30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 52 (884) z dn. 28.06.2012

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 52 (884) z dnia 28.06.2012SPIS treści :

pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Nie każdy rodzic może zatrudnić nianię na preferencyjnych warunkach str. 1
Alkohol nabywany na potrzeby szkoleń pracowniczych nie jest kosztem firmy str. 1
Podatek VAT na fakturze musi być w PLN str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Rozpoczyna się letnia akcja "Weź paragon" str. 2
Czy zwiększy się limit przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych? str. 2
Internetowe portale orzeczeń będą dostępne w każdym Sądzie Apelacyjnym str. 2
Umowa między Polską a Andorą o wymianie informacji podatkowych str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wakacje za granicą z EKUZ str. 2
20% PCC od pożyczki nawet po terminie przedawnienia jest zgodny z prawem str. 2
Tańszy roaming od 1 lipca br. str. 2
Korekta CIT po kontroli str. 3
Zaliczka na środek trwały str. 3
Kontrola z ZUS str. 3
MF wyjaśnia
Koszty ubezpieczenia aut demonstracyjnych
str. 3
Od lipca zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń str. 3
0% VAT dla dostawy sprzętu komputerowego zakupionego dla szkoły str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Składnik majątku wykupiony z leasingu str. 4
Przekroczenie progu podatkowego przez zleceniobiorcę str. 4
Wyłożenie brukiem wynajmowanego placu str. 4
Ujawnienie środka trwałego str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Ulepszenie przy jednorazowej amortyzacji str. 5
Świadczenie przez kartowicza usług na rzecz byłego pracodawcy str. 5
Podatek od nieruchomości nie zawsze jest kosztem str. 5

VAT i akcyza

Czy dotacja otrzymana z urzędu pracy wpływa na rozliczenie VAT? str. 6
Kiedy transport wlicza się do podstawy opodatkowania WDT? str. 6
Wydatki na eksploatację użyczanego samochodu osobowego a prawo do odliczania VAT str. 6
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz rolnika str. 6
Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług turystyki str. 6

Prawo pracy w praktyce

Kara finansowa za naruszenie porządku str. 7
Podział kompetencji zgodnie z regulaminem str. 7
Prawo do urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim str. 7
Dyscyplinarka za nieusprawiedliwioną absencję str. 7

Składki ZUS

Składki od umowy zlecenia i etatu w jednej firmie str. 8
Niedopłata składek za zleceniobiorcę str. 8
Nie każdy zleceniobiorca może wnioskować o ubezpieczenie chorobowe str. 8
ZUS od ryczałtu samochodowego dla prezesa str. 8
Ubezpieczenie zdrowotne dziecka str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Ograniczenia w przychodach emeryta do ukończenia wieku emerytalnego str. 9
"Zwykłe" chorobowe za wypadek przy pracy str. 9
Orzeczenie bez bezpośredniego badania ubezpieczonego str. 9

Rachunkowość dla każdego

Działalność socjalna sfinansowana z ZFŚS str. 10
Deweloperom będzie łatwiej rozliczać działalność str. 11
Ewidencja wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek str. 11
Różnice kursowe na rachunku walutowym str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Refakturowanie usług w ujęciu podatkowym i rachunkowym str. 12

Postępowanie przed fiskusem

Dokumenty urzędowe są mocnymi dowodami w sporze str. 14
Sposób na zbyt uciążliwą egzekucję str. 14
Dlaczego urząd zwraca mniej pieniędzy z PIT? str. 14
Potwierdzenie nadania NIP str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Pomyłka w składce wypadkowej skutkuje podwyższeniem jej wysokości str. 15
Składanie e-deklaracji przez biuro rachunkowe str. 15
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości niskich pomieszczeń str. 15
Zaświadczenie pracującego rencisty do ZUS str. 15
Odliczenie zaległych składek zdrowotnych str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

PIT od zwrotu przez TBS kwoty partycypacji w kosztach budowy str. 16
Zatrzymanie wadium przy błędnym przesłaniu dokumentów str. 16
Ograniczenia w zbywaniu udziałów str. 16

Spółki i wspólnicy

Kończy się czas na zatwierdzenie sprawozdań finansowych str. 17
Zabezpieczenie funkcjonowania spółki jawnej str. 17
Dwóch wspólników, udziały po połowie i spór w spółce str. 17
NIP dla spółki S24 str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Kiedy pracodawca płaci kary na PFRON? str. 18
Kiedy remont dachu wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego? str. 18
Podatek od środków transportowych za pojazd sprowadzony z UE str. 18
Państwowa Inspekcja Pracy nie musi wcześniej uprzedzać o kontroli str. 18

Umowy cywilnoprawne

Jak skarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni? str. 19
Wydzielenie działki z obciążonej nieruchomości str. 19
Wpływ upadłości na umowę dzierżawy str. 19
Umowa sprzedaży a dostawa str. 19

Obrót gospodarczy

Wypowiadanie umów najmu lokali użytkowych str. 20
Kopiowanie dokumentów a ochrona danych osobowy str. 20
Ceny minimalne producenta str. 20
Kiedy można odwołać ofertę? str. 20

Relacja z dyżurów telefonicznych

Dodatek pielęgnacyjny dla 75-letniego emeryta str. 21
Strata z tytułu zniszczenia towaru str. 21
Udział pracowniczej drużyny sportowej w zawodach str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Droga po unijne pieniądze na własny biznes str. 22
Technologie informatyczne w firmie ze wsparciem w regionie str. 22
Wkład własny do projektu w formie niepieniężnej str. 22
Strata bilansowa a zdolność do sfinansowania projektu str. 22

Prawnik radzi

Pomiar budynku dla celów podatku od nieruchomości str. 23
W jaki sposób sygnalizować awarię pojazdu? str. 23
Kiedy stosuje się odholowanie pojazdu, a kiedy blokadę na koła? str. 23
Ustalenie ojcostwa dziecka a domniemanie ojcostwa męża str. 23
Usługi dentystyczne podlegają reklamacji str. 23

Wskaźniki i stawki

Ubezpieczenia ZUS str. 24
Zasiłki str. 24
Składka na FP i FGŚP str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24
Odsetki za nieterminowe przekazanie składek do OFE str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24

Dodatki

Podatkowe rozliczenie kosztów leasingu w firmie  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60