Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Dawid Szwarc

Archiwum autorów


Dawid Szwarc - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Dokumentacja medyczna dla osoby upoważnionej przez pacjentaNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Porozumienie z sąsiadem albo decyzja starostyNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Świadczenia na rzecz darczyńcyNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Wypłata wynagrodzenia na ręce współmałżonkaNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Zawarcie małżeństwa przez dziecko a obowiązek alimentacyjny rodzicaNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomościNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Różnica między zapisem zwykłym a windykacyjnymNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Służebność niewykonywana przez 10 lat wygasa z mocy prawaNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego wierzycielowiNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Zbiorcza informacja o rachunkach bankowych zmarłegoNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Nie można płacić mandatu za ukaranegoNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Odstępstwo od projektu budowlanegoNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Ustalenie ojcostwa w urzędzie albo w sądzieNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Ustanie obowiązku podatkowego dla budynkuNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Zarząd nieruchomością wspólną w małej wspólnocie mieszkaniowejNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Koszty związane z podpisaniem umowy w formie aktu notarialnegoNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Podpisać można się wyłącznie swoim nazwiskiemNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Pomoc ze środków publicznych dla ofiar przestępstwNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Poręczenie weksloweNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Surogacja we wspólności majątkowejNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Mediacja przed rozwodem jest dobrowolnaNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Oświadczenie spadkodawcy w sprawie wybaczeniaNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Wniosek musi być podpisany przez wszystkich inwestorówNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Wspólnota nie może właścicielowi zabronić korzystania z parkinguNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Wybór sądu w sprawie o zasądzenie alimentówNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Przewłaszczenie na zabezpieczenie z ograniczeniami z tarczy 3.0
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Korzystanie z samochodu w ustroju wspólności majątkowejNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Miejsce zamieszkania małoletniego dzieckaNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Przesłanki umorzenia grzywny w związku z niewykonaniem rozbiórkiNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Spłata długu przez współkredytobiorcę to nie darowiznaNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Zwrot pieniędzy otrzymanych w wyniku błędnego przelewuNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
COVID-19
Tymczasowy profil zaufany
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Polisa OC i AC po sprzedaży pojazduNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Umowa pożyczki nie zawsze może zostać wypowiedzianaNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Uregulowanie długu za inną osobę nie stanowi zmiany dłużnikaNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Zobowiązania z umowy najmu obciążają nie tylko najemcęNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Brak zwrotu podatku po odwołaniu darowiznyNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Czasowa nieobecność domownika a dodatek mieszkaniowyNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiotNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Rezygnacja z umowy o kredyt konsumenckiNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Zasiedzenie nieruchomości w złej wierzeNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
COVID-19
Odbywanie kwarantanny domowej
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Dłuższy termin na zawiadomienie o zbyciu (nabyciu) pojazduNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Odnalezione składniki majątku a zwolnienie podatkoweNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystychNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Zakres pomocy osobie chorej przy spisywaniu testamentuNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Alimenty a władza rodzicielskaNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Firma w spadku a zwolnienie podatkoweNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Wniosek w sprawie informacji publicznejNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Wspólna odpowiedzialność za długi niezależna od ustroju majątkowegoNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Współodpowiedzialność za szkodę pasażera sprawcy wypadkuNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
COVID-19
Reklamacja usługi bankowej w czasie epidemii
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
COVID-19
Obowiązek zasłaniania ust i nosa
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Odpowiedzialność za długi wspólnotyNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Opodatkowanie zbycia pojazdu między członkami rodzinyNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Potwierdzenie praw do spadku u notariuszaNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
COVID-19
Zameldowanie przez internet
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Nierówne udziały w majątku wspólnymNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Obowiązkowe zawiadomienie o zmianie właścicielaNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Odpowiedzialność dłużników solidarnychNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowegoNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
COVID-19
Zgłoszenie urodzenia dziecka a zamknięty urząd stanu cywilnego
Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Dowód zakupu przy reklamacji towaruNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Reprezentowanie dziecka przy umowie sprzedaży mieszkaniaNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Skuteczność umowy zawartej z rzekomym pełnomocnikiemNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Ustanowienie prawa dożywocia bez zwolnienia od podatkuNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Budynek w złym stanie a obowiązek rozbiórkiNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Nie trzeba czekać na złożenie oświadczenia w sprawie spadkuNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazduNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Zarządzanie firmą we wspólności majątkowejNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Zasady grodzenia działki położnej bezpośrednio przy akwenieNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Brak umowy a wezwanie do zapłatyNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Poddanie się egzekucji w akcie notarialnymNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Sprzedaż lokalu będącego przedmiotem najmuNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Wybór sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu z umowyNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Zasady opodatkowania zapisu testamentowegoNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Obowiązek przewożenia dziecka w fotelikuNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ograniczenia w poruszaniu się z uwagi na stan epidemiiNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Skutki ogłoszenia upadłości wobec małżonkaNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Szczególny tryb zwolnienia od kosztów w sprawie wieczystoksięgowejNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Zwolnienie współwłaściciela z podatku od nieruchomościNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Karna stawka podatku za niezgłoszoną darowiznęNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Spłata zobowiązania pieniężnego poprzez przelew bankowyNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Spółka cywilna w ustroju wspólności majątkowejNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Termin przedawnienia roszczeń w umowie o dziełoNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zwolnienie spod zajęcia przedmiotów nienależących do dłużnikaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Obdarowany płaci zachowekNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Rozliczenia po ustaniu nieformalnego związkuNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Wady mieszkania po upływie terminu rękojmiNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołaniaNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Zmiana treści służebności gruntowejNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
"Prawo krwi" podstawą nabycia obywatelstwaNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Dzień wpływu pieniędzy a data podpisania umowy darowiznyNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Testament ustny wymaga obecności świadkówNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przyszłego właścicielaNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zniesienie współwłasności nieruchomości na trzy sposobyNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Kosztorys i ryczałt jako podstawa rozliczenia umowy o dziełoNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Nieruchomość w spadku można wywłaszczyćNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Podstawa opodatkowania i stawka przy zasiedzeniu nieruchomościNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Relacja pokrewieństwa i powinowactwaNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Wątpliwości co do bezstronności komornikaNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Nieważność testamentuNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Przycinka gałęzi i korzeni z sąsiedniej nieruchomościNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Skutki zaległości w płatności raty za ubezpieczenie ACNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ustalenie rynkowej wartości spadkuNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Zwrot wynagrodzenia dla świadkaNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Darowizna a wyłączenie obowiązku alimentacyjnegoNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Ochrona prawna pseudonimu używanego w internecieNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Podjęcie czynności po utracie dowodu osobistegoNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Sprzedaż nieruchomości w przypadku roszczenia w księdze wieczystejNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Zniesienie współwłasności skutkujące pokrzywdzeniem wierzycielaNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Darowizna dla dziecka pozostającego w związku małżeńskimNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Dochód rolnika przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowegoNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Dwa tryby prowadzenia sprawy o separacjęNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Sankcje administracyjne dla dłużnika alimentacyjnegoNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Skuteczne zwolnienie z długuNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Odszkodowanie za zalane mieszkanieNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Opieka nad ubezwłasnowolnionym bez wynagrodzeniaNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Podjęcie uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosówNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Ubezpieczenie budynków rolniczychNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Umowne zrzeczenie się prawa do zachowkuNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Nazwiska dla małżonków i dzieciNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Niedotrzymanie terminu na złożenie oświadczenia w sprawie spadkuNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Opłaty i ulgi za wydanie paszportuNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Rodzice nie zawsze odpowiadają za szkodę dzieckaNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Surowsza odpowiedzialność za oszustwo niż za kradzieżNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Mandat za korzystanie z telefonu podczas kierowania pojazdemNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Odpowiedzialność komisu za wady pojazduNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Wiek małżonków i staż związku a przeszkoda w orzeczeniu rozwoduNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Wyłączenie spadku dla dzieci spod zarządu rodzicówNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zbycie spadku nie zwalnia z odpowiedzialności za długiNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Minimalny wiek pasażera przewożonego motocyklemNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Podstawy prawne wykluczenia członka ze spółdzielniNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Rozliczenie ze spadkobiercą osoby władającej spadkiemNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Sankcja finansowa za niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiemNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Zgoda wierzyciela na zmianę dłużnikaNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Dysponowanie przez inwestora nieruchomością na cele budowlaneNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Grzywna albo areszt dla świadka w sprawie karnejNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Opodatkowanie darowizny od biologicznego rodzicaNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Tryb zmiany nazwiska po rozwodzieNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Warunkowe umorzenie postępowania karnegoNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a podatekNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Działka sąsiednia a uzyskanie decyzji o warunkach zabudowyNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Koszt wydania tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowyNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Podstawy wydziedziczeniaNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwieNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Całkowity i częściowy zwrot opłaty sądowejNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Kara za brak zawiadomienia starostwa o zakończeniu budowyNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Termin na anulowanie oświadczenia o uznaniu ojcostwaNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wspólność majątkowa a wypłata odszkodowania dla małżonkaNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wydanie karty parkingowejNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Podstawy wyłączenia prądu przez dostawcę energiiNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Sposoby odwołania testamentuNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Umowny albo sądowy podział majątku po rozwodzieNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Zasady pozywania spółki cywilnejNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Zastrzeżenie prawa odkupu w umowie sprzedaży nieruchomościNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Korzystanie ze stoku narciarskiego zgodnie z prawemNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Oddalenie się z miejsca wypadkuNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Rejestracja pojazdu będącego przedmiotem współwłasnościNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Wymóg separacji przed orzeczeniem rozwoduNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zniesienie współwłasności nieruchomości a opodatkowanieNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Kara za brak zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazduNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy dla członka rodzinyNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Podejmowanie czynności dotyczących majątku wspólnegoNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Problemy ze zdrowiem a ograniczenia w wydaniu prawa jazdyNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Reprezentowanie małoletniego dziecka z ograniczeniamiNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Kontrola stanu technicznego obiektu przez starostwoNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Pojemniki na odpady komunalne na nieruchomościNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Przesłanki wypowiedzenia umowy rachunku wspólnegoNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Przygotowanie prywatnego wykazu inwentarzaNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Przymusowe wymeldowanie byłego najemcyNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Jeden przelew na konto na poczet kilku zobowiązań pieniężnychNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Leasing pojazdu a kradzieżNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Obowiązek przebudowy obiektu mimo wykonania legalnej inwestycjiNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Przesłanki odmowy sporządzenia aktu notarialnegoNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej za darmo albo odpłatnieNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Budowa części inwestycji określonej w warunkach zabudowyNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Odmowa zawarcia małżeństwa poza lokalem USCNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Samowola budowlana to wada nieruchomościNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Żądanie alimentów niezgodne z zasadami współżycia społecznegoNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Nieoryginalny klucz do pojazdu a odszkodowanie za kradzieżNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Odpowiedzialność za utrudnianie egzekucjiNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Odrzucenie spadku w celu uniknięcia spłaty długówNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Prawo do mieszkania ze służebnością albo dożywociemNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Odstąpienie od umowy na odległość po rozpakowaniu produktuNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Wina albo ryzyko jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczejNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zakaz zbycia pojazdu przewłaszczonego na zabezpieczenieNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zwolnienie od kosztów postępowania cywilnegoNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Przyjęcie częściowej spłaty należnościNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Zasady dofinansowania turnusu rehabilitacyjnegoNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Sankcja za niewłaściwe zachowanie podczas rozprawy sądowejNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Środek karny w postaci zakazu zbliżania sięNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Uchylenie się od skutków umowy zawartej w wyniku błęduNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Utrzymanie nawierzchni drogi przy służebności gruntowejNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Włamanie do mieszkania przy użyciu ukradzionego klucza a odszkodowanieNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Depozyt nieprawidłowy a umowa przechowaniaNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Obowiązek złożenia testamentuNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Okres ważności decyzji w sprawie pozwolenia na budowęNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Umorzenie zaległości za odbiór śmieciNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomościNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Alimenty od małżonka rodzicaNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Brak obowiązku zwrotu odszkodowania przez spadkobiercę ubezpieczonegoNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Sprzeciw małżonka nie uniemożliwia rozwoduNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Zaświadczenie o zdolności zawarcia małżeństwaNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Zawiadomienie SD-Z2 można złożyć przed terminemNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Inwestycja na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowęNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Pomiar powierzchni mieszkania w związku z opodatkowaniemNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Rozwód i separacja wpływają na dziedziczenie ustawoweNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Wspólny rachunek małżonków a egzekucja należnościNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zaświadczenie o samodzielności lokaluNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.