Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 54 (1720) z dn. 6.07.2020  »  Działalność nierejestrowa w podatku dochodowym

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

Działalność nierejestrowa w podatku dochodowym

Jeżeli przychód należny z planowanego przez podatniczkę na przyszłość świadczenia usług pralniczych na rzecz osób fizycznych nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i jednocześnie usługi te będą wykonywane przez nią samodzielnie, to przychód ten będzie podlegał rozliczeniu w ramach działalności nierejestrowej jako uzyskany z innych źródeł. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 27 marca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.177.2020.3.AD.

Podatniczka zamierza wykonywać usługi pralnicze. Usługi będą polegały na praniu i czyszczeniu odzieży dostarczonej przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. We wniosku o wydanie interpretacji zaznaczyła, że będzie to dla niej dodatkowe źródło przychodu i że w okresie 60 miesięcy poprzedzających tę decyzję nie była przez nią prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza. Podatniczka miała wątpliwości, czy usługi pralnicze będzie mogła wykonywać w ramach tzw. działalności nierejestrowej zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, jeżeli przychód w skali miesiąca nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.300 zł. Przedstawiając własne stanowisko w tej kwestii, stwierdziła, że ma taką możliwość.

Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy o pdof, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z ostatnim z przywołanych przepisów nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Tego typu działalność kwalifikowana jest jako tzw. działalność nierejestrowa. Przychodem należnym są tu kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Uregulowania te nie dotyczą jednak działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej.

Dyrektor KIS podkreślił, że stosowanie art. 5 ust. 1 ustawy o pdof jest prawem, a nie obowiązkiem potencjalnego przedsiębiorcy i osoba wykonująca działalność nierejestrową może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEIDG, wchodząc w reżim obowiązujący zarejestrowanych przedsiębiorców. Jednocześnie jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczył w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości. W konsekwencji w takim przypadku osoba fizyczna staje się automatycznie przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Osoba ta w takich okolicznościach składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1. Niezłożenie wniosku w terminie nie zmieni tu sytuacji - wejście w obowiązki przedsiębiorcy następuje z mocy prawa.

Odnosząc powyższe do sytuacji zaprezentowanej przez podatniczkę, Dyrektor KIS uznał, że planowane przez nią usługi mogą być wykonywane w ramach działalności nierejestrowej.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

TARCZA
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji subwencji finansowej z PFR

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

COVID-19
Stanowisko ZUS w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

TARCZA
Kolejne wyjaśnienia MF dotyczące ewidencji księgowej związanej z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020

Mikropożyczka a przychód

Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Mikropożyczka

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Bon turystyczny na wypoczynek

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

Kasy wirtualne od 1 czerwca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020

Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

TARCZA
Przesunięcie terminu używania "starych" kas

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

COVID-19
Dodatkowy zasiłek należny do 28 czerwca br. także na zdrowe dzieci

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Ulga dla przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020

Wpłaty na PPK

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

COVID-19
Dodatek solidarnościowy dla osób, które po 15 marca br. straciły pracę

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

TARCZA
Rozliczanie w pdof darowizn przekazanych w związku z COVID-19 według tarczy 4.0

Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020

Stawka VAT na wykonanie stałej zabudowy w mieszkaniu

Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020

Termin zgłoszenia danych do CRBR

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

Świadczenie dobry start na nowy rok szkolny 2020/2021

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Wystawienie faktury zwykłej do faktury uproszczonej

Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Przydomowe mikroinstalacje wodne z programu "Moja woda"

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Stałe miejsce prowadzenia działalności dla VAT

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Najważniejsze zmiany w przepisach

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020

TARCZA
Opłata za użytkowanie wieczyste przesunięta do 31 stycznia 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020

Niższe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020

COVID-19
Pomoc w formie dodatku solidarnościowego dla zwolnionych z pracy w czasie pandemii

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020

Świadczenia dla emerytów

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.