Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 93 (1447) z dn. 20.11.2017  »  Dopłata pracodawcy do przejazdów oskładkowana

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Dorota Wyderska

Dopłata pracodawcy do przejazdów oskładkowana

Wśród przychodów, od których pracodawca nie musi naliczać pracownikowi składek ZUS, znajdują się korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające m.in. na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Takie zwolnienie składkowe wynika z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak nie można go zastosować w przypadku dofinansowania pracownikom przez pracodawcę dojazdów w określonej wysokości pokrywającej część kosztów, jakie byłyby ponoszone przez pracowników w związku z dojazdem do i z pracy. Tak stwierdził Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji z dnia 10 października 2017 r., znak WPI/200000/43/1067/2017.

Spółka, która wystąpiła o wydanie tej interpretacji, na podstawie zapisu w układzie zbiorowym pracy przyznała pracownikom dofinansowanie do dojazdów do i z pracy w określonej wysokości pokrywającej część kosztów, jakie byłyby ponoszone przez pracowników w związku z tymi dojazdami. Dofinansowanie przysługuje pracownikowi tylko za dni, w których świadczy pracę, natomiast nie przysługuje za dni, w których korzysta z urlopu wypoczynkowego lub jest nieobecny w pracy z powodu choroby. Wtedy ulega ono proporcjonalnemu pomniejszeniu za każdy dzień nieobecności w pracy o 1/30 jego wartości. Pracownik nie ma w ogóle prawa do dofinansowania za dany miesiąc, jeśli był nieobecny w pracy i nieobecności tej nie usprawiedliwił, a także gdy zamieszkuje w hotelu pracowniczym. Spółka uważa, że wypłacane pracownikom dofinansowanie nie podlega składkom ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Jej zdaniem przepis ten zwalnia ze składek wszelkie korzyści materialne, pod pojęciem których należy rozumieć m.in. zysk pieniężny, a więc także ekwiwalent pieniężny. Na potwierdzenie swojego stanowiska wskazała też, że w orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, iż każde przysporzenie majątkowe, w tym również ekwiwalenty pieniężne z tytułu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy środkami lokomocji wypłacane pracownikom przez pracodawcę na podstawie aktów lub przepisów prawa pracy (a jest nim m.in. układ zbiorowy pracy), podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego.

ZUS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał bowiem, że na podstawie wskazanego przez spółkę przepisu nie podlega składkom przychód, jaki pracownik uzyskuje korzystając z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Należy przez to rozumieć korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazanych przez pracodawcę biletów lub organizowanego przez niego transportu. Nie można więc na jego podstawie zwolnić ze składek ubezpieczeniowych wypłacanych pracownikom dodatków pieniężnych lub ekwiwalentów pieniężnych w formie dofinansowania dojazdów do i z pracy w określonej wysokości, która pokrywałaby część kosztów, jakie byłyby ponoszone przez pracowników.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Kolejne zmiany podatkowe istotne dla firm

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Uproszczenie struktury JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Zmiany w ustawach podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017

Krótszy okres przechowywania akt osobowych

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Nowy wzór pisma ogólnego do urzędu

Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017

Będzie można sprawdzić czy kontrahent płaci podatki

Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017

Zmiany w ustawach podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Podzielona płatność podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Dwie rezydencje w jednym roku podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Nowy wzór deklaracji PIT-28

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Projekt nowych wzorów deklaracji PIT

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Nowe zasiłkowe formularze ZUS

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017

Składki ZUS opłacone za pracownika a koszty pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Program "MALUCH+" 2018

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017

Zasiłek pogrzebowy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Urlop wypoczynkowy

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Możliwość obniżania wpłat na PFRON przez oddział

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Obrót wirtualną walutą a VAT

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

VAT do usług wynajmu

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Nowa aplikacja mObywatel

Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017

Koszt upomnienia

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Resort pracy w sprawie przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Dwa dni opieki na dziecko

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Opieka na dziecko tylko w danym roku

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Przeciętne wynagrodzenie

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Emerytura z urzędu z gwarancją najniższego świadczenia

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Zajęcie wynagrodzenia

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Zapłata składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60