Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 100 (1557) z dn. 13.12.2018  »  Dopłata pracodawcy do przejazdów oskładkowana

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Dorota Wyderska

Dopłata pracodawcy do przejazdów oskładkowana

Wśród przychodów, od których pracodawca nie musi naliczać pracownikowi składek ZUS, znajdują się korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające m.in. na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Takie zwolnienie składkowe wynika z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak nie można go zastosować w przypadku dofinansowania pracownikom przez pracodawcę dojazdów w określonej wysokości pokrywającej część kosztów, jakie byłyby ponoszone przez pracowników w związku z dojazdem do i z pracy. Tak stwierdził Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji z dnia 10 października 2017 r., znak WPI/200000/43/1067/2017.

Spółka, która wystąpiła o wydanie tej interpretacji, na podstawie zapisu w układzie zbiorowym pracy przyznała pracownikom dofinansowanie do dojazdów do i z pracy w określonej wysokości pokrywającej część kosztów, jakie byłyby ponoszone przez pracowników w związku z tymi dojazdami. Dofinansowanie przysługuje pracownikowi tylko za dni, w których świadczy pracę, natomiast nie przysługuje za dni, w których korzysta z urlopu wypoczynkowego lub jest nieobecny w pracy z powodu choroby. Wtedy ulega ono proporcjonalnemu pomniejszeniu za każdy dzień nieobecności w pracy o 1/30 jego wartości. Pracownik nie ma w ogóle prawa do dofinansowania za dany miesiąc, jeśli był nieobecny w pracy i nieobecności tej nie usprawiedliwił, a także gdy zamieszkuje w hotelu pracowniczym. Spółka uważa, że wypłacane pracownikom dofinansowanie nie podlega składkom ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Jej zdaniem przepis ten zwalnia ze składek wszelkie korzyści materialne, pod pojęciem których należy rozumieć m.in. zysk pieniężny, a więc także ekwiwalent pieniężny. Na potwierdzenie swojego stanowiska wskazała też, że w orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, iż każde przysporzenie majątkowe, w tym również ekwiwalenty pieniężne z tytułu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy środkami lokomocji wypłacane pracownikom przez pracodawcę na podstawie aktów lub przepisów prawa pracy (a jest nim m.in. układ zbiorowy pracy), podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego.

ZUS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał bowiem, że na podstawie wskazanego przez spółkę przepisu nie podlega składkom przychód, jaki pracownik uzyskuje korzystając z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Należy przez to rozumieć korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazanych przez pracodawcę biletów lub organizowanego przez niego transportu. Nie można więc na jego podstawie zwolnić ze składek ubezpieczeniowych wypłacanych pracownikom dodatków pieniężnych lub ekwiwalentów pieniężnych w formie dofinansowania dojazdów do i z pracy w określonej wysokości, która pokrywałaby część kosztów, jakie byłyby ponoszone przez pracowników.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Zmiana deklaracji podatkowych i ewidencji VAT

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Odliczenia podatku VAT z faktur za media

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Wyższy odpis na ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Nowe formy wzywania przez ZUS na kontrolę

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Wzory zeznań do rozliczeń za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Oszczędzanie w ramach PPK

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Uproszczenia dla przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Zmiany w przeglądach technicznych pojazdów

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Uproszczenie rozliczeń podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018

Limity wpłat na IKZE, IKE i PPE w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Odliczenie VAT tylko na podstawie faktury

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

Dopuszczalne przychody dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Pracownicze plany kapitałowe

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018

Opłacanie małego ZUS

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Ulga podatkowa jako zachęta do przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Program termomodernizacji budynków mieszkalnych

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Polityka rachunkowości

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Aplikacja do składania sprawozdania finansowego do KAS

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018

Będzie jeden wykaz podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Uproszczone sprawozdanie

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

VAT należny kosztem

Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018

Amortyzacja a remont

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

ZUS od udostępnionego pracownikom lokalu

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.