Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Dorota Wyderska

Archiwum autorów


Dorota Wyderska - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
TARCZA
Pomoc finansowa nie dla osoby współpracującej
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Świadczenie postojowe po zakończeniu umowy zlecenia
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Zaległości w składkach a pomoc z ZUS w ramach tarczy
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Zwolnienie ze składek także dla rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Wniosek o odstąpienie przez ZUS od odsetek za zwłokę
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA - ZUS wyjaśnia
Ustalenie kwoty składek do zapłaty w razie zwolnienia w ramach tarczy
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Raport ZUS za osobę na urlopie wychowawczymNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
COVID-19
Świadczenie postojowe dla niani
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Obniżenie wymiaru czasu pracy w trybie specustawy w sprawie COVID-19 i wykazanie obniżki w dokumentach do ZUS
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Więcej osób uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Wybrane narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Zwolnienie z opłacenia składek w razie wyższych przychodów w kolejnym miesiącu
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Wykazanie w ZUS RSA okresu urlopu bezpłatnegoNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Nieterminowe przekazanie dokumentów rozliczeniowych a zwolnienie z ZUS
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy pobierającego rentę
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Prawo do świadczenia postojowego w przypadku prowadzenia firmy i wykonywania zlecenia
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Ustalenie firmowego przychodu dla świadczenia postojowego z ZUS
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Data wyrejestrowania dziecka pracownika z ubezpieczenia zdrowotnegoNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Korekta zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnegoNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Korzystanie z małego ZUS a opłacanie składek na FP i FSNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Postępowanie w razie zawyżenia składki wypadkowejNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Składka zdrowotna pracownika korzystającego w pdof ze zwolnienia dla młodychNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z 50% zwolnienia z opłacenia składek oraz świadczenia postojowego
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
O świadczenie postojowe można wnioskować 3-krotnie
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Wypłata świadczeń po śmierci pracownika a rozliczenie składek ZUSNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Liczba ubezpieczonych dla celów zwolnienia z opłacenia składek w ramach tarczy
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy będącego emerytem
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Do 1 czerwca br. trzeba złożyć pismo w KRUSNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Kod rozwiązania stosunku pracy w ZUS ZWUANr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Ustalenie liczby osób zgłoszonych w ZUS dla celów zwolnienia z obowiązku opłacenia składek w ramach tarczy
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Naliczenie składek ZUS za chorego zleceniobiorcęNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Rozliczenie składek ZUS w razie rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiącaNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUSNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Zgłoszenie w ZUS wspólnika spółki z o.o. spółki komandytowejNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Ustalenie przychodu dla celów zwolnienia przedsiębiorcy z opłacenia składek
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Warunki przyznania zleceniobiorcy świadczenia postojowego
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Wypełnienie wniosku RDZ przez firmę zatrudniającą mniej niż 10 osób
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Zaliczka na pdof u przedsiębiorcy przy zwolnieniu z ZUS z tytułu COVID-19
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Można wnioskować w ZUS o zwrot zapłaconych składek za marzec br.
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Zwolnienie rolnika z obowiązku opłacenia składek za pracownika
Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Finansowanie dobrowolnych składek ZUS ze zleceniaNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Korekta błędnego kodu pokrewieństwa podanego w druku ZUS ZCNANr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Opłacanie małego ZUS a składki na FP i FSNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Zakończenie ulgi na start a zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUSNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Informacja w ZUS RSA o przerwie w pracy młodocianego
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
TARCZA
Korzystanie z ulgi na start a zwolnienie ze składek ZUS
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Ulga na start przedsiębiorcy będącego na urlopie wychowawczymNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Ustalenie podstawy wymiaru składek dla pracownicy na urlopie wychowawczymNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
TARCZA
Rozliczenia podatkowo-składkowe przy zwolnieniu z ZUS za pracowników i zleceniobiorców w związku z COVID-19
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
COVID-19
Wykazanie w ZUS RSA opieki nad dzieckiem w związku z COVID-19
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Zmiany w ulgach ZUS wprowadzone tarczą 2.0
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Przedłużenie urlopu wychowawczego a raporty ZUSNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
ZUS w razie wykonywania dwóch zleceńNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składki zdrowotnejNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Zwolnienie z opłacenia składek oraz dopłata wynagrodzeń pracowników w okresie pandemii
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
TARCZA
W ramach tarczy 2.0 więcej firm skorzysta ze zwolnienia z ZUS
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
TARCZA
Zwolnienie z opłacenia składki zdrowotnej w związku z COVID-19
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Składka wypadkowaNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
TARCZA
Kiedy zleceniobiorcy przysługuje świadczenie postojowe?
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
TARCZA
Zwolnienie ze składek z uwagi na COVID-19
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
FEP za obcokrajowcaNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Obowiązkowe składki ze zlecenia za studentaNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Otrzymanie po terminie informacji o rozpoczęciu naukiNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Prawo do świadczeń zdrowotnych przedsiębiorcy, który zawiesił firmęNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Składka wypadkowa od marcowych wypłat dokonanych w kwietniuNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Ubezpieczenie zleceniobiorcy opiekującego się dzieckiemNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Kiedy pakiety świadczeń medycznych są zwolnione ze składek ZUS?Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Korekta błędnej daty zgłoszenia pracownika w ZUSNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Zlecenie z przedsiębiorcą na małym ZUSNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Zwolnienie przedsiębiorcy na małym ZUS z przekazania dokumentów rozliczeniowychNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
COVID-19
Wykazanie w raporcie ZUS RSA okresu opieki nad dzieckiem
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Informacja w ZUS RSA o okresie wyczekiwania na świadczenie rehabilitacyjneNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Korekta ZUS ZUANr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Wyrejestrowanie pracownika z ZUSNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach COVID-19
Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Kod opieki w ZUS RSANr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownikaNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
TARCZA
Świadczenie postojowe w związku z COVID-19
Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Naliczanie składek na FP i FS za chorego zleceniobiorcęNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Okres zwolnienia ze składek na FP, FS i FGŚPNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Raporty za pracownicę, której zasiłek wypłaca ZUSNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Rozwiązanie umowy na czas określony a wypełnienie ZUS ZWUANr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ubezpieczenie i składki zleceniobiorcy korzystającego z urlopu wychowawczegoNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnego małżonkaNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Przerwa w opłacaniu składek ZUS w związku z koronawirusemNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Raport ZUS RCA za nowego pracownikaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Stawka godzinowa z umowy zlecenia a składki na FP i FSNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Ubezpieczenie w ZUS konkubiny zatrudnionej na etacieNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny cudzoziemcaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Ustalenie składki wypadkowej na nowy rok składkowyNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
ZUS przedsiębiorcy, który otrzymał dotację na działalność gospodarcząNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Dwie umowy zlecenia z tą samą osobą a składki ZUSNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Od 1 kwietnia br. trzeba ustalić składkę wypadkową na kolejny rok składkowyNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Opłacanie składek na FP i FS z umowy o pracę oraz firmyNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Podwyższenie podstawy wymiaru składek dla osoby współpracującejNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Składki ZUS przy zawieszeniu firmy na okres kwarantannyNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Ulga na start dla osoby, która wcześniej współpracowała z przedsiębiorcąNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Rozliczenie czesnego za studia u pracownika z zerowym PITNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy opiekującego się dzieckiem w związku z koronawirusemNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Ustalenie dochodu i refundacja składek z PFRON a mały ZUSNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Przychody z prywatnego najmu a korzystanie z małego ZUSNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Rozliczenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w raportach ZUSNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Warunki ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy sprawującego opiekę nad małym dzieckiemNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Choroba przedsiębiorcy a pomniejszanie podstawy wymiaru składekNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Druki ZUSNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Opłacenie przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej po terminieNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Przechowywanie dokumentacji kadrowej oraz dla potrzeb rozliczeń podatkowo-składkowychNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ubezpieczenie chorobowe po zasiłku macierzyńskimNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ubezpieczenie zdrowotne pełnoletniego dzieckaNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Czas na sporządzenie informacji ZUS ZSWA za 2019 r.Nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Kto i kiedy opłaca składki na FP i FS za zleceniobiorców?Nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Okres podlegania przez zleceniobiorcę dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemuNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Składka na FEP tylko od przychodów za pracę szczególnąNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Składka zdrowotna w razie prowadzenia więcej niż jednej działalnościNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy po zmianie terminu wypłaty pensjiNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Do 31 marca br. trzeba złożyć ZUS ZSWANr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Formalności związane z przyjęciem nowego wspólnika do spółki cywilnej i jego składki ZUSNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Podstawa wymiaru składek społecznych w wyższej wysokości niż minimalna nie podlega korekcieNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Przerwa w zatrudnieniu a zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚPNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Raporty ZUS za pracownika wezwanego na komisję wojskowąNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Składki ZUS po ukończeniu 26. roku życia przez zleceniobiorcę będącego studentemNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Ubezpieczenia i składki przedsiębiorcy wykonującego zlecenieNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
ZUS RCA cz. II przedsiębiorcy korzystającego z małego ZUS plusNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
ZUS za zleceniobiorcę, który zakończył pracę na etacie i przeszedł na emeryturęNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
ZUS wyjaśnia
Wpłaty do PPK wykazywane w raporcie ZUS RCA
Nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Oskładkowanie odszkodowania dla zleceniobiorcyNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Ustalenie podstawy wymiaru składek pracownicy korzystającej z kolejnej części urlopu wychowawczegoNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Działalność nierejestrowa oraz ulga na start dla nowego przedsiębiorcyNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy na małym ZUSNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Ustalenie dochodu przez przedsiębiorcę opłacającego mały ZUS plusNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Wyższe diety za podróż służbową a ZUSNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS po zakończeniu ulgi na startNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUSNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Okres zawieszenia firmy a mały ZUSNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Składki ZUS za osobę współpracującą, która otrzymała przychód od byłego pracodawcyNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Urlop bezpłatny i NN-ka w ZUS RSANr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
ZUS za studenta wykonującego zlecenie i umowę o pracęNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Zwrot kosztów używania prywatnego auta a składki ZUSNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Dokumenty korygujące za pracownicę na urlopie wychowawczymNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Korekta okresów ubezpieczenia zdrowotnego członka rodzinyNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Wiek przedsiębiorcy a ulga na startNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS plusNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Podatkowo-składkowe rozliczenie świadczeń dla młodychNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Raport ZUS RPANr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
FP za zleceniobiorcówNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Informacja do ZUS o wykonywaniu zlecenia w czasie korzystania z urlopu wychowawczegoNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Jak sporządzić dla ubezpieczonych roczną informację o składkach za 2019 r.?Nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Postępowanie w razie przekazania błędnej informacjiNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUSNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Nieobecność pracownika w ZUS RSANr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Składki ZUS od świadczenia wypłacanego przed urlopem wypoczynkowymNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Soki i wodę na koszt pracodawcy trzeba oskładkowaćNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Ustalenie podstawy wymiaru składek w ramach małego ZUSNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na kilku niepełnych etatachNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Do 28 lutego br. trzeba przekazać raport o składkach za 2019 r.Nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Dokumenty potwierdzające prawo przedsiębiorcy do małego ZUSNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Druki zgłoszeniowe do ZUS wspólnika spółki jawnejNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Przejście części zakładu pracy do nowego pracodawcyNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Składka zdrowotna młodego zleceniobiorcy korzystającego ze zwolnienia w pdofNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodzinyNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Liczba ubezpieczonychNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Niesłusznie opłacone przez przedsiębiorcę składki na FP i FSNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Raporty ZUS za byłego pracownikaNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Rozliczenie dobrowolnej składki chorobowej zleceniobiorcyNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Rozwiązanie umowy na czas określony a wypełnienie druku ZUS ZWUANr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Składki ZUS w razie założenia firmy w trakcie urlopu rodzicielskiegoNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Ubezpieczenie zleceniobiorcy skreślonego z listy studentówNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Odszkodowanie na mocy ugody sądowej trzeba oskładkowaćNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Opłacenie składek ZUS z rachunku VATNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Prawidłowe zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUSNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Rozliczanie składek w 2020 r. za osoby na urlopie wychowawczymNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zatrudnieniu go na etacieNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Składki ZUS od premii dla pracownikówNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Ubezpieczenie przedsiębiorcy po zatrudnieniu na etacieNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Wykazanie w ZUS RCA obniżonej składki zdrowotnejNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
ZUS zleceniobiorcy pobierającego emeryturę wyższą niż minimalna płacaNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Kto może od 1 lutego 2020 r. skorzystać z małego ZUS?Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Liczba ubezpieczonych dla celów ZUS IWANr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Okres niepłatnej choroby w ZUS RSANr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy za miesiąc, w którym uzyskał prawo do emeryturyNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Składki ZUS za oddelegowanych za granicę w 2020 r.Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Termin płatności składek ZUSNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2020 r.Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Rozliczanie w 2020 r. składek ZUS za oddelegowanych za granicęNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Opłacanie składek ZUSNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca nie ma ulgi w składkachNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Składki ZUS w okresie urlopu ojcowskiegoNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Sporządzenie do ZUS raportów za pracownika, który otrzymał premię za poprzedni rokNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Zatrudnienie na etacie i zlecenie u tego samego pracodawcyNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Informacja do ZUS o przejściu pracownicy z urlopu macierzyńskiego na rodzicielskiNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Umowa zlecenia z członkiem rady nadzorczej a składki ZUSNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Brak składek ZUS od zlecenia studenta zatrudnionego na etacieNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Czas na sporządzenie informacji ZUS IWA za 2019 r.Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Oświadczenie ZUS OSWNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Rozliczanie w 2020 r. składek ZUS od umów zleceniaNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Składki ZUS w razie zbycia części udziałów przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Ulga na start dla przedsiębiorcy a składki za osobę współpracującąNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Zwolnienie emeryta z opłacania składki zdrowotnej z racji prowadzonej firmyNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
NOWE PRAWO 2020
Od 1 lutego br. mały ZUS po nowemu
Nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Premia za poprzedni rok kalendarzowy w raportach ZUSNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Składki na FP i FS za przedsiębiorcę korzystającego z małego ZUSNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Ubezpieczenie w ZUS pracujących emerytów i rencistówNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Ubezpieczenie w ZUS zleceniobiorcy prowadzącego firmę i korzystającego z ulgi na startNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowegoNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Zgłoszenie w ZUS zleceniobiorcy wykonującego dwie umowy zleceniaNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Okres obowiązywania ulgi na startNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Pobieranie z GOPS świadczenia rodzicielskiego nie zwalnia przedsiębiorcy ze składek społecznychNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Rozliczenie roczne z ZUSNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba bez prawa do świadczeńNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Prywatne jazdy służbowym samochodem a składki ZUSNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Raporty ZUS za zleceniobiorcę, który nie przepracował całego miesiącaNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Rozliczenie składek zleceniobiorcy po zmianie ubezpieczeńNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Wykazanie w ZUS RSA okresu choroby pracownikaNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Brak ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na startNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Składki ZUS za przedsiębiorcę z rentą rodzinnąNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
W styczniu 2020 r. mały ZUS na dotychczasowych zasadachNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zgłoszenie pełnoletniego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnegoNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
ZUS IWA za 2019 r. trzeba przekazać do 31 stycznia br.Nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę 55+Nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.