Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 11 (1365) z dn. 6.02.2017

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017SPIS treści :

?
?
pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Stosowanie sankcji w VAT str. 1
KRUS wyjaśnia
Wyrównanie przychodu ze zlecenia a ubezpieczenie rolnika w KRUS
str. 1
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. dla jednostek mikro i małych str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Poczta Polska podnosi niektóre opłaty str. 2
Ułatwienia w rozliczaniu PIT str. 2
Przedłużenie terminu na przesłanie informacji IFT-3/IFT-3R str. 2
Podatek transportowy - czas złożyć deklaracje! str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Nowy serwis o cenach transferowych str. 2
Opieka nad dzieckiem str. 3
Kod tytułu ubezpieczenia str. 3
Przekazanie w opakowaniu prezentów o wartości 10 zł a VAT str. 3
Zmiany związane z obniżeniem wieku emerytalnego str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wydatki na leki odliczane od dochodu str. 4
Zlecenie pełnoletniego dziecka i ulga rodziców str. 4
Rozliczenie w zeznaniu rocznym sprzedaży przyczepy str. 4
Wysokość kosztów przy dojazdach do pracy str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Świadczenia medyczne w rozliczeniach firmowych str. 5
Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej obliczane w 2017 r. według skali podatkowej str. 5
Ubiegłoroczna transakcja - jakie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych płatności regulowanych gotówką? str. 5

VAT i akcyza

Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług dla dewelopera str. 6
Kasa rejestrująca przy usługach doradztwa podatkowego str. 6
Towary pozostawione w magazynie dostawcy a obowiązek podatkowy w VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Powołanie pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej str. 7
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie wynagrodzenia na stałe str. 7
Potrącenie z trzynastki za urlop okolicznościowy niepełnosprawnego str. 7

Składki ZUS

Składki ZUS za zleceniobiorcę zatrudnionego na etacie str. 8
Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS str. 8
Ubezpieczony musi podpisać zgłoszenie do ubezpieczeń str. 8
FP za pracownika z rentą rodzinną str. 8
Założenie firmy na urlopie macierzyńskim a ubezpieczenie w ZUS str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do lub z pracy str. 9
Wysokość renty socjalnej str. 9

Postępowanie przed fiskusem

W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT za 2016 r.? str. 10
Zaległość podatkowa bez odsetek za zwłokę str. 10
Pełnomocnictwa do podpisywania (e-)deklaracji str. 10
Potrącenie wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za pobór podatków str. 10

Poradnik podatkowo-kadrowy

Odprawa dla pracownika, któremu zlikwidowano stanowisko pracy str. 11
Obowiązywanie regulaminów po spadku zatrudnienia poniżej 50 pracowników str. 11
Skutki aneksu przedłużającego umowę o pracę str. 11
Rezygnacja ze stanowiska przez pracownika str. 11

Rachunkowość dla każdego

Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego str. 12
Skutki kolizji samochodowej na przełomie roku str. 13
Kaucja za opakowania zwrotne str. 13
Kiedy dla przyjęcia uproszczeń niezbędna jest decyzja organu zatwierdzającego? str. 13

Przewodnik Gazety Podatkowej

Zezwolenia i zgłoszenia budowlane po 1 stycznia 2017 r. str. 14
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Składki ZUS od zlecenia zawartego z własnym pracodawcą str. 16
Wydatek na naukę języka obcego w kosztach przedsiębiorcy str. 16
Wpłaty za obiady w szkolnej stołówce a limit zwolnienia z VAT str. 16

Spółki i wspólnicy

Czy uważać na kontrahenta - spółkę komandytową? str. 17
Rozwiązanie spółki cywilnej a odpowiedzialność wspólników str. 17
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej str. 17
Możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Wysokie kary za naruszanie decyzji środowiskowych str. 18
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym str. 18
Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego str. 18
Zakup wyposażenia dla pracownika ze środków ZFRON str. 18
Środki na budowę i rozbudowę zakładu produkcyjnego str. 19
Potrącenie z minimalnej stawki na zleceniu str. 19
Czy częściowa wypłata świadczenia jest uznaniem roszczenia? str. 19

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Wpływ zwiększenia podstawy wymiaru składek na wysokość zasiłku w razie choroby str. 20
Obowiązek podatkowy w VAT i przychód przy usługach budowlanych str. 20

Druki - praktyczne wypełnianie

Nowy wzór świadectwa pracy str. 21

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Składka na FP i FGŚP za teściową zatrudnioną na niepełnym etacie str. 22
Gdy przerwa między okresami niezdolności do pracy przekracza 60 dni str. 22
PKD we wpisie w CEIDG str. 22
Ujęcie w bilansie środków pieniężnych w drodze str. 22

Prawnik radzi

Wniosek o przywrócenie terminu str. 23
Obowiązek informowania o nabyciu nieruchomości str. 23
Ujawnienie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów str. 23
Prawo do udziału w licytacji str. 23
Zeznanie podatkowe SD-3 str. 23

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe str. 24
Tabela kursów średnich NBP str. 24
Wpłaty na PFRON str. 24
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców str. 24
Odsetki str. 24
Składki ZUS str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Ceny towarów i usług str. 24
Wynagrodzenia str. 24

Dodatki

Kasy rejestrujące w 2017 roku  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60