Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Anulowanie faktury tylko w wyjątkowych okolicznościach Nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, str. 16
Brak dochodu opodatkowanego według skali a ulga na dzieci Nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019, str. 16
Brak obowiązku w PCC w sprawach gospodarki nieruchomościami Nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, str. 16
Dane na fakturze spółki posiadającej oddział Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, str. 16
Doradztwo a zwolnienie podmiotowe z VAT Nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, str. 16
Dzierżawa ośrodka wybudowanego ze środków ZFRON Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, str. 16
Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej Nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019, str. 16
Jubileuszówki wypłacane po zmianie regulaminu bez składek ZUS Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 16
Kara umowna nie podlega opodatkowaniu VAT Nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019, str. 16
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT? Nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, str. 16
Kilometrówka zleceniobiorcy wolna od podatku Nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019, str. 16
Kosztowe rozliczenie wydatków na pracownicze odszkodowanie Nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, str. 16
Koszty firmowe przy działalności w miejscu zamieszkania Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, str. 16
Koszty podatkowe przy likwidacji środka trwałego Nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019, str. 16
Koszty przy lokalu małżonków z rozdzielnością majątkową Nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, str. 16
Koszty uwzględniane w zeznaniu PIT-39 Nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019, str. 16
Kredyt na zbywane mieszkanie nie daje ulgi Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, str. 16
Kwalifikacja przychodu ze sprzedaży firmowego mieszkania Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, str. 16
Limit zwolnienia z VAT przy wynajmie nieruchomości Nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, str. 16
Miejsce świadczenia usług szkoleniowych dla celów VAT Nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, str. 16
Możliwość wystawiania faktur zbiorczych Nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019, str. 16
Nabycie lokalu na przetargu w spółdzielni bez PCC Nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, str. 16
Naprzemienna opieka nad dzieckiem bez preferencji podatkowej Nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, str. 16
Nieruchomość małżonków w działalności jednego z nich Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 16
Nieterminowe uiszczenie PCC skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek Nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, str. 16
Nocleg dla pracowników mobilnych bez składek ZUS Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, str. 16
Obowiązek w PCC przy umowie zamiany z małoletnim Nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019, str. 16
Odliczenie VAT od usług hotelarskich i gastronomicznych Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 16
Odliczenie VAT z faktur wystawionych przed rejestracją Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, str. 16
Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej od dewelopera Nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019, str. 16
Odpracowanie zaległości czynszowych a podatek dochodowy Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, str. 16
Odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu VAT Nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019, str. 16
Odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy a ZUS Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, str. 16
Okoliczności zwolnienia z VAT wynajmu mieszkania Nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, str. 16
Opodatkowanie budowli całkowicie zamortyzowanych Nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, str. 16
Opodatkowanie budynku zajętego na działalność sportową Nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019, str. 16
Opodatkowanie podatkiem transportowym przyczep i naczep Nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019, str. 16
Opodatkowanie stacjonarnego węzła betoniarskiego Nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019, str. 16
Opodatkowanie zabytkowych budynków i gruntów Nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019, str. 16
PCC od nabycia nieruchomości w przetargu od syndyka Nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, str. 16
PCC od sprzedaży części nieruchomości Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, str. 16
PCC przy przeniesieniu ogółu praw w spółce jawnej Nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019, str. 16
Pobór zaliczki na pdof według wyższej stawki Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 16
Podatkowe rozliczenie kosztu pośredniego Nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019, str. 16
Powstanie przychodu po udzieleniu pracownikowi rabatu Nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, str. 16
Praca na rzecz byłego pracodawcy a prawo do ulgowego ZUS Nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019, str. 16
Prawo do odliczenia VAT od zakupu usługi kateringowej Nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, str. 16
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przy montażu fotowoltaiki Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 16
Prawo do ulgi w opłacie składek ZUS Nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, str. 16
Proporcjonalne odliczenie VAT Nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, str. 16
Prowadzenie firmy i przedszkola a składka zdrowotna Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 16
Przekształcenie a ulga na zakup kas Nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019, str. 16
Przekształcenie firmy po utracie statusu ZPChr i zachowanie ZFRON Nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, str. 16
Przeniesienie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu a PCC Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, str. 16
Przesłanki warunkujące prawo do odliczenia VAT Nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019, str. 16
Przy nieodpłatnym przekazaniu przedsiębiorstwa spółki nie ma PCC Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019, str. 16
Przychód byłego zleceniobiorcy z zapłaty zaległych składek Nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019, str. 16
Przychód z tytułu dojazdu do i z pracy służbowym autem Nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, str. 16
Przychód ze sprzedaży firmowego budynku mieszkalnego Nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019, str. 16
Rozliczanie dwóch aut w jednoosobowej firmie Nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019, str. 16
Rozliczenie kosztowe kary umownej Nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019, str. 16
Rozliczenie kosztów związanych z gwarancją ubezpieczeniową Nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, str. 16
Rozliczenie remontu mieszkania przy jego zbyciu Nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019, str. 16
Składka zdrowotna z działalności gospodarczej rencisty z KRUS Nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, str. 16
Składka zdrowotna z kontraktu wykonywanego w ramach firmy Nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, str. 16
Składki ZUS od świadczeń z ZFRON Nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019, str. 16
Skutki w PIT wypłaty zawyżonych zasiłków ZUS Nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, str. 16
Skutki w VAT otrzymania zaliczki na poczet WDT Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 16
Skutki w VAT zaniechania inwestycji Nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019, str. 16
Skutki w VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, str. 16
Skutki w VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 16
Skutki zapłaty gotówką za fakturę VAT RR Nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019, str. 16
Sposób przechowywania dokumentów potwierdzających WDT Nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, str. 16
Sprzedaż nieruchomości częściowo sfinansowanej z ZFRON Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 16
Sprzedaż towarów w znacznie obniżonej cenie w świetle VAT Nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019, str. 16
Stawka VAT przy montażu instalacji fotowoltaicznej Nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, str. 16
Stosowanie 2% wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych Nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019, str. 16
Strata w środkach pieniężnych a koszty podatkowe Nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019, str. 16
Stypendium wypłacane przez gminę a obowiązki płatnika PIT Nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, str. 16
Termin wystawienia faktury na żądanie kupującego Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019, str. 16
Tylko UPO potwierdza złożenie zeznania Nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, str. 16
Udział w zakładowej wycieczce a przychód ze stosunku pracy Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019, str. 16
Ulga na dzieci u rozwiedzionych rodziców Nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019, str. 16
Ulga rehabilitacyjna nie obejmuje zakupu środka spożywczego Nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, str. 16
Usługi fizjoterapii dla pracowników a przychód podatkowy Nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, str. 16
Usługi świadczone na podstawie umowy zlecenia a VAT Nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019, str. 16
Ustalenie przychodu z prywatnego najmu Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019, str. 16
Uznanie transakcji za WNT Nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019, str. 16
Używanie telefonów służbowych prywatnie a przychód pracownika Nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, str. 16
VAT do sprzedaży sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 16
VAT od wydatków w okresie zawieszenia działalności Nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, str. 16
VAT od zakupów dotyczących usług na nieruchomościach w UE Nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019, str. 16
VAT od zakupów na cele prywatne i gospodarstwa rolnego Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019, str. 16
Wartość początkowa środka trwałego według ceny rynkowej Nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, str. 16
Warunki otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, str. 16
Wpłata na ZFRON po zbyciu nieruchomości Nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019, str. 16
Wydatki na zakup owoców dla pracowników kosztem podatkowym Nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019, str. 16
Wysokość składki wypadkowej po przekształceniu działalności Nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, str. 16
Wystawienie faktury w przypadku braku paragonu Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, str. 16
Wywłaszczenie w świetle przepisów ustawy o VAT Nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, str. 16
Wyznaczanie wartości początkowej prywatnego samochodu Nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019, str. 16
Wyżywienie pracownika w podróży a obowiązki płatnika pdof Nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, str. 16
Zakres zwolnienia w pdof dla agroturystyki Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, str. 16
Zasadność wystawienia noty korygującej Nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019, str. 16
Zastosowanie 0% stawki VAT przy WDT Nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, str. 16
Zastosowanie procedury marży przy sprzedaży używanej elektroniki Nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, str. 16
ZUS od dodatków do pensji w czasie nieobecności w pracy Nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, str. 16
ZUS od dopłaty do składki na grupowe ubezpieczenie na życie Nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019, str. 16
ZUS od kwoty dodatkowego wynagrodzenia Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 16
ZUS od kwoty świadczenia urlopowego wypłaconego pracownikom Nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019, str. 16
ZUS od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi Nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019, str. 16
ZUS od pakietu świadczeń medycznych dla pracowników Nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, str. 16
ZUS od świadczenia dla zleceniobiorcy za własne materiały i sprzęt Nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, str. 16
ZUS od wynagrodzenia członka zarządu zatrudnionego w spółce na etacie Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019, str. 16
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie rodzicielskie Nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019, str. 16
ZUS za członka rodziny pomagającego przedsiębiorcy Nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019, str. 16
Zwolnienie z VAT przy wpisie w PKD sprzedaży towarów akcyzowych Nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019, str. 16
Zwrot kosztów przejazdu w przychodach pracownika Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 16
Zwrot wartości nakładów na nieruchomość nie podlega PCC Nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, str. 16
Źródło przychodów z kontraktu menedżerskiego Nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.