Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Archiwum autorów


Ewelina Mentel-Wyrzychowska - Archiwum artykułów na rok 2019:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Podstawa prawna wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółkiNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowejNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Wypłata i zwrot zaliczek na poczet dywidendyNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Jednomyślność przy zwiększeniu w umowie spółki górnej granicy dopłatNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Skutki śmierci jednego z dwóch wspólników spółki jawnejNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uprawnienia sądu rejestrowego w ramach postępowania przymuszającegoNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Gdy spółka komandytowa udziela pożyczki swojemu wspólnikowiNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Skutki zwolnienia wspólnika od udziału w stratach spółkiNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Zmiany w składzie wspólników a prawidłowe wypełnienie druków KRSNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
PCC a objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowymNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Pełnomocnik do umowy z członkiem zarząduNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Odpowiedzialność księgowej za brak sprawozdania finansowego w KRSNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Rozliczenie PCC od dopłat przez komunalną spółkę z o.o.Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Zasady obsadzania rad nadzorczych spółek komunalnychNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Dodatkowe środki wnoszone do spółki jawnej pochodzące z darowizny od rodziców wspólnikówNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Konflikt w spółce dwuosobowej a przejęcie jej przedsiębiorstwaNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Warunki zmiany roku podatkowego w spółce z o.o.Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Pożyczki od wspólników dla spółki a zbiorcze deklaracje PCCNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Prosta spółka akcyjna od marca 2020 r.Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Skutki braku wymaganej uchwały o dalszym istnieniu spółkiNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Wypowiedzenie spółki cywilnej przez wspólnikaNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Koszty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jawnejNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Rola prokurenta w spółce handlowejNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zmiana adresu wspólnika spółki komandytowejNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Realizacja obowiązków sprawozdawczych wobec KRSNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Wymogi zmiany siedziby spółki z o.o.Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Dochodzenie roszczeń przez wspólników spółki cywilnejNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Wymogi co do formy uchwał wspólników spółki z o.o.Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Wymogi proceduralne i skutki w VAT przy przekształceniu indywidualnej działalności w spółkę z o.o.Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Dofinansowanie komunalnej spółki z o.o. dopłatami - procedura, PCC i ewidencja księgowaNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Obowiązki sprawozdawcze wobec KRS a zawieszenie spółkiNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Sprzedaż udziałów bez wymaganej zgody spółki jest bezskutecznaNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Przekazanie majątku likwidowanej spółki z o.o. wspólnikomNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Przekształcenie w spółkę komandytową a PCCNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Przystępujący do spółki jawnej odpowiada za jej długiNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Zgromadzenie wspólników może być odwołaneNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Spółka jawna może być wspólnikiem spółki cywilnejNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Udzielenie absolutorium członkom zarząduNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Losy spółki jawnej w razie śmierci wspólnikaNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
NIP-8, nazwa i rachunkowość spółki przekształconejNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
PCC od pożyczki udzielonej spółce komandytowej przez jej wspólnikaNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Powołanie wiceprezesa zarządu w spółce z o.o.Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Planowane zmiany przepisów związane z sukcesją przedsiębiorstw istotne dla spółekNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Prokura w spółce cywilnej budzi sporo wątpliwościNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Rodzaj umowy o przeniesienie udziału w spółce a PCCNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Skutki naruszenia zasad reprezentacji spółkiNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Od 1 lipca 2019 r. zbiorcze deklaracje PCCNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Umowa spółki cichej a PCCNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Wątpliwości związane ze zgłaszaniem zmian do KRSNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Kontrahenci powinni uważać na spółki komandytoweNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Pełnomocnik spółki jawnejNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki a podział zysku między wspólnikówNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę i przekazanie jej dzieciomNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Zbycie udziałów spółkiNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Kary za brak sprawozdania finansowego w KRSNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Rozliczenie PCC od nowych wkładów wnoszonych do spółki jawnejNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Wypełnienie PCC-3Nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Zawieszenie spółki handlowej maksymalnie na 24 miesiąceNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Elektroniczna droga składania wniosków do KRSNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Koszty rejestracji i PCC od spółki z o.o. założonej w trybie S24Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Tajne głosowanie na żądanie wspólnikaNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Nabycie ogółu praw i obowiązków komandytariusza bez PCCNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Postępowanie przed KRS dotyczące stowarzyszeniaNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Zgłoszenie zmiany w KRS dotyczącej numeru PESEL członka zarząduNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Bezpłatne zgłoszenie do KRS dokumentów finansowych za 2018 r. i za 2017 r.Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów RzeczywistychNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Konsekwencje ujawnienia majątku spółki wykreślonej z KRSNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ostrożnie z wypłatami dla wspólników spółki z o.o.Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Data otwarcia likwidacji spółkiNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Moment właściwy na odwołanie członka zarząduNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Spółka komandytowa w świetle PCC to spółka osobowaNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Spór co do wartości udziału kapitałowego byłego wspólnikaNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Zapłata PCC w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowegoNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Zawarcie umowy przez spółkę z o.o. z jej funkcjonariuszemNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Udostępnienie sprawozdania finansowego wspólnikom spółki z o.o.Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Za prokurenta spółki może działać pełnomocnikNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Zasady reprezentacji spółki komandytowejNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Czas na podsumowanie ubiegłego roku obrotowegoNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Plusy i minusy rejestrowania spółki w trybie S24Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zasady reprezentacji spółdzielni z jednoosobowym zarządemNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Członek zarządu może nie pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcjiNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
W spółce cywilnej pożyczkobiorcą są wspólnicy, a nie spółkaNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Warunki prawidłowego wdrożenia likwidacji spółki z o.o.Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Forma aneksu do umowy spółki cywilnejNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Zasady realizowania praw wspólnika przez jego spadkobiercówNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Gdy spółka z o.o. wypracowała zysk, a nie wypłaca dywidendyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Prokurent w spółce jawnejNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Zwrot zaliczek na poczet zysku w spółce komandytowejNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Nieodpłatne wycofanie nieruchomości ze spółki a podatek od spadków i darowiznNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. musi trafić tylko do KRSNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Gdy spółka ma obowiązek zamówić ogłoszenie w MSiGNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Komandytariusz musi wnieść wkład, aby uwolnić się od odpowiedzialnościNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Warunki zbycia udziału w spółce jawnej oraz rozliczenie z ZUSNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Dostosowanie wartości udziałów po umorzeniu z czystego zyskuNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Wspólnicy spółki cywilnej jako strona umowyNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Zmiany dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o.Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Odpowiedzialność likwidatora za długi spółki z o.o.Nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Praca jako wkład do spółki a PCCNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Wyprzedzające powołanie członka zarządu przed upływem trwającej kadencjiNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Połączenie spółki jawnej z komandytowąNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Wykreślenie spółki osobowej z KRS bez formalnej likwidacjiNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Bezzwrotne dopłaty w celu pokrycia stratyNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Sprawdzenie zasad reprezentacji spółki handlowejNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady zwrotu wkładu dla komandytariuszaNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Rozliczenia po wystąpieniu wspólnika może określać umowa spółkiNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Sprawozdanie finansowe spółki handlowej musi trafić do KRSNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałówNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Osoba uprawniona do akceptowania wniosków urlopowych członka zarząduNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Spółka musi wnioskować o zmiany w KRSNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Warunki zawieszenia działalności oraz prawa i obowiązki spółki z o.o. podatnika VATNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Pożyczka dla spółki z o.o. od prezesa zarządu a PCCNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Przekształcenie spółki cywilnej w jawnąNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Sytuacja spółki z o.o. ze stratą kwalifikowanąNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Zmiany w zasadach składania rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowejNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej a jego przekazanie administracji skarbowejNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Zasady przekazywania sprawozdań finansowych do administracji skarbowej i KRS
Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Warunki prawidłowej wypłaty dywidendy w spółce z o.o.Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zmiana umowy spółki jawnej założonej w trybie S24Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
SN o pełnomocniku do umów z członkiem zarząduNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Zasady wnoszenia wkładów do spółki cywilnejNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę cywilnąNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Udziały własne pomniejszają kwotę, jaką można przeznaczyć na dywidendęNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Zmiany dotyczące przekazywania sprawozdań finansowych do KRSNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Likwidacja spółki z o.o. trwa co najmniej 6 miesięcyNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Obowiązki związane z rachunkowością i PCC przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytowąNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Partner musi być w zarządzieNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Członek zarządu ma obowiązek wnioskować o upadłość spółkiNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Od 1 kwietnia 2019 r. zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS będzie mógł dokonać profesjonalny pełnomocnikNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Praktyczne aspekty sprawdzania danych spółki w KRSNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Termin na wypowiedzenie umowy spółkiNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Przekazywanie sprawozdań finansowych za 2018 r. innych podmiotów niż przedsiębiorcy z KRSNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Wymogi zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę jawnąNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Zwrot dopłat po zmianie właściciela udziałówNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia stratyNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Zatrudnienie pracownicze wspólników w ich spółce z o.o.Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w zamian za rentęNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Przystąpienie komandytariusza do spółki to określone obowiązki wobec KRS i USNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Rozliczenie PCC od pożyczki dla spółki jawnejNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Wynagrodzenie dla prokurenta na podstawie uchwałyNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Zasady zmiany umowy spółki komandytowejNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Warunki prowadzenia egzekucji z majątku wspólnikówNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Zwrot dopłat wspólnikom bez wymaganego ogłoszeniaNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Forma umów zawieranych pomiędzy powiązanymi spółkamiNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2019 r.Nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Spółka z o.o. nie może bezterminowo zawiesić działalnościNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Obowiązki wspólników spółek osobowych wobec Szefa KAS
Nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Koszty zgłaszania zmian do KRS przez spółkęNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Podział zysku i pokrywanie strat w spółkach osobowychNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Prokurent a zgłoszenie do KRSNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Realizacja prawa głosu przez wspólnika będącego spółką z o.o.Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Zakładając spółkę w procedurze S24, należy samemu przygotować niektóre dokumentyNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Nazwa spółki po przekształceniuNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Oświadczenie do KRS dotyczące braku obowiązków sprawozdawczych spółkiNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu w razie powiększenia grona wspólników spółki cywilnejNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Kupno auta firmowego od wspólników spółki cywilnej a PCCNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zasady wyrażania przez zarząd zgody na zbycie udziałówNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zwyczajne zgromadzenie wspólników z uchwałami w postaci pisemnejNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego administracji skarbowejNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Oświadczenia, jakie musi złożyć nowo powołany członek zarząduNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową a PCCNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Reprezentacja spółki z o.o. w umowie z członkiem zarząduNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Odpłatne zbycie udziału w spółce jawnej a PCCNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Wnoszone dopłaty do spółki z o.o. muszą mieścić się w umownym limicieNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Zawieszenie działalności spółki handlowej w 2019 r.Nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Skazanie może wyłączyć możliwość pełnienia funkcji prokurentaNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Sporządzenie e-sprawozdania finansowego za 2018 r. i przekazanie go do KRSNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ustalenie wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej w uchwale wspólnikówNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Zmiany przepisów dotyczące spółki partnerskiejNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Komandytariusz nie odpowiada za długi spółkiNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Przeznaczenie wypracowanego zysku na bieżącą działalność a PCCNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Błędy w reprezentacji spółki a ważność umowyNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Możliwość składania zbiorczych deklaracji PCC przy umowie sprzedaży udziałówNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Likwidatorami spółki z o.o., co do zasady, są członkowie zarząduNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Śmierć komandytariusza a losy spółkiNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Zwrot wkładu wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnejNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Obowiązki związane z likwidacją spółdzielni pracyNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. spółkę komandytowąNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Wypłata zysku wspólnikom spółki z o.o. w 2019 r.Nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zakończenie działalności spółki jawnejNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Pełnomocnik wspólnika na zgromadzeniuNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Reprezentowanie spółki jawnej przez jednego wspólnikaNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Forma zbycia udziałówNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Zasady reprezentacji spółki osobowej w umowie z jej wspólnikiemNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Zmiany dotyczące zwyczajnych zgromadzeń wspólnikówNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Przeważający rodzaj działalności spółki jawnej a zakaz handluNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zasady działania spółki z o.o. w organizacjiNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
PCC zapłacony od pożyczki przed 1 stycznia 2019 r. nie podlega obniżeniuNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Upoważnienie wspólników na mocy umowy spółki do zwołania zgromadzeniaNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Co to jest numer EORI?Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Darowizna ogółu praw i obowiązków to czynność między stronamiNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Skutki w PCC pozostawienia w spółce podzielonego zyskuNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Warunki skorzystania przez spółkę z o.o. z przerwy w wykonywaniu działalnościNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRSNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.