Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Ewa Madejek

Archiwum autorów


Ewa Madejek - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Rozliczenie czasu pracy pracownika w przypadku choroby i pracy w nadgodzinachNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Termin wykorzystania zwolnienia na dziecko do 14. roku życiaNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Współczynnik urlopowy proporcjonalny do wielkości etatuNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Wymiar pierwszego urlopu pracownika niepełnoetatowegoNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
COVID-19
Wynagrodzenie urlopowe i podstawa zasiłku dla pracownika ze zmniejszonym wymiarem czasu pracy
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Dzień wolny za święto 1 maja 2020 r.Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Upływ terminowej umowy w czasie świadczenia rehabilitacyjnegoNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Złożenie wniosku o urlop wychowawczyNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Koniec umowy na czas określony a wykorzystanie urlopuNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Ustalanie wymiaru urlopu dla pracownika niepełnosprawnegoNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracyNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownikaNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Wnioskowanie o urlop ojcowskiNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Zajęcie komornicze niealimentacyjneNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Szkolenie bhp w czasie epidemii COVID-19
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Informacja o okresie przechowywania akt osobowychNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Ukończenie gimnazjum a urlopNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Wynagrodzenie przyjmowane do naliczenia odprawy pośmiertnejNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowyNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Odprawa ekonomiczna dla pracownikaNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Okresy zaliczane do stażu urlopowegoNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Pomoc socjalna w ramach ZFŚS i własnych środków pracodawcyNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Świadectwo pracyNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Niezdolność do pracy w okresie wyczekiwania a prawo do wynagrodzenia chorobowego i za pracęNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Wnioskowanie o urlop rodzicielskiNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Wymiar urlopu przy pierwszej pracyNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Badania kontrolne pracownicy w ciąży w czasie epidemii
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Liczba dni pracy w systemie równoważnym dla niepełnoetatowcaNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnychNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Urlop dla niepełnosprawnego pracownikaNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Urlop rodzicielski i wychowawczy w świadectwie pracyNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Termin ważności badań profilaktycznych w czasie epidemii COVID-19
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Przedłużenie umowy do dnia porodu a limit zatrudnienia terminowegoNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Równoległe zatrudnienieNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Umowa na zastępstwo i czas określony a długość wypowiedzeniaNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Ustalenie wynagrodzenia urlopowegoNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Wypowiedzenia zmieniające warunki płacoweNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
TARCZA
Refundacja wynagrodzeń młodocianych w czasie epidemii
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Dopełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do obliczenia nagrody jubileuszowejNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Dostarczenie dokumentów potwierdzających prawo do wyższego wymiaru urlopuNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Termin na ukaranie pracownika karą porządkowąNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w ramach systemu podstawowegoNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Badania wstępne w czasie epidemii koronawirusa
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Choroba młodocianego przez cały miesiącNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Czas pracy dla niepełnoetatowcaNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Urlop ojcowski na świadectwie pracyNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskimNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wymogi formalne przy udzielaniu urlopu wychowawczegoNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Okres 30 dni choroby a badania kontrolneNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności a urlopNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Rozwiązanie umowy i zwolnienie ze świadczenia pracyNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
COVID-19
Wynagrodzenie przestojowe a składniki zmienne
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Czas przerw w pracy dla niepełnosprawnego pracownikaNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Ekwiwalent za urlop na wychowawczymNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Nałożenie kary porządkowej na pracownikaNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy w świadectwie pracyNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Choroba dziecka w czasie urlopu wypoczynkowego matkiNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Odprawa ekonomicznaNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Praca w nocy pracownika opiekującego się małym dzieckiemNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Prawo do odprawy w razie zwolnień indywidualnychNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Ustalanie okresów ochronnych dla chorego pracownikaNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Zwolnienie okolicznościowe związane ze zgonem i pogrzebem ojczymaNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Termin wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlopNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Urlop dodatkowyNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Urlop okolicznościowy a stałe miesięczne składniki wynagrodzeniaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Urlop rodzicielski a praca na etacie u innego pracodawcyNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Wynagrodzenie zasadnicze nie zawsze odpowiada płacy minimalnejNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Chorobowe przez cały miesiąc a płacaNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Odprawa emerytalnaNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Wprowadzenie czasu letniego bez wpływu na wynagrodzenieNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownikaNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zmiana stawki stałego wynagrodzenia w trakcie miesiącaNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Długość wypowiedzenia umowy na okres próbnyNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Podwyżka wynagrodzenia a choroboweNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Świadectwo pracyNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po macierzyńskimNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wynagrodzenie godzinowe a odprawa emerytalnaNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wynagrodzenie pracowników zamkniętych firmNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłatyNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Przeliczenie urlopu za lata poprzednie po dostarczeniu świadectw pracyNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Badania wstępne u innego pracodawcy nie zastępują badań okresowychNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Staż pracy powiększony o okres naukiNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Wykazywanie urlopu wypoczynkowego i zajęcia komorniczego w świadectwie pracyNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Wynagrodzenie młodocianego w razie NN i chorobyNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Gdy pracodawca nie uwzględni premii uznaniowej w podstawie wynagrodzenia chorobowegoNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Rozliczenie pracy w wolną dla pracownika sobotęNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Badania wstępne a przerwa w zatrudnieniuNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Obowiązek zawarcia umowy z zakładem służby medycyny pracyNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Ustalanie wymiaru urlopu i jego udzielanie pracownikowi niepełnoetatowemuNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Ustalenie wymiaru urlopu i podstawy ekwiwalentu urlopowegoNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Urlop wypoczynkowy w równoległym zatrudnieniuNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Długotrwała umowa na czas określonyNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego po utracie stopnia niepełnosprawnościNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Wyrównanie do płacy minimalnejNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Podstawa odprawy emerytalnejNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Prawo do wyższego wymiaru urlopu po osiągnięciu 10-letniego stażu pracyNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z pracownikiem przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnymNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Stałe wynagrodzenie a choroba i urlop bezpłatnyNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Świadczenie urlopowe w małej firmieNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Prawo do nagrody jubileuszowej dla urzędnika a stażNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Urlop pracownika wykazywany w świadectwie pracyNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Wynagrodzenie chorobowe i alimentyNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie a urlop rodzicielskiNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Stawka zasadnicza i premia w płacy minimalnejNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Umowa o pracę dla niepełnoetatowca bez limitu godzinNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wynagrodzenie urlopowe w podstawie świadczenia chorobowegoNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w PPKNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Minimalna płaca niezależnie od umowyNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowymNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Warunki zmiany harmonogramu czasu pracyNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Wynagrodzenie za urlop wykorzystywany na przełomie miesiącaNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Niepełne wynagrodzenie a rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowymNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Wykonywanie pracy między jedną a drugą dobą pracownicząNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Zapewnienie bezpiecznych warunków bhp w porze zimowejNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Oświadczenie o korzystaniu tylko z jednego uprawnienia z tytułu rodzicielstwaNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego przy wypłacie w następnym miesiącuNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Przekształcenie umowy na czas określony w bezterminowąNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Nowa praca a skierowanie pracownika na badania wstępneNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Planowanie urlopu dla niepełnoetatowcaNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Potrącenia komornicze przy dwóch wypłatach w miesiącuNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Rezygnacja z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowegoNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Wezwanie do lekarza orzecznika po wypadku w pracyNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Czas wolny za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowcaNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Ekwiwalent urlopowy przy skróceniu norm czasu pracy w trakcie rokuNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczejNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Odprawa emerytalna dla zatrudnionego na umowę o pracę i zleceniaNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Zwolnienie z pracy na dziecko do lat 14Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Wymiar i udzielanie pierwszego urlopuNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Zawarcie porozumienia o przedłużeniu okresów rozliczeniowychNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Dodatek nocny uwzględniany w podstawie ekwiwalentu za urlopNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Odprawa emerytalna w małym zakładzieNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przy niepełnym etacieNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Równoległe zatrudnienie a prawo do odprawy emerytalnejNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Zapewnienie niedzieli wolnej od pracyNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy po 3 miesiącach tymczasowego aresztowaniaNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Przekazanie pracownikowi świadectwa pracyNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzeniaNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Wskazanie sądu pracy w świadectwie pracyNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zapis w umowie dla niepełnoetatowca o godzinach ponad limitNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.