Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 20 (748) z dn. 10.03.2011

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 20 (748) z dnia 10.03.2011SPIS treści :

pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

Pakiety medyczne będą zwolnione z VAT str. 1
Zaległe urlopy do pilnego wykorzystania str. 1

Aktualności i sygnały

Ważne terminy str. 2
Obowiązki wprowadzających i zbierających zużyty sprzęt str. 2
Mniej obowiązków przy zawieszaniu działalności str. 2
Bieżące zawsze pod ręką str. 2
Poselski projekt zmian dla pracujących emerytów str. 2
Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne str. 5
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z Konstytucją str. 2
Koszty wniosku o dotację str. 3
Okres wypowiedzenia str. 3
Zasiłek opiekuńczy str. 3
Opłata produktowa za baterie i akumulatory str. 3
Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym? str. 3

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Wypłata odprawy emerytalnej str. 4
Informacja o zasiłku opiekuńczym w świadectwie pracy str. 4
Długoterminowe umowy na czas określony str. 4
Dodatek specjalny w podstawie trzynastki str. 4
Wynagrodzenie urlopowe i za nadgodziny a premia uznaniowa str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Remanent przy likwidacji działalności w 2011 r. str. 5
Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych str. 5
Karta podatkowa a przychód z podnajmu str. 5
Pobór ryczałtu ze zleceń str. 5

VAT i akcyza

Potwierdzanie eksportu pośredniego towarów str. 6
Odliczenie VAT od zakupu części do samochodu osobowego str. 6
Miejsce opodatkowania usług reklamowych str. 6
Stawka VAT na dostawę żywych zwierząt str. 6

Prawo pracy w praktyce

Powrót do pracy na mocy wyroku str. 7
Indywidualny rozkład czasu pracy str. 7
Podział urlopu na części str. 7

Składki ZUS

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA? str. 8
Praca na rzecz byłego pracodawcy a prawo do ulgi w opłacaniu składek str. 8
Data wyrejestrowania zleceniobiorcy w ZUS str. 8
Jak ubezpieczyć żonę wspólnika spółki jawnej? str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Kto może liczyć na pomoc z funduszu alimentacyjnego? str. 9
Kiedy w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniamy premię po uzupełnieniu? str. 9
Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego str. 9
Ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego str. 9

Rachunkowość dla każdego

Rachunek przepływów pieniężnych (cz. II) str. 10
Jaki dowód jest podstawą ujęcia kosztu w księdze? str. 11
Zwrot VAT za przejazd autostradą str. 11
Ewidencja zaliczki na poczet wynagrodzenia str. 11

Przewodnik Gazety Podatkowej

Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych str. 12

Postępowanie przed fiskusem

Konsekwencje niepłacenia podatków str. 14
Jak sobie radzić z bezczynnością organu? str. 14
Urząd może wezwać podatnika telefonicznie str. 14
Uchylenia kary porządkowej str. 14

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Wypadek w pracy a odszkodowanie z ZUS str. 15
Operacje na rachunku walutowym str. 15
Zakaz palenia w pomieszczeniach firm str. 15
Od kiedy zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego? str. 15

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Manipulowanie kosztami jest niedozwolone str. 16
Brak winiety na szybie pojazdu nie zawsze skutkuje karą str. 16
Dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz z emeryturą lub rentą str. 16

Spółki i wspólnicy

Gdy wartość wkładu nie odpowiada rzeczywistości str. 17
Kontrakt menedżerski zamiast umowy o pracę str. 17
Prawo osoby trzeciej do uzyskania informacji w spółce jawnej str. 17
Rezygnacja członka rady nadzorczej str. 17
Potrącenie wierzytelności przekształconej spółki z o.o. str. 17

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Tylko przedsiębiorcy płacą podatek od nieruchomości za budowle str. 18
Odsetki z tytułu zaległych opłat za korzystanie ze środowiska str. 18
Sprawozdanie o poziomach zbierania baterii i akumulatorów str. 18
Dokumenty w procesie budowlanym str. 18

Umowy cywilnoprawne

Zakup rzeczy od osoby niebędącej właścicielem str. 19
Kradzież z mieszkania a ubezpieczenie mienia str. 19
Zamiana mieszkań jest opłacalna podatkowo str. 19
Zakończenie najmu zawartego na czas oznaczony str. 19

Obrót gospodarczy

Sklepy internetowe
Zasady zwrotu klientom kosztów przesyłki
str. 20
Kiedy zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności wymaga wizyty u notariusza? str. 20
Ogłoszenie upadłości po zaprzestaniu prowadzenia działalności str. 20
Zapłata z konta innej osoby str. 20
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu str. 20

Z listów od Czytelników

Świadek w postępowaniu podatkowym str. 21
Udział pracownika organu przy wydawaniu decyzji str. 21
Kłopoty finansowe nie przesądzają o umorzeniu VAT str. 21

Prawo Unii Europejskiej

Unijne wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe str. 22
Zakup prac przygotowawczych związanych z nową inwestycją str. 22
Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodów str. 22
Mapa projektów EFS str. 22

Prawnik radzi

Więcej uprawnień spadkowych dla małżonka spadkodawcy str. 23
Prawa konsumenta przy zakupie usług w sieci str. 23
Przeprowadzka do nowego domu dopiero po zawiadomieniu organu str. 23
Korzystanie z pomocy psa asystującego str. 23
Zmiana nazwiska lub imienia str. 23

Wskaźniki i stawki

Ubezpieczenia ZUS str. 24
Zasiłki str. 24
Składka na FP i FGŚP str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24
Odsetki za nieterminowe przekazanie składek do OFE str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24

Dodatki

Zeznanie CIT za 2010 rok  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60