. 23
Odpowiedzialność za transakcje przy użyciu zagubionej karty str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne str. 24
Składki ZUS str. 24
Podatki w 2017 r. str. 24
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych str. 24
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT w 2017 r. str. 24

Dodatki

Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60