Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 67 (1629) z dn. 22.08.2019  »  Faktura do paragonu tylko z NIP nabywcy

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2020"
Faktura do paragonu tylko z NIP nabywcy - Nowe prawo 2020 - VAT i akcyza

Faktura do paragonu tylko z NIP nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. ograniczenia co do możliwości wystawiania faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.

NIP na paragonie

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi ograniczenia do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Z nowo dodanego do art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wynika, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby VAT lub podatku od wartości dodanej.

Zmiany te, jak uzasadniło Ministerstwo Finansów, wynikają z nieuczciwych procederów polegających na wystawianiu faktur (tzw. pustych faktur) na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów. Firmy na podstawie takich faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe. Tak więc zdaniem MF, wprowadzenie przepisów uniemożliwiających prowadzenie takiego procederu jest niezbędne, w świetle prowadzonych działań zmierzających do uszczelnienia systemu podatku VAT. Pomimo że sygnały dotyczyły nadużyć głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) oraz budowlanej (zakupy materiałów budowlanych), uznano za zasadne wprowadzenie regulacji zapobiegających takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku (które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć). MF zauważyło także, że podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, że jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar jako konsument, nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta.

Z uwagi na to, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających NIP nabywcy będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. Oznacza to, że nowe przepisy wymuszą na nabywcy pewną konsekwencję. Jeśli będzie on dokonywał zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę. Gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik - wtedy sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu w kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę. Rozwiązania te nie będą miały zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Nowa sankcja w VAT

Ustawodawca, modyfikując zasady wystawiania faktur, wprowadził jednocześnie sankcję w przypadku naruszenia nowych przepisów. Jak wynika z nowo dodanego do art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem art. 106b ust. 5, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Ponadto w ustawie o VAT pojawił się nowy art. 109a, zgodnie z którym w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera NIP, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. I także tutaj ustawodawca zastrzegł, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie albo za przestępstwo skarbowe, nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Sankcje mają stanowić narzędzie do likwidacji występującego mechanizmu nadużycia. Mają mieć one przede wszystkim wymiar prewencyjny oraz być dotkliwością za nieprzestrzeganie formalnych zasad wystawiania i ewidencjonowania faktur, zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy.

Zdaniem MF wprowadzenie sankcji na niższym poziomie oznaczałoby, że podatnik i tak miałby korzyść w tym, żeby ewidencjonować te faktury, ponieważ nadal uzyskiwałby on korzyść, tylko że w niższej wysokości.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy, nowe regulacje nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (brak publikacji aktu prawnego)

Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

Metoda podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Rozszerzony katalog podmiotów rozliczających obowiązkowo VAT

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Ujednolicenie matrycy stawek VAT i wiążąca informacja stawkowa

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Nieodliczony VAT a ulga na złe długi u dłużnika

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Zastosowanie błędnej stawki VAT przez sprzedawcę

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Darowizna komputerów na rzecz szkoły a VAT

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Sprzedaż towaru na rzecz osób prywatnych a kasa fiskalna

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Opodatkowanie VAT napiwku

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Opodatkowanie VAT usług konserwacji klimatyzacji

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Import usług - moment wykazania VAT należnego i termin odliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży przez internet

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Nadwyżka VAT w części do zwrotu na rachunek, a w części do przeniesienia

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Ulga na złe długi u dłużnika

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Faktury w euro wystawione przez podmiot krajowy

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Kwartalne odliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Działalność spółki cywilnej, w której wspólnikiem jest podatnik VAT

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Oznaczenia literowe przypisane do stawek VAT

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Ustalenie limitu zwolnienia z kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Odliczanie VAT od wydatków ponoszonych w okresie zawieszenia działalności

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Zakup usługi ubezpieczeniowej od zagranicznego kontrahenta

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Ewidencja przebiegu pojazdów dla samochodów typu van

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Usługa budowlana dla placówki dyplomatycznej

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Świadczący usługi mediacji korzysta ze zwolnienia z VAT

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Rozbiórka budynku a korekta podatku naliczonego

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.