Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 42 (1499) z dn. 24.05.2018  »   Dokumentowanie w księdze podatkowej korekty kosztów w związku ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Monika Kuźbińska

Dokumentowanie w księdze podatkowej korekty kosztów w związku z limitem płatności 15.000 zł

W przypadku dokonania płatności o wartości przekraczającej 15.000 zł, które zostały zrealizowane bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podstawą zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub w razie braku możliwości zmniejszenia tych kosztów - zwiększenia przychodów, jest dowód księgowy określony w § 12 ust. 3 pkt 1c rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Operacji tej nie dokumentuje się notą księgową. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.864.2016.2.DR.

Podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochód ustala na podstawie księgi podatkowej. Jednocześnie jest wspólnikiem spółki jawnej, która również prowadzi księgę podatkową. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. przepisów ograniczających możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności o wartości przekraczającej 15.000 zł, które zostały dokonane w formie gotówkowej, może zdarzyć się, że w 2017 r. podatnik będzie zobowiązany zmniejszyć koszty albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów - zwiększyć przychody, w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przedstawionej sytuacji pytający miał wątpliwość, czy właściwym dla udokumentowania tej transakcji dowodem księgowym będzie nota księgowa, na podstawie której będzie można ująć operację tę w księdze podatkowej. Jego zdaniem zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu lub też zwiększenie przychodów, o których mowa w art. 22p ust. 1 ustawy o pdof, można potwierdzać dokumentem własnym o nazwie nota księgowa, określonym w § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z tym przepisem noty te sporządza się w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Zauważył, że przepisy regulujące zasady prowadzenia księgi podatkowej m.in. w zakresie sporządzanych dowodów księgowych zostały od 1 stycznia 2017 r. dostosowane do przepisów odnoszących się do korekty kosztów w związku z ograniczeniem limitu płatności gotówkowych do 15.000 zł. Stało się to na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2280). Poszerzyło ono katalog dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w księdze podatkowej o dokument dotyczący zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów) w przypadku dokonania płatności powyżej 15.000 zł bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Elementy, jakie dowód ten powinien zawierać, zostały wskazane w nowym pkt 1c dodanym do § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Są to:

a) data wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów,

b) wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek jej wystawienia, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z płatnościami dotyczącymi transakcji określonych w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego,

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów lub zwiększa przychody,

d) podpis osoby sporządzającej dokument.

Artykuły powiązane tematycznie:

Wartość towarów wyłączona z końcowego remanentu

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Korekta w księdze w związku z zapłatą gotówką za zakupione towary

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Płatność za fakturę powyżej 15.000 zł w części gotówką, a w części przelewem

Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017

Składki przedsiębiorcy na Fundusz Pracy nieujęte w księdze

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Transakcje gotówkowe o wartości ponad 15.000 zł a ewidencja księgowa

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Artykuły w Czasopismach:

Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2017 r. - część I

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Kwoty ujęte w przychodach z uwagi na naruszenie zasad płatności bezgotówkowych a limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Zakres obowiązków związanych z rocznym zamknięciem podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Ujęcie w księgach rachunkowych transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, uregulowanej gotówką

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Czy paragon za taksówkę można zaksięgować w PKPiR? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Ochrona danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Nowe formularze dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Usługi budowlane a split payment

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Zmiany w stosowaniu kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Pracujący emeryci i renciści mogą przeliczyć świadczenia

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

E-zwolnienia od grudnia 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018

Ograniczenie wysokości niektórych kosztów ponoszonych przez podatnika CIT

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Należyta staranność dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018

Kolejne wydłużenie okresu wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Stawka ryczałtu

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Amortyzacja w 2018 r. darowanego przedsiębiorstwa

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Sposób prowadzenia ewidencji dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018

Można sprawdzić on-line historię pojazdu

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Zmiany dla kierowców

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Odliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

Faktura za najem a VAT

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Metodyka oceny dochowania należytej staranności dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

FP i FGŚP za zleceniobiorcę

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018

Przekazanie samochodu

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018

Dowody z podpisem osobistym

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

E-zwolnienia od grudnia br.

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Zwrot VAT

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Zakup środka trwałego a rozliczenie finansujących go kredytu i dotacji

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

Wyprawka dla uczniów z programu "Dobry start"

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Opodatkowanie VAT sprzedaży posiłków i dań

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.