30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 2 (208) z dn. 5.01.2006

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 2 (208) z dnia 5.01.2006SPIS treści :

pokazuj fragmenty artykułów

Strona tytułowa

"Becikowe" dla najuboższych str. 1
Nowa opłata w wysokości 500 zł przy zakupie samochodu str. 1
Zwrot VAT za materiały budowlane - już można składać wnioski str. 1

Aktualności i sygnały

Czy pamiętasz? str. 2
Pamiętaj w następnym tygodniu str. 2
Maksymalna wysokość wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2006 r. str. 2
Dochód z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego i jego niezamortyzowana wartość str. 2
Umowa na czas określony a odprawa pieniężna str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Działalność legislacyjna Prezydenta RP str. 2
Kontrakt menedżerski a składki ZUS str. 2
Dodatek mieszkaniowy str. 3
Samochód o masie równej 3,5 t str. 3
Ubezpieczenie chorobowe str. 3
Podatek od posiadania psa str. 3
Nowe wzory informacji, deklaracji i zeznań podatkowych str. 3
Palacze zapłacą więcej!
Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe
str. 3
Potrącenie wierzytelności przed Trybunałem Konstytucyjnym str. 3
Nie można łączyć pracy w szczególnym charakterze z pracą w szczególnych warunkach str. 3
Zeznanie roczne ryczałtowca
Na PIT-28 masz czas tylko do 31 stycznia!
str. 4
Jakie wydatki ryczałtowiec odlicza od przychodów? str. 4
Preferencyjny sposób rozliczenia w przypadku braku przychodów str. 4
Jakie wydatki ryczałtowiec odlicza od podatku? str. 4

Rozliczamy podatek dochodowy

Rozliczenie wynagrodzeń pracowników na przełomie roku str. 5
Przychód ze sprzedaży mieszkania a spłata pożyczki str. 5
Remont powypadkowy samochodu a jego wartość początkowa str. 5

VAT i akcyza

Kiedy można skorygować deklarację VAT? str. 6
Zaokrąglenia kwot w deklaracji str. 6
Kwoty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od VAT str. 6

Prawo pracy w praktyce

Wymogi dotyczące pomieszczeń pracy str. 7
Nieobecność a wymiar urlopu wypoczynkowego str. 7
Po wychowawczym na zasiłek dla bezrobotnych? str. 7

Składki ZUS

Liczymy odsetki do ZUS str. 8
Składka zdrowotna od wynagrodzenia za grudzień 2005 r. wypłaconego w styczniu 2006 r. str. 8
Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za rencistę prowadzącego działalność gospodarczą str. 8
Bony towarowe dla pracowników str. 8

Emerytury, renty, zasiłki

Postępowanie w sprawie renty rodzinnej str. 9
Zasiłek chorobowy dla rolnika str. 9
Wcześniejsza emerytura także dla bezrobotnej str. 9
Ponowne obliczenie emerytury str. 9
Czy nagrodę jubileuszową można wyłączyć z dochodu rodziny jako dochód utracony? str. 9

Rachunkowość dla każdego

Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych str. 10
Grunty jako towary w podatkowej księdze przychodów i rozchodów u developera str. 10
Leasing operacyjny - ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów str. 11
Zatrudnienie głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych str. 11
Prenumerata gazet i czasopism w podatkowej księdze przychodów i rozchodów str. 11

Postępowanie przed fiskusem

Z pomocą ministerialnych interpretacji str. 12
Odwołanie bez opłaty skarbowej str. 12
Termin 7-dniowy liczony od soboty str. 12
Zwrot wpisu od wycofanej z WSA skargi str. 12

Spółki i wspólnicy

Obowiązek oznaczania pism spółki z o.o. str. 13
Wystąpienie ze spółki cywilnej i zatrzymanie części majątku str. 13
Nowe możliwości zostania partnerem str. 13

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Pomoc finansowa na zatrudnianie bezrobotnych
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - po zmianach
str. 14
Szkolny sklepik a podatek od nieruchomości str. 14
Droga wewnętrzna a podatek od nieruchomości str. 14

Umowy cywilnoprawne

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste str. 15
Umowa zlecenia - jak określić wynagrodzenie? str. 15
Jakiego domagać się odszkodowania? str. 15

Obrót gospodarczy

Kiedy reklama jest czynem nieuczciwej konkurencji? str. 16
Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny str. 16
Omyłkowa wypłata wynagrodzenia byłemu pracownikowi str. 16

Z listów od Czytelników

Czy zatrudniony teść podlega ubezpieczeniom jako osoba współpracująca czy jako pracownik? str. 17
Czy emeryt będzie opłacał obowiązkowe składki z działalności gospodarczej? str. 17
Zatrudnienie siostry osoby współpracującej a składka na FGŚP str. 17
Nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia str. 17
Czy oskładkować dodatek stażowy wypłacany w trakcie choroby pracownika? str. 17
Oskładkowanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe str. 17
Działalność gospodarcza plus praca na etacie str. 17

Prawnik radzi

Czy żebranie jest karalne? str. 18
Dziedziczenie a ustalenie ojcostwa po śmierci ojca str. 18
Przekazanie spadku przez spadkobierców na rzecz jednego z nich str. 18
Podanie do urzędu złożone w języku mniejszości narodowej str. 18
Dodatek mieszkaniowy - jakie prawo do lokalu? str. 19
Rejestracja narodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia str. 19
"Ostrożność" i "szczególna ostrożność" kierującego pojazdem str. 19

Wskaźniki i stawki

Ubezpieczenia str. 20
Świadczenia przedemerytalne str. 20
Emerytury i renty str. 20
Zasiłki str. 20
Odszkodowania str. 20

Dodatki

Komentarz ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  
Najem w 2006 r.  


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60