Gazeta Podatkowa
Proszę czekać, trwa ładowanie zawartości e-wydania . . .
przejdź na stronę główną serwisu Gazeta Podatkowa
poprzednia strona
następna strona
Dostępne dodatki:
Pakiety medyczne będą zwolnione z VAT
autor: Aleksandra Węgielska
Pakiety medyczne będą zwolnione z VAT
autor: Aleksandra Węgielska
Zaległe urlopy do pilnego wykorzystania
autor: Agata Barczewska
Zaległe urlopy do pilnego wykorzystania
autor: Agata Barczewska
Ważne terminy
Obowiązki wprowadzających i zbierających zużyty sprzęt
Mniej obowiązków przy zawieszaniu działalności
Bieżące zawsze pod ręką
Poselski projekt zmian dla pracujących emerytów
Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
Kronika legislacyjna
Wchodzą w życie przepisy
Zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z Konstytucją
Koszty wniosku o dotację
autor: Beata Siwkowska
Okres wypowiedzenia
autor: Ewa Madejek
Zasiłek opiekuńczy
autor: Bożena Dziuba
Opłata produktowa za baterie i akumulatory
autor: Kinga Romas
Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?
autor: Bożena Dziuba
Wypłata odprawy emerytalnej
autor: Ewa Madejek
Informacja o zasiłku opiekuńczym w świadectwie pracy
autor: Ewa Madejek
Długoterminowe umowy na czas określony
autor: Agata Barczewska
Dodatek specjalny w podstawie trzynastki
autor: Agata Barczewska
Wynagrodzenie urlopowe i za nadgodziny a premia uznaniowa
autor: Ewa Madejek
Remanent przy likwidacji działalności w 2011 r.
autor: Agata Cieśla
Remanent przy likwidacji działalności w 2011 r.
autor: Agata Cieśla
Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
autor: Beata Siwkowska
Karta podatkowa a przychód z podnajmu
autor: Beata Siwkowska
Pobór ryczałtu ze zleceń
autor: Beata Siwkowska
Potwierdzanie eksportu pośredniego towarów
autor: Aleksandra Węgielska
Odliczenie VAT od zakupu części do samochodu osobowego
autor: Aleksandra Węgielska
Miejsce opodatkowania usług reklamowych
autor: Aleksandra Węgielska
Stawka VAT na dostawę żywych zwierząt
autor: Aleksandra Węgielska
Powrót do pracy na mocy wyroku
autor: Agata Barczewska
Powrót do pracy na mocy wyroku
autor: Agata Barczewska
Indywidualny rozkład czasu pracy
autor: Ewa Madejek
Podział urlopu na części
autor: Ewa Madejek
Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?
autor: Dorota Wyderska
Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?
autor: Dorota Wyderska
Praca na rzecz byłego pracodawcy a prawo do ulgi w opłacaniu składek
autor: Dorota Wyderska
Data wyrejestrowania zleceniobiorcy w ZUS
autor: Dorota Wyderska
Jak ubezpieczyć żonę wspólnika spółki jawnej?
autor: Dorota Wyderska
Kto może liczyć na pomoc z funduszu alimentacyjnego?
autor: Anna Minierska
Kiedy w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniamy premię po uzupełnieniu?
Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego
Ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. II)
autor: Dorota Przybyszewska
Jaki dowód jest podstawą ujęcia kosztu w księdze?
autor: Dorota Przybyszewska
Zwrot VAT za przejazd autostradą
autor: Ewa Kowalska
Ewidencja zaliczki na poczet wynagrodzenia
autor: Ewa Kowalska
Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych
autor: Bożena Dziuba
Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych
autor: Bożena Dziuba
Konsekwencje niepłacenia podatków
autor: Małgorzata Smolnik
Jak sobie radzić z bezczynnością organu?
autor: Saw
Urząd może wezwać podatnika telefonicznie
autor: Małgorzata Smolnik
Uchylenia kary porządkowej
autor: Małgorzata Smolnik
Wypadek w pracy a odszkodowanie z ZUS
autor: Bożena Dziuba
Operacje na rachunku walutowym
autor: Dorota Przybyszewska
Zakaz palenia w pomieszczeniach firm
autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Od kiedy zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?
autor: Dorota Wyderska
Manipulowanie kosztami jest niedozwolone
Brak winiety na szybie pojazdu nie zawsze skutkuje karą
Dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz z emeryturą lub rentą
Gdy wartość wkładu nie odpowiada rzeczywistości
autor: Paweł Cierkoński
Kontrakt menedżerski zamiast umowy o pracę
autor: Paweł Cierkoński
Prawo osoby trzeciej do uzyskania informacji w spółce jawnej
autor: Remigiusz Johaniewicz
Rezygnacja członka rady nadzorczej
autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Tylko przedsiębiorcy płacą podatek od nieruchomości za budowle
autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Odsetki z tytułu zaległych opłat za korzystanie ze środowiska
autor: Kinga Romas
Sprawozdanie o poziomach zbierania baterii i akumulatorów
autor: Kinga Romas
Dokumenty w procesie budowlanym
autor: Kinga Romas
Zakup rzeczy od osoby niebędącej właścicielem
autor: Tomasz Konieczny
Zakup rzeczy od osoby niebędącej właścicielem
autor: Tomasz Konieczny
Kradzież z mieszkania a ubezpieczenie mienia
autor: Tomasz Konieczny
Zamiana mieszkań jest opłacalna podatkowo
autor: Tomasz Konieczny
Zakończenie najmu zawartego na czas oznaczony
autor: Tomasz Konieczny
Sklepy internetowe
Zasady zwrotu klientom kosztów przesyłki
autor: Andrzej Janowski
Kiedy zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności wymaga wizyty u notariusza?
autor: Andrzej Janowski
Ogłoszenie upadłości po zaprzestaniu prowadzenia działalności
autor: Andrzej Janowski
Zapłata z konta innej osoby
autor: Andrzej Janowski
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu
autor: Andrzej Janowski
Świadek w postępowaniu podatkowym
autor: Małgorzata Smolnik
Udział pracownika organu przy wydawaniu decyzji
autor: Saw
Kłopoty finansowe nie przesądzają o umorzeniu VAT
autor: Małgorzata Smolnik
Unijne wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe
autor: Jolanta Białkowska
Zakup prac przygotowawczych związanych z nową inwestycją
autor: Jolanta Białkowska
Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodów
autor: Jolanta Białkowska
Mapa projektów EFS
autor: Jolanta Białkowska
Więcej uprawnień spadkowych dla małżonka spadkodawcy
autor: Dawid Szwarc
Potrącenie wierzytelności przekształconej spółki z o.o.
autor: Aleksandra Strzelecka
Prawa konsumenta przy zakupie usług w sieci
autor: Dawid Szwarc
Przeprowadzka do nowego domu dopiero po zawiadomieniu organu
autor: Dawid Szwarc
Korzystanie z pomocy psa asystującego
autor: Dawid Szwarc
Zmiana nazwiska lub imienia
autor: Dawid Szwarc
Ubezpieczenia ZUS
Ubezpieczenia ZUS
Zasiłki

Zasiłki
Składka na FP i FGŚP

Składka na FP i FGŚP
Emerytury i renty

Emerytury i renty
Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne
Odsetki za nieterminowe przekazanie składek do OFE
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe
kliknij, aby zobaczyć grafikę
kliknij, aby przeczytać dodatek
Zeznanie CIT za 2010 rok
e - wydanie Gazety Podatkowej dostępne jest tylko dla użytkowników zalogowanych