Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Amortyzacja budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie Nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017, str. 16
Amortyzacja budynku przekazanego z najmu prywatnego do firmy Nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017, str. 16
Amortyzacja składników wynajętych po cenie promocyjnej Nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017, str. 16
Bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty pracownicze Nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017, str. 16
Bloger nie odliczy podatku VAT Nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017, str. 16
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej a VAT Nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017, str. 16
Czy od umowy spółki cichej płaci się PCC? Nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017, str. 16
Darowizna nieruchomości na rzecz spółki jawnej a PCC Nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017, str. 16
Darowizna środka trwałego i jej skutki podatkowe u przedsiębiorcy Nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017, str. 16
Dokumentowanie transakcji po centralizacji rozliczeń w VAT Nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017, str. 16
Dokumentowanie usług związanych z nieruchomościami Nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017, str. 16
Elektroniczne bony zakupowe ze składką ZUS Nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017, str. 16
Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy Nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017, str. 16
Forma akceptacji noty korygującej w VAT Nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017, str. 16
Karty paliwowe z limitem tankowania trzeba oskładkować Nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017, str. 16
Kary umowne w kosztach firmowych Nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017, str. 16
Kosztowe rozliczenie wydatków na wynajmowany lokal Nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017, str. 16
Koszty opłat wnoszonych po kradzieży przedmiotu leasingu Nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017, str. 16
Limit 15.000 zł a koszty podatkowe Nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017, str. 16
Miejsce opodatkowania działalności gospodarczej wykonywanej za granicą Nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017, str. 16
Miejsce świadczenia usług dla celów VAT Nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017, str. 16
Możliwość korekty formy opodatkowania w trakcie roku Nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017, str. 16
Możliwość wystawienia faktury w czasie zawieszenia działalności Nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017, str. 16
Najem jako czynność opodatkowana VAT Nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017, str. 16
Należności za pranie odzieży a zwolnienie podatkowe Nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017, str. 16
Niezakończona modernizacja w kosztach podatkowych Nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017, str. 16
Obciążanie kosztów ubezpieczeniem płatnym w ratach Nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017, str. 16
Obciążanie kosztów wydatkami związanymi ze sporami sądowymi Nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017, str. 16
Obowiązek podatkowy w VAT przy wydaniu bonu podarunkowego Nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017, str. 16
Obowiązki płatnika przy wypłacie kwoty z ugody sądowej Nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017, str. 16
Obowiązki płatnika przy zapłacie ZUS za byłych zleceniobiorców Nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017, str. 16
Odliczenie VAT od zakupu artykułów spożywczych Nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017, str. 16
Odliczenie VAT w razie zapłaty za fakturę VAT RR po terminie Nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017, str. 16
Odliczenie VAT z faktury za usługi pomocy prawnej Nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017, str. 16
Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją Nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017, str. 16
Odliczenie VAT z faktur sprzed transakcji połączenia spółek Nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017, str. 16
Odpowiedzialność solidarna nabywcy w VAT Nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017, str. 16
Opłata za skrócenie umowy leasingu a koszty firmowe Nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017, str. 16
Opłaty za przejazdy autostradami w kosztach pracodawcy Nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017, str. 16
Opodatkowanie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne Nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017, str. 16
Opodatkowanie nieruchomości zajętych na działalność sportową Nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017, str. 16
Opodatkowanie PIT irlandzkiego świadczenia emerytalnego Nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017, str. 16
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej Nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017, str. 16
Opodatkowanie przychodów z najmu przyczep kempingowych Nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017, str. 16
Opodatkowanie transformatorów w stacji energetycznej Nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017, str. 16
Opodatkowanie VAT imprezy okolicznościowej Nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017, str. 16
Opodatkowanie zaliczki w eksporcie towarów Nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017, str. 16
Opodatkowanie zlecenia przedsiębiorcy realizowanego poza firmą Nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017, str. 16
Pakiety medyczne dla członków rodzin w przychodach pracownika Nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017, str. 16
PCC od darowizny części nieruchomości Nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017, str. 16
PCC od nabycia użytkowania wieczystego Nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017, str. 16
PCC od sprzedaży drewna za granicą Nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017, str. 16
PCC od wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017, str. 16
PCC przy zakupie ogródków działkowych Nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017, str. 16
Podatek od nieruchomości dla hal garażowych w budynku mieszkalnym Nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017, str. 16
Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych Nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017, str. 16
Podatek od nieruchomości od parkingu należącego do spółdzielni Nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017, str. 16
Podatek od nieruchomości w przypadku stacji LNG Nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017, str. 16
Podatnik decyduje, co zrobi z nadwyżką VAT naliczonego nad należnym Nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017, str. 16
Podatnik nie odliczy VAT od usług doradczych Nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017, str. 16
Podatnik odliczy VAT z opłaconej po terminie faktury VAT RR Nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017, str. 16
Podstawa opodatkowania PCC przy aporcie przedsiębiorstwa do spółki Nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017, str. 16
Podstawa opodatkowania VAT czynności darowizny znaku towarowego Nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017, str. 16
Podział majątku wspólnego małżonków a PCC Nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017, str. 16
Potwierdzenie ważności numeru VAT UE kontrahenta Nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017, str. 16
Pracownicza rekompensata w firmowych kosztach podatkowych Nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017, str. 16
Prawo do odliczenia VAT z faktury przesłanej e-mailem Nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017, str. 16
Prawo przedsiębiorcy do ulgowego ZUS Nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017, str. 16
Przechowanie pieniędzy na rachunku bankowym bez PCC Nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017, str. 16
Przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej a wystawienie PIT-8C Nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017, str. 16
Przesłanki umożliwiające realizację prawa do odliczenia VAT Nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017, str. 16
Składanie VAT UE przez podatnika zwolnionego z VAT Nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017, str. 16
Składki pracownika oddelegowanego do pracy za granicę Nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017, str. 16
Składki ZUS od zlecenia zawartego z własnym pracodawcą Nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017, str. 16
Składki ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na pełny etat Nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017, str. 16
Skutki przekazania kart podarunkowych z okazji jubileuszu firmy Nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017, str. 16
Skutki udzielenia pożyczki w świetle przepisów o VAT Nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017, str. 16
Skutki w VAT nieodpłatnego wydania materiałów reklamowych Nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017, str. 16
Skutki w VAT sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu Nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017, str. 16
Skutki w VAT zapłaty zaliczki na poczet WDT Nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017, str. 16
Skutki w PCC zapłaty z konta innej osoby Nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017, str. 16
Skutki w VAT aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej Nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017, str. 16
Skutki w VAT uiszczenia kaucji z tytułu umowy rezerwacyjnej lokalu Nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017, str. 16
Skutki w VAT wniesienia majątku do innej firmy Nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017, str. 16
Służbowe jazdy pielęgniarek prywatnym autem bez składek ZUS Nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017, str. 16
Służbowe jazdy zamiejscowe prywatnym autem ze składką ZUS Nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017, str. 16
Służbowe używanie prywatnego auta bez składek ZUS Nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017, str. 16
Sposób przechowywania listów przewozowych CMR Nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017, str. 16
Spółdzielnię mieszkaniową należy uznać za przedsiębiorcę Nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017, str. 16
Sprzedaż artykułów za 1 grosz a koszty podatkowe Nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017, str. 16
Sprzedaż usług w formie vouchera a limit zwolnienia z VAT Nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017, str. 16
Status płatnika podatku przy organizacji akcji promocyjnych Nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017, str. 16
Stawka podatku od nieruchomości przy działalności leczniczej Nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017, str. 16
Świadczenia dla osób z ważną Kartą Polaka wolne od podatku Nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017, str. 16
Ubezpieczenie OC w pracowniczych przychodach Nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017, str. 16
Ulga prorodzinna na zarobkujące dziecko Nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017, str. 16
Ulgowy ZUS po wcześniejszym zawieszeniu prowadzonej działalności Nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017, str. 16
Ustalenie momentu powstania przychodu firmowego Nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017, str. 16
VAT z faktury zawierającej wadliwości mniejszej wagi Nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017, str. 16
Warunki decydujące o opodatkowaniu VAT usług budowlanych Nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017, str. 16
Warunki korzystania ze zwolnienia z VAT Nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017, str. 16
Warunki zwolnienia od podatku dotacji na modernizację ogrzewania Nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017, str. 16
Wpłaty za obiady w szkolnej stołówce a limit zwolnienia z VAT Nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017, str. 16
Wspólna nieruchomość a najem między małżonkami Nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017, str. 16
Współpraca z zagranicznym pracodawcą a prawo do ulgowego ZUS Nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017, str. 16
Wydatek na naukę języka obcego w kosztach przedsiębiorcy Nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017, str. 16
Wydatek sfinansowany przez prezesa a koszty spółki z o.o. Nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017, str. 16
Wydatki na imprezę promocyjną a koszty podatkowe Nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017, str. 16
Wydatki na wynajęcie obiektów sportowych a koszty firmowe Nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017, str. 16
Wydatki ponoszone w imieniu inwestora w kosztach firmy Nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017, str. 16
Wynagrodzenie członka komisji rewizyjnej bez składek ZUS Nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017, str. 16
Zajęcie budynku mieszkalnego na działalność gospodarczą Nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017, str. 16
Zakup posiłków pracownikom a prawo do odliczenia VAT Nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017, str. 16
Zawieszenie działalności a zwrot ulgi za kasę Nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017, str. 16
ZUS od jednorazowego świadczenia wypłaconego pracownikom Nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017, str. 16
ZUS od polisy grupowego ubezpieczenia na życie Nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017, str. 16
ZUS od stypendiów za dobrowolny udział w szkoleniu lub stażu Nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017, str. 16
ZUS od świadczenia przekazanego pracownikom Nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017, str. 16
ZUS od wynagrodzenia osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole Nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017, str. 16
ZUS przy wynajmie domu dla pracowników Nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017, str. 16
Zwolnienie wspólników z długu generuje u nich przychód podatkowy Nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017, str. 16
Zwolnienie z opodatkowania obiektów kolejowych Nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017, str. 16
Źródło przychodów dla kwot uzyskiwanych z najmu Nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60