30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 1 (729) z dn. 3.01.2011

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 1 (729) z dnia 3.01.2011SPIS treści :

pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Czas pomyśleć o formie opodatkowania str. 1
Nowe limity w składkach ZUS w 2011 r. str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Rozliczenie przez płatnika
PIT-12 trzeba złożyć przed 10 stycznia
str. 2
Termin wyboru OFE str. 2
Wykaz OPP str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Ściąga na rok 2011 str. 2
Utrata karty podatkowej str. 3
Pensja bez podwyżki str. 3
Fotografowanie akt str. 3
Rozliczenie mediów w kosztach najmu na przełomie roku str. 3
Praca na emeryturze lub rencie zwiększa świadczenie str. 3
Spadkobiercy uwłaszczonych lokatorów nie muszą zwracać bonifikat str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Zagraniczne składki w polskim zeznaniu podatkowym str. 4
Zaległe składki zdrowotne w PIT-28 str. 4
Koszty przy zatrudnieniu w kilku firmach str. 4
Ślub dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej str. 4
Samotny rodzic z zagranicznymi dochodami str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Wybór formy wpłacania ryczałtu za 2011 r. str. 5
Grunt nabyty pod inwestycję str. 5
Rozliczenie dochodu z działalności prowadzonej w różnych formach str. 5
Wydatki na dostosowanie użyczonego pomieszczenia str. 5

VAT i akcyza

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011 str. 6
Sprzedaż samochodu, przy nabyciu którego nie odliczono VAT str. 6
Opodatkowanie VAT punktu przyjmowania opłat str. 6
Transport poza UE na zlecenie polskiego podatnika str. 6

Prawo pracy w praktyce

Okresy rozliczeniowe dłuższe niż zwykle str. 7
Udzielanie przerw na karmienie dziecka str. 7
Ustalenie stażu pracownika w przypadku zwolnień grupowych str. 7
Termin wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy str. 7

Składki ZUS

Nowe prawo 2011
Zmiany w ustawie zdrowotnej
str. 8
Ubezpieczenia przy dwóch urlopach wychowawczych str. 8
Od kiedy wyrejestro­wać członka rady nadzorczej z ubezpieczenia zdrowotnego? str. 8
Składki za przedsiębiorcę na rencie wykonującego równocześnie zlecenie str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Nowy wzór zwolnienia lekarskiego str. 9
Zmiana pracodawcy a podstawa wymiaru zasiłku str. 9

Rachunkowość dla każdego

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie str. 10
Metoda FIFO stosowana do wyceny rozchodu waluty str. 11
Wynagrodzenie chorobowe w księgach rachunkowych str. 11
Remanent u weterynarza str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2011 r. str. 12

Postępowanie przed fiskusem

Konsekwencje zajęcia rachunku bankowego str. 14
Skutki złożenia korekty deklaracji str. 14
Kto może trafić do Krajowego Rejestru Karnego? str. 14
Rachunek wystawiony po upływie trzech miesięcy od wydania towaru str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Przerejestrowanie samochodu a jego amortyzacja str. 15
Pobranie zawyżonego wynagrodzenia przez pracownika str. 15
Odwołanie od interpretacji str. 15
Wysokość składek za chorego przedsiębiorcę str. 15
Gdy niezdolność do pracy powstanie po ustaniu zatrudnienia str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Czy takie same środki trwałe można różnie amortyzować? str. 16
Jedna faktura korygująca do faktury końcowej i zaliczkowej str. 16
Organizacja konferencji (szkoleń) w kosztach podatkowych str. 16

Spółki i wspólnicy

Podobieństwa i różnice spółki cywilnej oraz jawnej str. 17
Natychmiastowe odwołanie członka zarządu spółki z o.o. str. 17
Wspólnik ma prawo dostępu do dokumentacji spółki jawnej str. 17
Wpływ rozwiązania spółki z o.o. na ważność zawartych umów str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

O czym przedsiębiorca powinien pamiętać na początku nowego roku? str. 18
Środki na adaptację stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej str. 18
Punkt apteczny można założyć tylko na wsi str. 18
Pracodawca może przeglądać kartę kierowcy str. 18

Umowy cywilnoprawne

Ile kosztuje zakup nieruchomości? str. 19
Użyczenie i najem mieszkania str. 19
Gdy dzieło nie może być wykonane z winy zamawiającego str. 19
Zabezpieczenie roszczeń hipoteką przymusową str. 19

Obrót gospodarczy

Sprzedaż wierzytelności pieniężnych str. 20
Cena w euro, zapłata w złotych str. 20
Nieterminowa wypłata kredytu przez bank str. 20
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym po terminie str. 20

Z listów od Czytelników

Podatek od nieruchomości za namioty str. 21
Zatrzymanie wadium oferenta str. 21
Właściciel stacji kontroli pojazdów nie musi być diagnostą str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Rozpoczęcie inwestycji w świetle regionalnej pomocy inwestycyjnej str. 22
Etatowy pracownik i dodatkowa umowa cywilnoprawna w projekcie str. 22
Dotacje dla firm w PO IG w 2011 r. str. 22
Wysokość zaliczki na projekt dotyczący modernizacji str. 22

Prawnik radzi

Znaczenie opinii biegłego w sprawie str. 23
Pomoc materialna w okresie ciąży od ojca dziecka str. 23
Jak określić miejsce zamieszkania dziecka? str. 23
Wywłaszczenie nieruchomości znajdującej się w spadku str. 23
Równość dzieci zmarłego w nabywaniu spadku po nim str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Wynagrodzenia str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Odsetki str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Opłaty lokalne str. 24
Podatki w 2011 r. str. 24
PCC str. 24
Podatek rolny i leśny str. 24
Ryczałt str. 24
Rozliczenia pieniężne str. 24

Dodatki

Dodatek reklamowo-promocyjny  
Informacja ZUS IWA za 2010 rok  
PIT 2010 - jak wypełnić zeznanie podatkowe? 


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60