30 kwietnia 2019 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2018 r.: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 33 (1595) z dn. 25.04.2019  »   Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 po wyroku ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Honorata Urbaniak

Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 po wyroku TK

TK po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r. pytania prawnego SO w Szczecinie orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałym zakresie TK postanowił umorzyć postępowanie.

Pytanie prawne dotyczyło przepisu ustanawiającego sposób ustalania podstawy obliczenia emerytury powszechnej w odniesieniu do kobiet urodzonych w 1953 r., które pobrały już emeryturę wcześniejszą. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2012 r. i możliwość ustalenia prawa do emerytury powszechnej po tej dacie powodowało pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o wcześniej pobraną emeryturę wcześniejszą.

W uzasadnieniu wyroku TK wskazał, że jego skutkiem jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji dla wszystkich kobiet objętych zakresem wydanego orzeczenia. Przepis ten otwiera drogę do sanacji konstytucyjności sytuacji prawnych, w których zastosowanie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej wywołało konsekwencje zakwestionowane przez Trybunał. Przy czym może być ona zrealizowana w dwojakim trybie. Postępowania zakończone wydaniem wyroku przez sądy mogą być wznowione na podstawie przepisów K.p.c. Natomiast osobom, które nie odwołały się od decyzji wydanych przez ZUS, przysługuje wznowienie postępowania na podstawie K.p.a. Wznowienie w tym kontekście oznacza prawo do skorzystania ze środków proceduralnych zmierzających do wydania w zakończonej sprawie nowego rozstrzygnięcia, opartego na stanie prawnym ukształtowanym po wejściu w życie wyroku.

Ponadto TK wskazał, że w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. Jednocześnie TK podkreślił, że niewydanie takiej regulacji przez ustawodawcę nie zamyka drogi do wznowienia postępowania. Oznacza to również, że do czasu wydania takiej regulacji osoby uprawnione mogą występować z wnioskami o wznowienie postępowania.

Termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania w omawianym przypadku zależny jest m.in. od tego, czy decyzja ZUS podlegała kontroli sądowej (patrz ramka).

Termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania po wyroku TK z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16

Kobiety urodzone w 1953 roku, uprawnione do wcześniejszej emerytury przyznanej na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej, którym następnie została przyznana emerytura z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, w związku z ogłoszeniem wyroku TK z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16 (Dz. U. poz. 539), mogą do:

- 23 kwietnia 2019 r. wnieść do ZUS skargę o wznowienie postępowania - jeżeli decyzja w sprawie emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym,
- 21 czerwca 2019 r. żądać wznowienia postępowania sądowego, adresując skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji - jeśli decyzja w sprawie emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku.
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należało podpisać do końca marca 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Kontrole PIP w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Zasady przekazywania sprawozdań finansowych do administracji skarbowej i KRS

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Nieobecność w pracy

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Kasy fiskalne on-line

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Świadectwo pracy bez danych o rodzicach

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019

Obowiązki, które należy spełnić

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Wznowienie postępowań w sprawach emerytur

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

500+ na każde dziecko

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Ważne terminy dla sprawozdań finansowych

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Podatek od przychodów z budynków

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Emerytura+

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Nowy wzór deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Nowe wzory zeznań i informacji CIT

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia niezbędne przy naliczaniu emerytur

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

UODO nałożył pierwszą karę za naruszenie RODO

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Planowane uchylenie zakazu handlu w niedziele

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Zaliczka od zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Weryfikacja zgłoszeń rejestracyjnych dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Emerytura+ dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Nowa matryca stawek VAT

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019

Zwrot ulgi za zakup kasy on-line

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

VAT z faktury za nocleg

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Komornik sądowy w świetle przepisów o VAT

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Emerytura+

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019

Przekształcenie OFE w IKE

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.