Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Dawid Szwarc

Archiwum autorów


Dawid Szwarc - Archiwum artykułów na rok 2019:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Obowiązkowe przeglądy instalacji w domu jednorodzinnymNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Odstąpienie od umowy kredytowej bez podania przyczynNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Skutki uznania osoby zaginionej za zmarłąNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznejNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Firma remontowa odpowiada za szkody w lokaluNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Rozpatrzenie reklamacji usługi bankowejNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Spłata długu przez osobę trzecią nie stanowi zmiany dłużnikaNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Sprzedaż auta a polisa OC i ACNr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Brak zwrotu podatku po odwołaniu darowiznyNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Czynniki wpływające na koszt aktu notarialnegoNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadkuNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczyNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Mediacja w sprawie rozwodowej nie jest obowiązkowaNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Odpowiedzialność poszkodowanych za szkodę, której doznaliNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Przekroczenie zakresu pomocy przy spisywaniu testamentuNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Zajęcie pasa drogi niezgodnie z prawemNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Nabycie obywatelstwa polskiego przez dzieckoNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Oświadczenie w sprawie spadkuNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Zasady zarządzania firmą we wspólności majątkowejNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Zatrzymanie dowodu rejestracyjnegoNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Członek rodziny pełnomocnikiem w sądzieNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Hipoteka musi zostać wykreślona po spłacie wierzytelnościNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Zakaz prowadzenia pojazdówNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Zaprzeczenie ojcostwa przez dzieckoNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Obdarowany zobowiązany do świadczeń na rzecz darczyńcyNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Organizacja zbiórki publicznej zgodnie z prawemNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Przesłanki ustanowienia służebności drogi koniecznejNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Rozbiórka obiektu budowlanegoNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Wniosek o udostępnienie akt sprawyNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Nie można odwołać umowy dożywociaNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Podatek od zasiedzenia nieruchomościNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zakres ingerencji wspólnoty w sprawy jej członkówNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zapis zwykły i zapis windykacyjnyNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiejNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Decyzja o warunkach zabudowy może zostać przeniesiona w całościNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Pokrewieństwo i powinowactwoNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Skuteczne odwołanie testamentuNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Uprawnienia osoby korzystającej z pomocy psa asystującegoNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Ważna data wpływu pieniędzy na konto a nie podpisania aktu notarialnegoNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Samochód w majątku osobistymNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Spłacanie zobowiązania przez dłużników solidarnychNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Stwierdzenie odstępstwa od projektu po zakończeniu budowyNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Wykonanie umowy zawartej z rzekomym pełnomocnikiemNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zaleganie z płatnościami nie stanowi przestępstwaNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Kara za utrudnianie egzekucji komorniczejNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Odwołanie od decyzji organu administracyjnegoNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Podpis jednego z inwestorów na zawiadomieniu o wszczęciu budowyNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Warunki podziału nieruchomościNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Wniesienie powództwa przeciwko spółce cywilnejNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Nauka dziecka na studiach a utrata dodatku mieszkaniowegoNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Rodzaje stypendiów dla uczniaNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Sankcje za niewłaściwe warunki trzymania zwierzątNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Śmierć strony podczas postępowania sądowegoNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Wyłudzenie odszkodowania jest karalneNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Cena przy sprzedaży a podatek od czynności cywilnoprawnychNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Obowiązek alimentacyjny nie podlega dziedziczeniuNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Otrzymanie zapisu testamentowego podlega opodatkowaniuNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Świadek otrzymuje rekompensatę za utracony zarobekNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Umowa z małoletnim może być nieważnaNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Przywrócenie terminu do dokonania czynności przed urzędemNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Tryb sporny i bezsporny sprawy o separacjęNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wpływ zmiany dłużnika na poręczenie długuNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wywłaszczenie nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowejNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Zwolnienie z długuNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Odpowiedzialność za zalanie sąsiedniego mieszkaniaNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Roszczenie w księdze wieczystej a zbycie nieruchomościNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Wniosek o przyznanie wyprawki "Dobry start"Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Zachowanie odpowiedniej formy do zmiany umowyNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Zgłoszenie testamentu do Notarialnego Rejestru TestamentówNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Alimentów nie można zamienić na darowiznęNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Czy pseudonim (nick) w internecie podlega ochronieNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu na wadliwej drodzeNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Ustalenie wartości odziedziczonego spadkuNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Zniesienie współwłasności nieruchomościNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Brak praw do odmowy zeznań przez byłego konkubentaNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Kolejność spłacania wierzycieliNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez wspólnotę mieszkaniowąNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ogłoszenie upadłości wobec jednego z małżonkówNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Opodatkowanie umowy dożywociaNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Brak roszczenia o przyznanie świadczenia z pomocy społecznejNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Fałszerstwo umowy i nabycie pojazduNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Rejestr kąpieliskNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej po śmierci małżonkaNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Zasada surogacji w majątku osobistymNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Brak stawiennictwa na sprawę z wniosku o zawezwanie do próby ugodowejNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Formularz pozwu w postępowaniu uproszczonymNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Potwierdzenie praw do spadku w formie aktu notarialnegoNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Wynagrodzenie dla opiekuna tylko wyjątkowoNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Zwrot alimentów przez osobę zobowiązaną do alimentacjiNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Grodzenie działki położonej przy publicznym akwenieNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Nieistniejąca pożyczka a wezwanie do zapłatyNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Odpowiedzialność za szkody łowieckieNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Skarga w związku z brakiem bezstronności komornikaNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Skutki darowizny na rzecz dziecka pozostającego w związku małżeńskimNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Akt notarialny i poddanie się w nim egzekucjiNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Brak uprawnień do kierowania pojazdem a wypłata odszkodowaniaNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Odpowiedzialność po zbyciu spadkuNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wpływa na alimentyNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Wynajmujący ma prawo sprzedać lokalNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka po zawarciu małżeństwaNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Problem z roślinnością z sąsiedniego gruntuNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Uchylenie się od skutków uznania ojcostwaNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Wypowiedzenie umowy pożyczkiNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zwolnienie z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowymNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Kosztorys albo ryczałt przy remoncieNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Postępowanie w razie utraty dowodu osobistegoNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Umowa o zrzeczenie się spadkuNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Zakaz płacenia grzywny za skazanegoNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Dokonanie skutecznego potrącenia należnościNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Kupno mieszkania przez dziecko za pieniądze otrzymane od rodzicówNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Obowiązki informacyjne małżonków posiadających konto OFENr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Odpowiedzialność rodziców za szkody małoletniego dzieckaNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Zaległość w płatności drugiej raty za ubezpieczenie ACNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Dziedziczenie spadku przez małżonków we wspólności majątkowejNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Kara za niewłaściwe korzystanie z terenów leśnychNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Komis odpowiada za wady pojazduNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Szkoda podczas prac na budowieNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Zabezpieczenie roszczenia o alimentyNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Karta parkingowa dla niepełnosprawnegoNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Opóźnienie w budowie obiektu a odstąpienie od umowy deweloperskiejNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Separacja sądowa przed rozwodemNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Wyłączenie dostawy prądu z powodu opóźnienia w płatnościachNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zajęcie przez komornika rzeczy nienależących do dłużnikaNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Formalności związane z zawiadomieniem o zakończeniu budowyNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Odpowiedzialność za wady po upływie terminu rękojmiNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Pozew o alimenty a klauzula współżycia społecznegoNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Zasady wysłuchiwania dzieci w sprawie adopcyjnejNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Zwrot opłaty sądowejNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ponaglenie w związku z opieszałością organuNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Przyznanie spółdzielczego lokalu po rozwodzieNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Regulowanie należności przelewemNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Spadek dla dziecka wyłączony spod zarządu rodzicówNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Wniosek o pozwolenie na budowę na formularzuNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Pokrzywdzenie wierzyciela na skutek zniesienia współwłasnościNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Prawo jazdy a stan zdrowia kierowcyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Rozliczenie spadkobiercy ze spadkobiercą rzekomymNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Różnica między dożywociem i służebnością mieszkaniaNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Świadkowie testamentu ustnegoNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Sąd właściwy do rozstrzygnięcia sporuNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Termin przedawnienia roszczeń w umowie o dziełoNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Umowy chroniące przed zachowkiemNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Zbycie pojazdu między członkami rodzinyNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Odszkodowanie dla małżonka a majątek wspólnyNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Przesłanki uznania działki za nieruchomość sąsiedniąNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Stawka podatku od nieruchomości dla domku na działce rekreacyjnejNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Urządzenie do przewożenia dzieci w pojeździeNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Zakłócanie spokoju w ciągu dnia również karalneNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdyNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Prawo odkupu zastrzeżone w umowieNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Przymusowe wykonanie kontaktów z dzieckiemNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Wymeldowanie z mieszkania a odwołanie darowiznyNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Zasądzenie alimentów od rodzeństwaNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Bonifikata na zakup mieszkania komunalnegoNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Nowe dowody zgłoszone w trakcie postępowaniaNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlaneNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Zmiana nazwiska po rozwodzieNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Obowiązek wyjawienia majątku przez dłużnikaNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Prawo do reprezentowania dziecka z ograniczeniamiNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Rozciągnięcie egzekucji na majątek wspólny małżonkówNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Sądowa zmiana treści służebności gruntowejNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi a dowód zakupu towaruNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Decyzja w sprawie mieszkania w wyroku rozwodowymNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Duży zapis testamentowy a dziedziczenieNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Przesłanki wykluczenia członka ze spółdzielniNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwaNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zatajenie przez sprzedającego cofnięcia licznika w samochodzieNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Łatwiej o dodatek mieszkaniowy przy niepełnosprawnościNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Obciążenie mieszkania prawem pierwokupuNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Współwłaściciel zwolniony od podatkuNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie specustawy drogowejNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Cesja i egzekucja w sprawie należności alimentacyjnychNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Moment ustania obowiązku podatkowego w przypadku budynkuNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Uzyskanie warunków zabudowy także dla innej osoby niż właścicielNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wybór nazwiska dla małżonka i wspólnych dzieciNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Zwrot weksla po spłacie zobowiązaniaNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Odpowiedzialność firmy za kradzież pojazdu z parkinguNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Odszkodowawcza odpowiedzialność posiadacza psaNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Opodatkowanie zniesienia współwłasnościNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Sądowy podział majątku małżonkówNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Umowa w języku obcym również ważnaNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Odkrycie testamentu po śmierci spadkodawcyNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Opodatkowanie bankowej dyspozycji wkładem na wypadek śmierciNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Podział majątku obejmującego mieszkanie z hipotekąNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Skutki prawne doręczenia zastępczegoNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wytoczenie sprawy o rozwód a nieznane miejsce zamieszkania małżonkaNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Przesłanki zwolnienia od kosztów postępowania cywilnegoNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Rejestracja pojazdu objętego współwłasnościąNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Spadek za granicą, podatek w PolsceNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Umorzenie opłaty za wywóz odpadówNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Brak oświadczenia w sprawie spadkuNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Skutki powołania się przez podatnika na niezgłoszoną darowiznęNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Tablica rejestracyjna na bagażnik samochodowyNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowyNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłatyNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Limit zajęcia przez komornika rachunku bankowegoNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Sprostowanie protokołu przesłuchaniaNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Ustrój przymusowy w związku małżeńskimNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Wymeldowanie byłego najemcy z lokaluNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Błąd przy zawieraniu umowy umożliwia jej unieważnienieNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Darowizna od biologicznego ojca wiąże się z podatkiemNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Pomoc finansowa przed narodzeniem dzieckaNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Sposoby zaliczenia wpłaty na poczet długówNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Usuwanie drzew i krzewów z prywatnej posesjiNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Koszt wydania paszportu dla dorosłego i dzieckaNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Odwołanie darowizny dokonanej do majątku wspólnego małżonkówNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Pomoc dziecka przy prowadzeniu gospodarstwa domowegoNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Przyczyny nieważności testamentuNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Zawiadomienie SD-Z2 można złożyć przed terminemNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Przesłanki nałożenia mandatu za wykroczenie na parkinguNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Skierowanie osoby starszej na turnus rehabilitacyjnyNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Utrudnianie egzekucji może stanowić przestępstwoNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Zarządzanie majątkiem wspólnym z ograniczeniamiNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazduNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Dłużnik alimentacyjny poddany sankcjom administracyjnymNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Sankcje za niewłaściwe zachowanie w sądzieNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Udostępnienie informacji publicznej przez urządNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Wpływ rozwodu i separacji na dziedziczenie po małżonkuNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Wykonanie naprawy elewacjiNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Nabycie nieruchomości we wspólności majątkowejNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Pacjent ma prawo do zadośćuczynieniaNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Przesłanki objęcia dziecka pieczą zastępcząNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Rozstrzygnięcie odwołania w sprawie administracyjnejNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Samowola budowlana wadą zakupionej nieruchomościNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w zakresie części inwestycjiNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Prywatny spis inwentarzaNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Spłacanie własnego kredytu to nie darowizna na rzecz innych kredytobiorcówNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Ważny interes jako podstawa odmowy wydania uwierzytelnionych odpisówNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Zakaz zbycia pojazdu przewłaszczonego na zabezpieczenieNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Do wypłaty zachowku może być zobowiązany obdarowanyNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Notariusz sprawdza, czy zapłacono podatekNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Prawo jazdy z ograniczeniamiNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Zawarcie małżeństwa w plenerzeNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Zgoda na rozwód nie zawsze koniecznaNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Odszkodowanie z polisy na życie a podatek od spadków i darowiznNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Warunki przewożenia osób na motocykluNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowkuNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwaNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Zdolność alimentacyjnaNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Dochód rolnika a dodatek mieszkaniowyNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Dziedziczenie z ustawy i testamentuNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobkówNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Wspólny dług niezależny od ustroju majątkowegoNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Zakaz zbliżania w związku z popełnieniem przestępstwaNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Majątki osobiste i majątek wspólny małżonkówNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ocena techniczna obiektu wybudowanego przed latyNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Przeprowadzenie eksmisji z lokalu mieszkalnegoNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Termin zapłaty podatku od zachowkuNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wypłata odszkodowania niezależna od naprawy pojazduNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Informacja o postępowaniach komorniczych kontrahentaNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Opodatkowanie poddasza użytkowegoNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Skutki przyjęcia częściowej spłaty należnościNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ustalenia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzieNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Użytkowanie towaru kupionego na odległość a odstąpienie od umowyNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Najem mieszkania a odpowiedzialność za czynsz i opłatyNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Okresowe i dodatkowe badanie techniczne pojazduNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Spłata cudzego długu opodatkowana jako darowiznaNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wybór nazwy ulicy wymaga zgody wszystkich jej właścicieliNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wysokość zachowku nie dla każdego taka samaNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Alimenty dla dziecka rezygnującego z pracyNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Eksmisja z lokalu mieszkalnego z uwagi na zaległości w czynszuNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Lokalizacja pojemników na odpady na działce budowlanejNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Tylko wybrane wydatki mogą być pokryte przez dodatek mieszkaniowyNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Zmiana kręgu uprawnionych do otrzymania Karty Dużej RodzinyNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Różnica między zaliczką a zadatkiemNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Skutki prawne adopcjiNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Wspólny testament własnoręcznyNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Zgodne z prawem podejmowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowejNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Dbanie o nawierzchnię przy służebności drogi koniecznejNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Dochód z majątku należącego do małoletniego dzieckaNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ilość kluczyków a odpowiedzialność za kradzież pojazduNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Legalne korzystanie z obiektu przed zakończeniem budowyNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Skutki zatajenia informacji o podpisaniu intercyzyNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Kradzież a oszustwoNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Objęcie nieruchomości wspólnej zarządem sądowymNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zaskarżenie wyceny dokonanej przez komornikaNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zobowiązanie do udostępnienia działki w związku z budowąNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zwolnienie z podatku firmy otrzymanej w spadkuNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Cofnięcie pozwu rozwodowego nie zawsze możliweNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Pokrzywdzenie wierzycieli w wyniku odrzucenia spadkuNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Przywłaszczenie przedmiotów przez współmałżonkaNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Służebność wygasa z mocy prawaNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Alimenty po rozwodzie dla małżonkaNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnegoNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Sankcje za naruszenie przepisów na stoku narciarskimNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Skarga na długo prowadzone postępowanie sądoweNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Skutki prawne warunkowego umorzenia postępowania karnegoNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniegoNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Wybudowanie budynku na gruncie nabytym w złej wierzeNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zarząd nieruchomością wspólnąNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Budynki rolnicze podlegające ubezpieczeniuNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Prawa małżonka do spółki cywilnej współmałżonkaNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Skutki prawne oddalenia się z miejsca wypadkuNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Stan posiadania może wpływać na wartość spadkuNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Świadek może zostać ukarany grzywną lub aresztemNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Kradzież pojazdu oddanego w leasingNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Procedura zameldowania i uzyskania zaświadczenia o zamieszkaniuNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Umowa ze spadkodawcą w sprawie rezygnacji z zachowkuNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokaluNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Zasady publikacji wizerunkuNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Informacja z zagranicznego dokumentu w akcie stanu cywilnegoNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Limit zmian lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnejNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Rozliczenie po ustaniu związku nieformalnegoNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zmiana dłużnika wymaga zgody wierzycielaNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zmiana imienia niedawno narodzonego dzieckaNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Dokonanie działu spadku nie jest obowiązkoweNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Pensja za pracę małżonka na rachunek współmałżonkaNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Pomoc prawna z urzędu tylko w uzasadnionych przypadkachNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Posiadacz może wypowiedzieć umowę rachunku wspólnegoNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Spłata długu na konto poprzedniego wierzycielaNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną nie jest dziedziczonaNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Pozwolenie na budowę nie jest ważne bezterminowoNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Staż małżeństwa i wiek małżonków jako przeszkoda rozwodowaNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Ubezwłasnowolnienie pomocą dla osoby chorejNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Wydanie recepty możliwe bez badania lekarskiegoNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.